— dinsdag 10 november 2015, 14:02 | 0 reacties, praat mee

Dekker wil aanpassing procedures voor nieuwe diensten NPO

Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wil de goedkeuringsprocedures voor nieuwe diensten van de publieke omroep aanpassen. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer over dit onderwerp.

De voorstellen van Dekker volgen op een onderzoek van Dialogic naar goedkeuringsprocedures in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Vlaanderen en Frankrijk. Dekker geeft aan dat de procedures niet zonder meer te vergelijken zijn omdat de Europese Commissie lidstaten de ruimte geeft om de procedure aan te laten sluiten bij hun eigen land, toch neemt het niet weg “dat de resultaten van het onderzoek meer inzicht geven in de effectiviteit en efficiëntie van de diverse procedures. Het onderzoek biedt tevens aanknopingspunten om de Nederlandse procedure verder aan te scherpen.”

Zo wil Dekker dat de ‘markt impact toets’expliciet wordt vastgelegd in wet- en regelgeving en onderdeel uitmaakt van de nieuwedienstenprocedure. Wie de ‘markt impact toets’ het beste kan uitvoeren zal onderzocht worden.

Tevens stelt de staatssecretaris voor om formele toetsingscriteria voor het bepalen van de impact van een nieuwe dienst op de markt wettelijk te verankeren. “Het stelt de publieke omroep namelijk beter in staat om een nieuwe dienst te beschrijven in termen van publieke waarde én mogelijke impact op de markt.”

De specifieke toetsingscriteria die moeten worden opgenomen in de regelgeving moeten ook nog worden onderzocht, maar te denken valt aan: “marktafbakening, te verwachten adoptie van een dienst, impact op bestaande marktdiensten of de aanwezigheid van substitueerbaar aanbod”.

Daarnaast moet er een nieuw, formeel moment van inspraak worden toegevoegd aan de procedure en deze wordt in de regelgeving verankerd. Op dit moment is formeel gezien het moment van inspraak ná het ontwerpbesluit van de minister. Dekker wil een extra moment van schriftelijke inspraak formeel mogelijk maken direct na publicatie van de aanvraag voor een nieuwe dienst door de publieke omroep.

En als laatste stelt Dekker voor om belanghebbenden, in reactie op het concessiebeleidsplan, een mogelijkheid te bieden een onderbouwd verzoek in te dienen met een aanvraag een goedkeuringsprocedure te starten voor een nieuwe of significant gewijzigde dienst van de publieke omroep. Deze aanvraag is dus in aanvulling op nieuwe of significant gewijzigde diensten waarvoor de NPO zelf al de nieuwedienstenprocedure heeft aangevraagd.

Dekker streeft ernaar de uitgewerkte voorstellen onderdeel te laten zijn van het wetsvoorstel regionale omroep dat nu in voorbereiding is. De beoogde inwerkingtreding van dit regiowetsvoorstel is 1 januari 2017. Als aanvulling geeft Dekker nog aan dat het Concessiebeleidsplan 2016-2020 dat de NPO op 15 juni indiende, een aantal aanvragen bevat voor nieuwe diensten en voor beëindiging van diensten. De behandeling daarvan loopt nog volgens de huidige procedure.

Bekijk meer van

Sander Dekker NPO

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.