word studentlid

— donderdag 12 januari 2023, 08:55 | 12 reacties, praat mee

BNNVARA vindt dat uitlatingen van Natasja Gibbs in Op1 ‘voldoende steun in feiten’ hebben

BNNVARA vindt dat uitlatingen van Natasja Gibbs in Op1 ‘voldoende steun in feiten’ hebben

BNNVARA vindt dat de uitlatingen van presentator Natasja Gibbs over Israël in de talkshow Op1 "voldoende steun in feiten en actualiteit" hebben. Zij baseerde haar uitspraak dat Israël een "apartheidsregime" voert onder meer op rapporten van Human Rights Watch, Amnesty International en de Verenigde Naties. Laatste wijziging: 12 januari 2023, 08:57

De ombudsman van de NPO kreeg de afgelopen dagen meerdere klachten over een gesprek dat Gibbs vrijdag voerde met ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. In dat gesprek deed zij deze uitlating. Volgens klagers is deze constatering in strijd met de journalistieke code waar alle omroepen zich aan dienen te houden.

Volgens BNNVARA kreeg Segers “alle ruimte om tegengeluid te laten horen: hij zette uiteen dat en waarom hij de redenering van onze programmamakers niet volgde. Hij gaf bovendien aan de opgebrachte vergelijking misplaatst te vinden en legde uit waarom. Al met al werd er in deze kwestie aan tafel een journalistiek evenwichtig gesprek gevoerd.”

Sanctie voor ON
De eerste oproep voor het insturen van een klacht werd gedaan door columnist Jan Dijkgraaf. Hij maakte in een onlinecolumn een vergelijking met het onderzoek dat de ombudsman van de NPO deed naar omroep Ongehoord Nederland. In twee rapporten stelde de ombudsman klagers in het gelijk die zeiden dat ON! zich niet aan de journalistieke code houdt en ongefundeerde informatie verspreidt. In reactie op het eerste rapport legde de NPO omroep ON! een sanctie op, een reactie op het tweede rapport heeft de NPO nog niet gegeven.

De ombudsman liet dinsdag aan het ANP weten voor de meldingen over Op1 en Gibbs de reguliere klachtenprocedure te bewandelen. Zij heeft de klacht naar BNNVARA gestuurd en wacht de reactie af. WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes, die als coördinator het woord doet namens Op1, liet woensdag weten dat de klachten vooral afkomstig zijn van sympathisanten van omroep Ongehoord Nederland en Forum voor Democratie. De oproep een klacht in te dienen bij de ombudsman van de NPO werd volgens Huisjes veel gedeeld door sympathisanten van de omroep en de partij.

Tip de redactie

Logo Publeaks Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

12 reacties

Likoed Nederland, 12 januari 2023, 10:49

Dan is BNNVara slecht op de hoogte. Eerder oordeelde de NPO Ombudsman al dat de Apartheid beschuldiging omstreden is en dat dit journalistiek vermeld dient te worden. Dat wij bij een klacht van Likoed Nederland tegen Buitenhof.

