banner festival 23

— woensdag 17 mei 2023, 08:08 | 0 reacties, praat mee

13 keer: opdrachten waarmee ChatGPT je helpt tijdens je werk

© APA / Stanislav Kogiku

De rappe ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, kunnen de journalistiek in potentie flink veranderen. Maar met de juiste opdracht, in vaktaal de prompt, zet je de tools juist in als nuttig hulpmiddel. We zetten hieronder een aantal van zulke 'prompts' en 'superprompts' voor je op een rij. Laatste wijziging: 31 mei 2023, 09:00

ChatGPT is eigenlijk helemaal niet zo slim. De generatieve kunstmatige intelligentie (of korter: GenAI) geeft antwoord op vragen die je stelt, door woorden aan elkaar te plakken. Dat daar steekhoudende zinnen uitkomen komt doordat de software gevoed is met héél veel data. Daardoor heeft ChatGPT geleerd welke woorden, afhankelijk van de context, statistisch gezien het best op elkaar moeten volgen.  
 
Toch levert dat nette antwoorden op. Toegegeven, die kloppen inhoudelijk gezien niet altijd. En het ‘geheugen’ van ChatGPT gaat slechts terug tot 2021. Dat betekent dat de software van alle gebeurtenissen na dat jaar geen data heeft. Maar ondanks die kanttekeningen, kan de tool je wel helpen binnen je journalistieke werk. Als je ChatGPT tenminste de juiste opdracht geeft. 
 

Dit artikel is een levend document en wordt doorlopend aangevuld. Heb je zelf een goede prompt voor een journalistieke toepassing van ChatGPT? Mail hem ons dan.

Die opdracht, daar staat of valt het kortom mee bij GenAI als ChatGPT. Wil je ChatGPT voor je aan het werk zetten, wees dan zo specifiek mogelijk. Hoe duidelijker de opdracht die je omschrijft, hoe beter ChatGPT in zijn data kan zoeken naar een antwoord. Zo’n in tekst gevatte opdracht noem je een ‘prompt’.  
 
Een handleiding voor een opdracht 
Een prompt is als het ware de handleiding die ChatGPT vertelt wat hij moet doen. Die kan geschreven zijn in het Nederlands, maar de ervaring leert dat Engelstalige prompts net wat betere resultaten opleveren. De reden daarvoor zit hem waarschijnlijk in de omvang van de data waar ChatGPT mee is getraind. Daar zat wel een enorme berg Nederlandse tekst tussen, maar deze verbleekt met de hoeveelheid Engelstalige tekst waarmee het model is getraind.
 
* Ga je met ChatGPT aan de slag, probeer dan je opdracht in het Engels te formuleren.
* Je kunt ChatGPT uiteraard wel vragen gewoon in het Nederlands te antwoorden.
* Ook verstandig: geef je de tool een compleet nieuwe opdracht, vertel ChatGPT als een soort reset dat hij voorgaande interacties die je had moet vergeten.
* Wil je dat ChatGPT met je meedenkt, bijvoorbeeld over ideeën voor artikelen, vertel hem dan dat hij zich moet voorstellen dat hij een journalist is (‘act as a…’). Dat levert doorgaans betere resultaten op. 
 
Hieronder volgen dertien voorbeelden van opdrachten aan ChatGPT om je te helpen bij je werk als journalist. Je ziet daarbij telkens een voorbeeld van een prompt, die je uiteraard zelf naar wens kunt aanpassen.
 
1. Kopvoorstellen bedenken 
ChatGPT is aardig vaardig in het bedenken van koppen voor een artikel. Die handigheid kun je inzetten als brainstormhulp. Dit is ook handig bij het bedenken van meerdere koppen, bijvoorbeeld voor het A/B-testen van een nieuwsbrief. Kopieer de prompt hieronder en plak de tekst waar je een kop bij wil generen achter de prompt. Je kunt in plaats van een tekst ook een link naar een tekst aan het eind van de prompt plakken. 
 

Please forget all prior prompts. Act as if you are the editor of a trade magazine about journalism. You are presented with an article, which has no headline. Please generate three headlines for the article presented below. The headlines should be in Dutch and have an eight word maximum. One of the headlines should be a quote. Here’s the text:

2. Teksten samenvatten 
Wat ChatGPT met een kop kan, kan het ook met meer woorden. De tool is uitermate geschikt om lange teksten te laten samenvatten. Dat is bijvoorbeeld nuttig wanneer je snel wil beoordelen of een tekst, die je bent tegengekomen tijdens je research, interessant is voor het verhaal dat je aan het maken bent. Kopieer de prompt hieronder en plak de tekst die moet worden samengevat aan het eind van de prompt. Je kunt in plaats van tekst ook een link naar een tekst aan het einde van de prompt plakken.  
 
Tip: heb je geen losse tekst, maar een volledig pdf-bestand, probeer dan de tool ChatPDF eens. 
 

