basis naar compleet

— woensdag 9 februari 2011, 09:11 | 19 reacties, praat mee

Verbraak voelt zich ‘geschoffeerd’ door VK

Uit het interview dat Coen Verbraak eind vorig jaar voor de Volkskrant maakte met hoofdredacteur Philippe Remarque (‘De krant moet een prettige huisgenoot zijn’) is tegen de zin in van de interviewer een passage gehaald. Verbraak zegt zich door de hoofdredacteur ‘geschoffeerd’ te voelen omdat de passage op diens verzoek is verwijderd. ‘Het was voor mij aanleiding te vertrekken bij de Volkskrant en over te stappen naar NRC Handelsblad’. Volgens Remarque overdrijft Verbraak: ‘Zijn tekst was te lang, en ik heb duidelijk aangegeven welk deel er wat mij betreft uit kon. Daar heeft hij niet meer op gereageerd, en een te lange tekst aangeleverd bij de eindredactie. Dan moet hij niet raar opkijken dat we iets schrappen.’ Laatste wijziging: 9 februari 2011, 10:39

Het stuk dat Remarque schrapte (zie onderaan deze tekst) ging over het feit dat hij ooit als 27-jarige bij NRC Handelsblad had gesolliciteerd. ‘Dat vond ik achteraf niet zo relevant en ik wilde niet de indruk wekken dat mijn keuze voor de Volkskrant second best was.’

Verbraak zegt dit ‘nooit eerder’ te hebben meegemaakt. ‘Er is iets wezenlijks achter de rug om van de auteur uit het interview gehaald. Het lijkt een akkefietje, maar voor hetzelfde geld was het een interview geweest met een goede bekende van de hoofdredacteur waaruit passages waren geschrapt. Het is gebruikelijk dat er alleen iets wordt veranderd in de tekst in overleg met de auteur.’

Remarque: ‘Dat overleg had in mijn ogen plaatsgevonden. Maar misschien had ik hem nog een keer moeten melden welke passage wij eruit gingen halen toen hij toch een te lange tekst aanleverde bij de eindredactie. Dit is achteraf gezien mijn fout geweest: ik had nóg een keer aan hem moeten zeggen dat we dat er uit zouden halen als het te lang was. Maar ik had niet het gevoel dat ik hier met uiterst gevoelig journalistiek materiaal te maken had. Het is wat rommelig gelopen, maar dat komt ook doordat Verbraak bewust mijn verzoek negeerde. Als hij geen letter of komma veranderd wil zien, moet hij precies op lengte aanleveren, dat weet iedere journalist.’

De hoofdredacteur vindt dat Verbraak te hoog van de toren blaast als hij zegt dat hij om deze reden de Volkskrant verlaat. ‘Er waren meer redenen. Verbraak kan niet tegen kritiek, en de redactie had die wel. We vonden zijn benadering van geïnterviewden soms wat kil en hebben hem dat ook gezegd. Maar hij wilde geen “bespreekgeval” zijn. Echter, in onze ogen kunnen alle verhalen aan kritiek onderhevig zijn. Ook die van Verbraak.’
Verder denkt Remarque dat meespeelt dat Volkskrant Magazine Antoinnette Scheulderman als nieuwe interviewer had aangetrokken. ‘Dat vond hij niet zo leuk.’

Remarque zegt te betreuren dat Verbraak nu ‘met een knal’ vertrekt. ‘Hij is een kundig interviewer.’

Verbraak: ‘Ik kan uitstekend tegen kritiek en vind het juist perfect dat Scheulderman erbij is gekomen. Prima interviewster. Dit zijn lulverhalen die Remarque verzint om zich eruit te liegen. Het gaat erom dat Remarque niet kan omgaan met de macht die zijn positie hem geeft. Achter de rug van een auteur om schrappen in een overeengekomen verhaal is ongehoord en tegen elke code. Wie daaraan tornt moet zich schamen, zeker als hoofdredacteur. De Volkskrant verdient echt beter.’

Het conflict tussen Verbraak en Remarque heeft overigens een opvallende gelijkenis - zij het in omgekeerde rolverdeling - met een conflict dat Verbraak had met Frénk van de Linden, dat aan het licht kwam tijdens een interview met de twee, vorig jaar in Villamedia magazine.