Taco Slagter, 12 januari 2023, 18:40

Zonder enige twijfel hadden Natasja Gibbs en Nadia Moussaid in het ‘vinnige debatje’ met Ger-Jan Segers van de CU over de vergelijking van het tirannieke Iran met de meedogenloze apartheidsstaat Israël op basis van onweerlegbare feiten het grootste gelijk. Segers is ziende blind en horende doof. Christenen van zijn religieus kaliber doen al sinds het einde van WOII boete voor de Holocaust – ‘uw bloed kome over ons en onze kinderen’ - door Israël onvoorwaardelijke te steunen.
Segers ging dit wel heel ver door het Palestijns-Israelisch conflict op stuitende wijze te reduceren tot een ‘territoriaal probleem’. Een schandelijk eufemisme voor de dagelijkse misdaden tegen de menselijkheid in de bezette gebieden en de schending van zowat alle internationale verdragen sinds 1948. D66 zou hierover volgende week in het vragenuurtje via de minister van buitenlandse zaken vragen over moeten stellen. Denkt het kabinet daar ook zo over?
De feiten over de apartheidsstaat Israël spreken voor zich. Al decennia zijn Palestijnen en zogeheten Israëlische Arabieren in Galilea tweederangs burgers voor wie andere, vaak discriminerende, racistische wetten gelden. Een jood is veel meer waard, dan een Palestijn of een Arabische Israëliër. Kijk maar naar de overheidsbegroting van Jeruzalem waar het meeste belastinggeld naartoe gaat.
Bovendien zijn de Palestijnen in de bezette gebieden volstrekt rechteloos. Joodse kolonisten kunnen met instemming van rechters - Israel is allang geen democratische rechtstaat meer - grond, olijfboomgaarden en huizen (vooral in Jeruzalem) van Palestijnen inpikken. Het zijn de gewapende cowboys van de Westbank die de dienst uitmaken. De lijst met ‘apartheidsmisdaden’ van Israël is eindeloos.
Er is in mijn optiek geen verschil tussen de rebellerende jongeren in Iran die door ayatollahs worden opgehangen en de Palestijnse, zich tegen de Israëlische militaire laars verzettende, jongeren die door Israëlische bezetter – soldaten of kolonisten -  worden neergeknald.
Maar het is een oud debat. Wanneer ik er als correspondent in de jaren tachtig en negentig over schreef, dan kreeg ik meteen half Amstelveen (daar wonen veel Nederlandse joden) over mij heen. Bij het CIDI was in die tijd Ronnie Naftaniël de lobbyist van Jeruzalem. Onvermoeid bestookte ‘his masters voice’ dan iedere correspondent als we bijvoorbeeld hadden opgeschreven dat Israël in de Gazastrook het water van de Palestijnen pikte ten behoeve van de nederzettingen. Of verslag hadden gedaan van het gewelddadig optreden van de bezetter in de vluchtelingenkampen in Nablus of de Gazastrook.
Je ziet nu dezelfde Pavlov-reflex. De collega’s van OP1 worden meteen op de hielen gezeten door het CIDI en, nota bene, collega WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes.
Als journalisten kunnen we ons niet genoeg verzetten tegen de selectieve verontwaardiging als die van Huisjes en andere aanhangers van de apartheidsstaat Israël.

Taco Slagter, 12 januari 2023, 19:15

N.a.v. mijn zojuist geplaatste reactie, moet ik een vervelende fout herstellen. Ten onrechte heb ik Bert Huisjes als aanhanger van de apartheidsstaat Israel verweten. Ik heb zijn naam met die van de columnist Jan Dijkgraaf verwisseld. Ik bedoel dus Dijkgraaf. Excuses.

Jos van Noord, 12 januari 2023, 22:38

De hele wereld weet het: Israel is een apartheidsstaat. Alleen Nederland en nog wat andere zogenaamde vrienden van Israel willen er niet van horen. De Palestijnen worden er al decennia geterroriseerd. Palestijnse jongeren worden er niet opgehangen, maar afgeschoten, als konijnen. Vaak ook gemarteld in Israelische gevangenissen. Palestijnen verzetten zich, ook gewapenderhand, met het internationaal recht volledig aan hun kant tegen de Israelische bezetter. Het CIDI is niks meer dan een propagandabureau van het apartheidsregime in Israel. En telkens als ik mijnheer Segers vraag hoe dat nou ook weer zat met ‘Uw naaste als uzelve’ dan krijg ik geen antwoord, want de Bijbel is er alleen als die de CU van pas komt.
Bravo voor Natasja Gibbs!
P.S. Ook ik was jarenlang Midden-Oosten correspondent, nota bene van de grootste krant van het land.

Likoed Nederland, 13 januari 2023, 11:32

Israël is als democratische rechtsstaat uniek in die regio. Er is geen land in de wijde omgeving waar minderheden zoveel rechten hebben – zowel wettelijk als in de praktijk. Dit geldt voor alle religieuze en etnische minderheden, maar ook voor vrouwen en voor LHBTIQ+-ers.
Een objectieve bron als de NPO Ombudsman was het met Likoed eens dat de beschuldiging journalistiek dus ten minste als omstreden moet worden aangemerkt.

Jos van Noord, 13 januari 2023, 19:45

Dat verhaaltje moeten die malle Likoed- en CIDI-agenten maar aan de buren van Israel gaan vertellen! Israel is een terreurstaat met een apartheidsregime. Wat ze binnen hun eigen, internationaal erkende grenzen uitspoken, is al niet fraai: niet-Joden worden er gediscrimineerd door die fijne democraten met hun wondermooie religieuze, seksuele en etnische vrijheden.  Hun meedogenloze terreur oefenen ze uit bij de buren! Daar gaat het hier over. Al jaren probeert Israel z’n Palestijnse buren te onteigenen,  ze te ontmenselijken en ze weg te treiteren, op de meest weerzinwekkende wijze. Ook journalisten, die de Israelische bezetters in de Palestijnse gebieden kritisch voor de voeten lopen, zijn hun leven niet zeker. Eigenlijk ziet Iran, in vergelijking met Israel , er zo beroerd nog niet uit. Want wat Iran in eigen land doet, dat doet Israel ook in z’n buurland en met een vanzelfsprekendheid alsof ze daar alle recht toe hebben. Het is werkelijk de omgekeerde wereld, want wie van deze Isarelische arrogantie wat van durft te zeggen, die krijgt de volle laag! Ze weten hun terreur zo te verkopen dat hun slachtoffers het hebben gedaan!