Please forget all prior prompts. Act as if you are an expert in summarizing text. Create an objective summary between 200 and 300 words, capturing the key points and overall message of the text that I will provide at the end of this prompt. Write your output in Dutch. Ensure the summary is well-structured. Please avoid generalities and meta-level descriptions such as “The article discusses”, “It highlights”, and “The text also explores”. Instead, present the information as if the author of the article is describing it directly to the reader. Focus on explaining complex concepts in accessible language. Here’s the text:

3. Teksten vertalen  
Google Translate en Deepl Translate zijn natuurlijk uitstekende tools, wanneer je een tekst wil vertalen. Maar ook ChatGPT kan je daarbij helpen. Ook hier geldt: plak de tekst die je wil vertalen aan het einde van de prompt. Je kunt in plaats van een tekst ook een link naar een tekst aan het einde van de prompt plakken. 
 

Please forget all prior prompts. Act as if you are a expert translator, with an expertise in translating Dutch text into the German language. You are presented with a text, which you will find below. Translate the text into German. Please edit the grammar of the resulting text so it matches German grammar rules. Here’s the text:

4. Interviewvragen bedenken 
Wanneer je ChatGPT een aantal interviewvragen die je al hebt bedacht voorschotelt, kan hij daar aanvullende vragen bij bedenken. Je kunt de tool ook vragen om de vragen die hij bedenkt aan te laten sluiten bij de vragen die je zelf hebt bedacht. Vergeet bij het gebruiken van onderstaande prompt niet om de te interviewen persoon, het type journalistiek medium, het onderwerp en de voorbeeldvragen aan te passen. 
 

Please forget all prior prompts. Act as if you are an editor at a popular science magazine. You are about to interview the lead researcher of the Developing Brain Institute of the Childrens National Hospital in the United States of America. The researcher recently discovered that stress endured by pregnant women during the corona pandemic, can influence the growth and development of unborn children. Following now is a list of questions you will ask during your interview. Please think of five additional questions, which are modelled after the questions presented to you. Write the questions in Dutch. Here are the questions: “1. Can you tell a bit more about your research? 2. What role does the corona pandemic play in inducing stress in pregnant women? 3. What effects does stress induced by the corona pandemic have in the growth and development of unborn children?”

5. Nog meer interviewvragen bedenken 
ChatGPT kan ook interviewvragen bedenken aan de hand van een eerder artikel dat geschreven is over het betreffende onderwerp. In dat geval gebruik je onderstaande prompt. Vergeet niet om aan het einde van de een link naar het betreffende artikel (of de tekst daarvan) te plakken. 
 

Please forget all prior prompts. Act as if you are an editor at a trade magazine for journalists. You are about to interview a Dutch journalist who is dying of cancer. The journalist with her daugther started a blog about her experiences. You are provided with an article about this topic. Please think of five questions to ask the journalist during the interview. The questions should stimulate the interviewee into providing answers not already given in the article provided. Write the questions in Dutch. Here is the article:

6. Posts bedenken voor sociale media 
Naast koppenmaken kan ChatGPT ook prima posts voor sociale media bedenken. Belangrijk daarbij is dat je ChatGPT vertelt welke toon hij mag aanslaan. Moet hij een luchtige post bedenken? Of moet hij enkel bij de feiten blijven? Ook belangrijk, zeker bij platforms als Twitter, is het maximum aantal tekens dat ChatGPT mag gebruiken. Kopieer de prompt hieronder en plak de tekst waar je een social media post van wil aan het eind ervan. Je kunt in plaats van een tekst ook een link naar een tekst aan het eind van de prompt plakken. In sommige gevallen levert het plakken van een tekst wel betere resultaten op bij deze prompt. 
 

Please forget all prior prompts. Act as if you are the social media editor of big newspaper in the Netherlands. You are an expert in thinking of short, catchy and sometimes funny posts. You are presented with an article, which should be shared on Twitter. Please generate two Twitter-posts. Each post should be no longer than 280 characters. Write in Dutch. One of the posts you generate, should be funny, or at least a tad frivolous. Add two Twitter-hashtags. Here’s the text:

7. Redigeer een tekst 
Een goede eindredacteur doet natuurlijk meer dan alleen tekstuele miskleunen rechtzetten. Dus helemaal vervangen kan ChatGPT hem/haar/x niet. Maar de tool kan wel correcties aanbrengen in teksten, op gebied van spelling en grammatica. Kopieer onderstaande prompt en plak een tekst (of link naar een tekst) aan het einde van de prompt. Vergeet niet de gecorrigeerde versie zelf nog even na te lezen, om eventuele nieuw geïntroduceerde miskleunen te voorkomen. 
 

Please forget all prior prompts. Act as if you are the lead copy editor at a newspaper in the Netherlands. One of your editors has written an article, and requested you to review and correct any spelling or grammar mistakes. Please read the article, and correct any spelling mistakes and grammar mistakes you might come accross. Use the Dutch spelling rules and grammar rules. Don’t list the mistakes in your reply. Rewrite the article instead, and correct the mistakes as you go. Write in Dutch. Here is the text:

8. Help mee met brainstormen
Brainstormen in je eentje kan prima, maar iemand hebben om mee te sparren is ook wel lekker. Heb je geen collega’s van vlees en bloed in de buurt, dan kan ChatGPT de honneurs waarnemen. Vraag de tool bijvoorbeeld eens om mee te denken over invalshoeken voor een verhaal. Dat kan vooral fijn zijn bij verhalen over terugkerende evenementen, waar je al voor de zoveelste keer verslag van doet.
 