Hieronder de geschrapte passage:

‘Het had maar weinig gescheeld of Philippe Remarque had voor NRC Handelsblad gewerkt. Begin jaren negentig vestigde hij zich als afgestudeerd Ruslandkunde-student in Moskou, waar hij correspondent werd voor de Telegraaf. Dat deed hij bepaald niet onverdienstelijk, constateerde een collega van NRC-Handelsblad. Op diens voorspraak werd Remarque uitgenodigd voor een gesprek met toenmalig NRC-hoofdredacteur Ben Knapen. Of het nou kwam omdat hij zich die ochtend bij het scheren ongenadig in zijn lip had gesneden –‘het bleef de hele treinreis naar Rotterdam bloeden’- Remarque werd niet aangenomen. Terwijl de NRC hem vanouds vertrouwd is. Toen hij op zijn twaalfde na de scheiding van zijn ouders bij zijn moeder bleef wonen, kreeg hij dagelijks die krant onder ogen. ‘Door de NRC ben ik een enorme krantenlezer geworden. Pas later leerde ik de toegankelijke en menselijke benadering van de Volkskrant waarderen.’

Toevoeging 9 februari: Coen Verbraak heeft op zijn weblog zijn opzegging naar de Volkskrant geplaatst. (*.doc)

Bekijk meer van

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

19 reacties

Eduard Bekker, 8 februari 2011, 22:35

Overdreven wegens het schrappen van een stuk tekst op te stappen. Gewoon flink ruzie erover maken, zoals het hoort binnen de journalistieke ring, lijkt me ruimschoots voldoende. Schrappen moet gewoon kunnen: zelfs bij Coen Verbaak.
Maar toch leuk om die geschrapte passage te lezen.

Roderik Oranje, 9 februari 2011, 01:33

Ik denk dat Verbraak inderdaad zeurt. ‘Het is gebruikelijk dat er alleen iets wordt veranderd in de tekst in overleg met de auteur.’ Hoe verzint hij het?
Het idee dat ik hem zou moeten bellen om zo’n overbodig woordje er uit zijn tekst te schrappen….

harald de haas, 9 februari 2011, 07:14

De redenen die Verbraak voor zijn vertrek aanvoert,zijn begrijpelijk. Goed dat hij niet over zich laat lopen. Remarque heeft blijkens zijn reactie nog veel te leren. Wat laag om een gewaardeerd medewerker op deze wijze een trap na te geven. En de reactie van Oranje is veelzeggend. Ook zo’n eindredacteur die vanuit zijn leunstoel zich duidelijk de meerdere waant van dat lagere soort: de freelancer. Geheel in stijl met de wurgtarieven die zijn werkgever, Het Parool, aan freelancers betaalt.

sander tsas, 9 februari 2011, 07:29

De problemen beginnen natuurlijk als een hoofdredacteur zich paginagroot en zonder gene in zijn eigen krant laat interviewen. Nota bene als ‘man van 2010’...

annette, 9 februari 2011, 10:24

Volgens mij is het gewoon een principezaak. Gaat ook om twee geschrapte passages volgens Verbraak,lees ik op zijn blog http://www.coenverbraak.nl. Staat allemaal in zijn brief aan Remarque.

Truusje van Tol, 9 februari 2011, 11:39

Leuk om te weten dat Remarque ooit bij de NRC heeft gesolliciteerd. Daar heeft hij nu nog eens extra de aandacht op gevestigd.

Truusje van Tol, 9 februari 2011, 12:10

@ Roderik
Eén overbodig woordje schrappen deed ik ook altijd zonder overleg met de auteur (sterker, die merkte dat bij teruglezing niet eens). Maar als het ging om een informatieve passage, dan overlegde ik daar wel degelijk over. Vind het dus raar dat zoiets bij de VK zomaar kan gebeuren, al helemaal als de schrapper de geinterviewde zelf is.

Peter Noordermeer, 9 februari 2011, 14:05

Helemaal eens met Sander. Verder ‘vanitas vanitate etc.’