Taco Slagter, 13 januari 2023, 21:32

Dat marginale extreemrechtse nationalistische clubje Likudnikken in Nederland debiteert grote onzin. Israël is een nep-rechtstaat waarvan de onderdrukking en de rechteloosheid van Palestijnen onderdeel uitmaken. De Likudpartij in de Knesseth heeft ingestemd met een kabinet dat uit rechtsextremistische ‘bruinhemden’ en religieuze fanaten bestaat voor wie een autocratische, antidemocratische theocratie het einddoel is.
Er zitten ministers in het kabinet die het liefst de LHBTIQ gemeenschap met razzia’s van straat zouden willen plukken om ze in heropvoedingskampen op te sluiten. The Times of Israël en de Ha’aretz publiceerden vorige week een foto waarop zo’n opgefokte minister – als staatsgevaarlijk gebrandmerkt mocht deze dwaas niet in het leger dienen - in de bezette gebieden te zien was met een getrokken pistool om er Palestijnen mee af te knallen. En dat allemaal onder leiding van de van corruptie verdachte fascistenleider Bibi Netanyahu die wetten voorbereid om rechters buiten spel te zetten zodat hij niet vervolgd kan worden.
Israël staat op zijn kop. Het leger (IDF) houdt zich nog afzijdig, maar van rechtschapen generaals wordt het uiterste gevraagd om dat kabinet met dat fascistoide geteisem met een staatsgreep op te pakken. Dit weekend zullen de straten van Tel Aviv met tienduizenden demonstranten worden overmand om tegen dit ‘bruine’ regime te getuigen.
Nederlandse Likudnikken zouden er goed aan doen vele toontjes lager te zingen als het om een vergelijking gaat over het democratisch gehalte met de buurlanden.
De Likudpartij is vanaf zijn oprichting door de Russische zionistische revisionist Ze’ev Jabotsinski al een imperialistische partij, in navolging van de Britten ten tijde van het interbellum. Jabotsinski was bereid zich aan het Britse keizerrijk uit te leveren als de joden beide zijden van de Jordaanrivier mochten inpikken. Ja toen al!!! En het middel was met Likuds terreurorganisatie Irgun Palestijnen massaal uit moorden. Onder leiding van de latere Israëlische premiers Menachem Begin en Itzchak Shamir. Etnische zuiveringen avant la lettre.
Net al collega Van Noord dat in zijn reactie stelt: laat Israël lekker doen waar ze zin in heeft, maar binnen de grenzen van 1967.

Sybe Terwee, 14 januari 2023, 13:50

Likoed Nederland doet er goed aan om voortaan duidelijk te vermelden, als ze een organisatie, krant of journalist van antisemitisme beschuldigen, dat deze beschuldiging ‘omstreden’ is. Want dat is hij vrijwel altijd.  Wat vindt Likoed van dit voorstel?
Wat ben ik blij dat er in Nederland nog onafhankelijke journalistiek mogelijk is! Dank voor de uitstekende uitleg van Taco Slagter en Jos van Noord. En hulde aan Natasja Gibbs: heel moedig, binnen de hypercorrecte Nederlandse context. Voor wie niet op de hoogte is van de huidige situatie in Israël: lees het opinieartikel van Jan van der Putten in NRC van 7 januari, In Israël staat chaos voor de deur. Of kijk op de website van TheRightsForum. De democratie in Israël (of wat daar nog van over is) is in gevaar.

