— woensdag 12 februari 2020, 17:01 | 0 reacties, praat mee

Freelancers NRC verschijnen donderdag niet op het werk

Een groep van 55 freelancers verschijnt donderdag niet op het werk bij NRC handelsblad. Daarmee willen ze aandacht vragen voor hun wankele positie. Ze werken min of meer vast op de redactie, veelal op de onaangename uren, maar hebben geen rechten zoals de collega's in vaste dienst en krijgen minder betaald. Ze hebben hun actie vroegtijdig kenbaar gemaakt bij NRC, zodat de productie van krant en website niet in gevaar komt.

Matthijs Valent, woordvoerder namens de groep: ‘We praten sinds het aantreden van de nieuwe hoofdredacteur René Moerland met de leiding van de krant. Dat gaat op zich goed, maar we willen graag resultaat zien. Vandaar deze actie.’

Een concrete eis heeft de groep evenwel niet. Valent: ‘We hebben een onderzoekje gedaan onder de freelancers en krijgen terug dat de wensen divers zijn. De grote gemene deler is wel dat mensen meer zekerheid willen. Ze vragen zich af waarom ze hetzelfde werk doen als mensen in vaste dienst, maar minder krijgen betaald, geen zekerheden hebben en vooral ‘s avonds en in het weekeinde werken.’ Daarbij speelt dat de wetgeving rond flexwerkers mogelijk gaat veranderen en dat nu al tot nog meer onzekerheid leidt.

De redactie van NRC is woensdag op de hoogte gebracht van de actie in een mail van ondernemingsraad-voorzitter Jan Meeus, mede ondertekend door de redactieraad van NRC. Daarin schrijft Meeus dat ook de OR al enige tijd dit onderwerp op de agenda heeft, omdat het van belang is dat NRC een goede werkgever voor iedereen is.

Valent hoopt dat door de actie de lopende gesprekken tot resultaat leiden. Een vervolg van de acties is niet gepland.

Hoofdredacteur René Moerland: ‘Wij hebben begrip voor de actie, want flexwerkers zijn belangrijk voor ons. Ik begrijp dat er vooral behoefte is aan meer uitleg waarom wij freelancers inzetten zoals we dat doen. Dat kan op onderdelen tot wijzigingen leiden, omdat we een goed werkgever willen zijn voor alle mensen.’

Volgens Moerland is de afgelopen jaren het aantal flexwerkers bij NRC gegroeid zonder dat dat ten koste is gegaan van de vaste redactie. ‘Wij zijn meer gaan doen en hebben bijvoorbeeld behoefte aan mensen op piektijden. Daar past flexwerk bij. Sommige willen daardoor uiteindelijk in vaste dienst komen, anderen juist weer niet. Hoe wij daar mee omgaan, daarover gaan we graag het gesprek aan.’

NVJ-algemeen secretaris Thomas Bruning: ‘Heel dapper dat zo’n kwetsbare groep de discussie aangaat. Wij herkennen het probleem van de zij-aan-zij werkers; hetzelfde werk doen maar minder verdienen en minder rechten. In de cao voor de uitgeefbranche is afgesproken daar met uitgevers over te praten. De komende weken moet blijken of uitgevers ook bereid zijn tot echte afspraken te komen. Wat ons betreft is die noodzaak er. Gelijk werk dient gelijk betaald te worden’.

Bekijk meer van

René Moerland NRC

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.