Hans de Vries, 9 februari 2011, 20:05

Dat Remarque bij de NRC heeft gesolliciteerd is nog tot daaraantoe. Bij de Telegraaf werken is mi opmerkelijker.

Die Verbraak is een zielige huilebalk. Hoe belangrijk vind je jezelf als je je opzegbrief op je weblog zet. Hij is gewoon maar een medewerker in dienst van een bedrijf hoor. Tsk.

Olivier, 10 februari 2011, 12:56

Als je echt om deze reden opstapt, heb je wel extreem lange tenen. Nee, het is niet ok als er zonder overleg in je tekst wordt gesnoeid. Maar kom op, we maken toch geen hogere kunst? Zelfs Coen Verbraak niet, die ik een geweldig vakman vind. Lees en zie hem echt graag, maar na dit gereutel kijk ik toch anders tegen hem aan.

bouma, 10 februari 2011, 13:22

Ik ben het met Roderik Oranje eens. Het is helemaal niet gebruikelijk dat er altijd overleg is met een auteur, ook niet over het schrappen van een hele passage. Maar het is wel veelzeggend dat Remarque blijkbaar niet in zijn eigen krant kwijt wil dat hij ooit bij de NRC wilde werken. Wie is het kinderachtigst, Remarque of Verbraak? Dan kies ik toch voor Verbraak.

harald de haas, 10 februari 2011, 13:28

@Olivier - natuurlijk kan er geschrapt worden, maar dat het uitgerekend deze twee passages zijn, laadt de verdenking op Remarque dat hij te kwader trouw heeft gehandeld en dat zijn verweer in het artikel op Villamedia een leugen is. De briefwisseling op de site van Verbraak laat geen twijfel bestaan over de stiekeme en achterbakse manier van handelen van R.

Olivier, 10 februari 2011, 14:12

@Harald. Daar heb je zeker een punt. Maar om daar zo moeilijk over te doen? Want zoals anderen al aanhaalden; dit moet toch ook voor de grote meester een gevalletje corveeklus zijn geweest. Bedoel; niemand van de lezers zit te wachten op deze egotrip van de man die je als lezer helemaal niet hoeft te kennen. Hoofdredacteuren moeten vooral zorgen dat hun mensen op een goede manier hun krant kunnen maken en zelf hun ego zoveel mogelijk voor zichzelf houden.

Geert Wijnhoven, 10 februari 2011, 15:44

Interviewers zijn toch belangrijker dan de geinterviewden!?

Olivier, 10 februari 2011, 16:32

De ‘grote’ Ischa vond van wel. Dus misschien denkt zijn spiritueel opvolger er net zo over. En dat zou me tegenvallen want met name in een Kijkje in de Ziel vond ik hem juist helemaal niet zo werken. Was diep onder de indruk van zoveel mooi ingehouden vakmanschap.

Renzo, 10 februari 2011, 16:33

schrappen van een woordje niet ,roderik oranje. Maar van passages wel overleggen. JIj maakt er nu een karikatuur van… iets anders: ik vraag als ik een stuk ingeleverd heb, altijd om nog even de gecorrigeerde versie terug te krijgen. want oei, eindredacties maken, ja heus, ook fouten, of leggen een verkeerde nadruk.
als je dat dan uitlegt, kan veel narigheid worden voorkome.

Lijkt me een passage die geen enkel probleem oplevert voor Remarque trouwens. Volstrekt normaal ergens te solliciteren.

Renzo, 10 februari 2011, 16:34

uiteraard bedoel ik voorkomen. Met een n. Zo, eindredactie op eigen tekst toegepast, haha

Truusje van Tol, 10 februari 2011, 18:30

@ Harald
Precies. Bovendien begint Remarque er nu bij te slepen dat Verbraak niet tegen kritiek kon en dat hij het niet kon hebben das er een interviewster was aangetrokken voor VK Magazine (wat Verbraak ten stelligste ontkent). Niet sterk van Remarque, zelfs als het waar is. Dat heeft toch niks met het schrappen te maken zou je denken.

Truusje van Tol, 10 februari 2011, 18:31

@ Renzo
En als je toch bezig bent, de spatie hoort achter de komma, niet ervoor. ;)

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, coördinator magazine

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Teddy van der Laan

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.