Likoed Nederland, 14 januari 2023, 19:22

Jammer, ook hier zo veel antisemitisme.
Want de Apartheid beschuldiging dermate onzinnig en vals richting de enige Joodse staat, dat deze antisemitisch is volgens de internationale definities:
1. “Denying the Jewish people their right to self-determination, e.g., by claiming that the existence of a State of Israel is a racist endeavor.”
IHRA definitie van antisemitisme, die door veel landen en ook door de Nederlandse regering en Tweede Kamer wordt onderschreven. https://www.state.gov/defining-antisemitism/
2. “Moreover, asserting that a country is a racist endeavour, by portraying ambivalent aspects of modern statehood in a demonizing manner exclusive to the State of Israel, is an attempt to undermine the international legitimacy of a country.”
EU Handboek om antisemitisme te herkennen. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3006107-519b-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en

Taco Slagter, 14 januari 2023, 20:22

Een journalist beschuldigen van antisemitisme is een tot op het bot versleten wapen waarmee Likud-aanhangers cum suis criticasters al decennia lang proberen de mond te snoeren. De collega’s zijn er wel aan gewend en hebben daartegen zo langzamerhand immuniteit opgebouwd. Dus blinde en dover Likudnikken, die vlieger gaat niet meer op.
Die rechts-extremisten binnen de joodse staat en daarbuiten gaan zelden op de gefundeerde en feitelijke argumenten van de criticasters in. Ze zijn ziende blind en horende doof. En ze hebben geen sjoege van de betekenis en de uitleg daarvan, wat antisemitisme nu eigenlijk precies is. Er zijn wel 14 definities.
Maar laat ik mij beperken tot de meest gebruikte: haat en vijandigheid uiten tegenover joden; een bepaalt volstrekt misvormd en karikaturaal beeld hebben van joden die zich uit in retorische en fysieke manifestaties tegen individuen of als groep.
Maar antisemitisme is ook haat dragend zijn tegenover alle Semitische volkeren en dat behelst ook Arabieren. Welaan, als er zich één politieke groepering zich tegenover Arabieren, casu quo, Palestijnen, in Israël zich 24 uur per dag in deze context schuldig maakt aan antisemitisme dan zijn dat wel de Likud-partij en al die dwaze haat zaaiende kolonisten in de bezette gebieden.
Kritiek van journalisten betreft de staat Israël en zijn instituties, het politieke beleid en de abjecte politieke ideologie die daar achter steekt. Maar niet de jood als individu. Sterker nog journalisten zijn vrijwel allemaal voor de twee-statenoplossing met Jeruzalem als een met de Palestijnen gedeelde hoofdstad.
Nee - laat ik voor mijzelf spreken - die valse religieuze sentimenten dat Jeruzalem vanuit het joodse perspectief één en ondeelbaar is, deel ik niet. Net zo min als ik de opvatting van moslims volg dat de Tempelberg vanwege het heilige karakter - de profeet Mohammed (vrede zij met hem) zou er een nachtje op een paard vanuit Medina er een bezoekje hebben gebracht en via een ladder naar de hemel Allah hebben ontmoet - niet door de joden betreden zou mogen worden. Religie leidt altijd tot waanzin en nimmer tot verdraagzaamheid en respect voor elkaar.
Dit is mijn laatste bijdragen en ik wens vurig dat die Likudnikken nu eens echt gaan nadenken en al hun preoccupaties bijstellen zodat de slachtofferrol niet meer hoeft te worden aangenomen.

 

Jos van Noord, 14 januari 2023, 20:58

Antisemitisme? Ik dacht al: waar blijven ze zo lang!
Herinner me opeens dat ik in mijn gezondverstandkrant eens een citaat aanhaalde: Hoe begint het joodse kookboek? Men lene een ei!
Meteen spong het CIDI in mijn nek:  gore antisemiet die ik was! Die ik ben, natuurlijk.
Toen ik erop wees dat het ‘n mop was van Max Tailleur hoorde ik niks meer.
De collega die mij bij de krant opvolgde als MO-correspondent werd daar ook aldoor antisemiet genoemd. Dan grapte hij steevast: ‘Hoezo antisemiet? Ik heb niks tegen Arabieren!’
Pas als de Likoedjes en die CIDI propagandisten je antisemiet noemen weet je dat goed bezig bent!
Ik vind de Joden beminnelijk volk en Israel is in mijn optiek prima! Binnen de eigen grenzen. En om nog maar eens te citeren uit het boek van die fijne Gristenen voor Israel: Heb uw naaste lief als uzelf! Dus niet buurland bezetten en de buren discrimineren en meedogenloos terroristen.
Het kan zo mooi worden, maar dat snappen ze in Tel Aviv nog niet: die willen zogenaamd vrede, maar wel blijven jatten.
Inderdaad: heel apart!

Jos van Dijk, 27 februari 2023, 22:10

Hulde aan Taco Slagter en Jos van Noord. Heldere uitleg , helemaal mee eens !

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Teddy van der Laan

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.