Please forget all prior prompts. Act as if you are a journalist, working at a regional newspaper in the Netherlands. You are a general reporter, with no real affinity with music. You prefer smaller, yet interesting stories. The town you are covering for the newspaper hosts a big music festival every year. Every year you write an article about the festival. But your ideas have become stale. Please think of five original ideas for articles about this recurring music festival. Write the ideas in Dutch.

Zelfs met een goede prompt is de kans aanwezig dat ChatGPT in eerste instantie met wat inkoppers komt als je hem om ideeën vraagt. Loop je daar tegenaan, vraag de tool dan gewoon om nog eens wat verder te denken. Daar kun je bijvoorbeeld onderstaande prompt voor gebruiken.
 

Can you think of any more ideas?

9. Bedenk een inhoudsopgave (en de facto ook de inhoud) van een boek 
Een groot deel van de journalisten schrijft uiteindelijk een boek. ChatGPT kan helpen met het bepalen welke onderwerpen in dat boek aan bod moeten komen. Vraag de tool bijvoorbeeld eens een inhoudsopgave te maken voor een boek over het onderwerp waar je een expertise in hebt. ChatGPT komt vervolgens met een fictieve inhoudsopgave, die kan dienen als inspiratie voor de inhoud van het boek dat je daadwerkelijk gaat schrijven.  
 

Forget all prior prompts. Act as a journalist, who is about to write a book about this particular practice. You have spent years analyzing legal contractual documents that publishers of newspapers present to their freelance journalist. These documents contain the general conditions for supplying work tot he publisher. Freelance journalists need to sign these documents if they want to work for the publisher. You, as the journalist, want to write a book about this subject. In the book you want to teach the reader what you discovered during your years, why you started researching this topic and how your research went. You also want to teach the readers why the presented legal documents aren’t fair, and you want to show your readers how these legal documents could become more fair in the future. Think of a table of contents for this book. Write in Dutch.

10. Leg iets complex uit aan een kind 
Maak je een verhaal over een onderwerp waar je zelf net niet goed genoeg in zit? Vraag ChatGPT dan je het onderwerp aan je uit te leggen alsof je een kind van vijf was. ChatGPT zet op die manier hele complexe leerstukken letterlijk om in jip-en-janneketaal. Kopieer en gebruik je onderstaande prompt daarvoor, vergeet dan niet het onderwerp dat je ChatGPT wil laten uitleggen aan te passen.
 

Please forget all prior prompts. Act as a teacher, working at an elementary school. You are an expert in explaining complex concepts or ideas, in a way that children can understand. You are especially good in explaining these concepts to very young children. Explain the concept of supermassive black holes to me like I am a 5 year old child. Write in Dutch.

11. Superprompt: Uitgebreide feedback op je verhaal
Een superprompt is als het ware een klein programma binnen ChatGPT, die zó specifiek is dat de tool er uitgebreide taken mee kan uitvoeren. Met de juiste superprompt, kun je ChatGPT bijvoorbeeld hele uitgebreide feedback laten geven op je artikel. De superprompt EditorBot doet precies dat. Je vindt deze prompt op deze website. Kopieer de prompt naar ChatGPT, voeg nog even ‘Write in Dutch’ toe en druk op Enter. Plak hierna een link naar een artikel of de tekst van een artikel en druk op Enter. ChatGPT geeft je nu gedetailleerde feedback op je stuk.

12. Superprompt: Verbeter transcripten
Hoewel transcriptietools als Good Tape inmiddels (dankzij kunstmatige intelligentie) prima transcripten leveren, zijn die transcripten vaak nog wel wat rommelig. ChatGPT kan die transcripten voor je opschonen én er de meest interessante citaten uithalen. De prompt TranscriptFixer 4.0 helpt je daar uitstekend bij. Je vindt deze prompt op deze website. Kopieer de prompt naar ChatGPT, voeg nog even ‘Write in Dutch’ toe en druk op Enter. Plak vervolgens een link naar een transcript óf de tekst van een transcript in ChatGPT en druk opnieuw op Enter.

13. Superprompt: Genereer nieuwe prompts
Heb je moeite met prompts schrijven? Vraag dan ChatGPT om dat voor je te doen. Het online handboek Beginner’s prompt handbook: ChatGPT for local news publishers (dat je hier leest, geeft je een uitstekende handleiding om daarmee aan de slag te gaan. Het handboek zit sowieso vol handige tips. Open het handboek en scroll omlaag naar paragraaf 3.4. Volg de handleiding die je daar vindt. Wil je dat ChatGPT je prompts in het Nederlands schrijft? Voeg dan bij de tweede stap nog even de zin ‘Write in Dutch’ toe.

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Loes Smit

Webontwikkeling

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.