basis naar compleet

— vrijdag 29 augustus 2008, 08:57 | 11 reacties, praat mee

Staking Wegener mogelijk afgewend

Verraste, maar ook blije reacties op het bereikte akkoord tussen de journalistenorganisatie NVJ en Raad van Bestuur van Wegener. ‘Een banengarantie voor de komende jaren op de redacties is geen gering resultaat in deze tijd van bezuinigingen,’ zegt Michiel Willems van de redactieraad van De Gelderlander. Ron Lodewijks, redactieraadvoorzitter van het Brabants Dagblad: ‘blij is niet de juiste omschrijving van de gemoedstoestand waarin ik me nu begeef, maar het is een belangrijke verdedigingslinie tegen verdere bezuinigingen.’ Laatste wijziging: 2 september 2008, 10:41

Voorzitter Jos van Rijsingen van de Centrale Ondernemingsraad is erg blij met het akkoord: ‘het is goed werk van de journalistenbond en de mensen erom heen. Het komt overeen met de brief die wij gescheven hebben, waarin we stelden dat er gewerkt moet worden met de zelfde formaties op de twee frontlinies van de kranten. De redacties hebben dit akkoord nu bereikt. Ik hoop dat ook op het andere front, de advertentieafdelingen en accountmanagers, een soortgelijk akkoord kan worden bereikt. Dat is net zo belangrijk. Pijnlijk blijft de verwachte reorganisatie voor de back-offices.’ Het is te verwachten dat een substantieel aantal banen geschrapt zullen worden bij de ondersteunende diensten.

In het principe-akkoord dat de NVJ en Wegener hebben bereikt, is onder andere afgesproken dat er een voor een aantal jaren een minimumbezetting komt op de redacties. Er komen opleidingsbudgetten en een structuur waarbij de uitgeverijen zelf weer verantwoordelijkheid kunnen dragen. Over de rendementseis hebben de NVJ en de Raad van Bestuur geen overeenstemming kunnen bereiken. De Raad van Bestuur is bereid om de rendementseis te wijzigen in een rendementsambitie. De NVJ wijst, los van de benaming eis of ambitie, op de rendementen die elders worden gehaald en waarschuwt voor te overspannen verwachtingen.

Willems is verbaasd dat de stakingsdreiging van voor de zomer kennelijk voldoende is geweest om dit akkoord te bereiken. Begin juli ontstond grote onrust bij de redacties van de regionale kranten door de reorganisatieplannen van Wegener. Daarbij zouden 400 mensen hun baan verliezen, waaronder 80 journalisten. Willems vraagt zich af waar de adder onder het gras zit. ‘Mecom, de grootaandeelhouder van Wegener, heeft zich in het verleden nooit onder de indruk betoond van acties of stakingsdreigingen.’ Lodewijks: ‘de ponden die wij verdienen, gaan naar Londen om het zaakje daar overeind te houden. Om die gigantische schulden af te lossen.’

Mecom heeft de afgelopen twee jaar een schuldenlast opgebouwd van bijna 662 miljoen euro, zo blijkt uit de halfjaarcijfers van 2008. Die moeten voor een groot deel in 2009 worden afgelost. Druk wordt er dan ook gespeculeerd over eventuele verkoop van onderdelen van het bedrijf, zoals begin augustus berichten verschenen over een op handenzijnde verkoop van de Noorse tak, Edda-media. In Duitsland werd voor de zomer een waarschuwingsstaking gehouden bij Berlin Verlag (o.a. Berliner Zeitung, Berliner Kurier en het uitgaansblad TIP). Begin september gaan de bonden praten met het Duitse management over reorganisatieplannen. In Nederland onderhandelen PCM en Wegener over de verkoop van AD Media BV, waarin Wegener een aandeel heeft van 37 procent. Wegener wil van dat aandeel af en PCM heeft belangstelling om AD Media helemaal in bezit te krijgen. Indien Wegener hierin slaagt, stijgt het gemiddelde rendement van het bedrijf met 2 procent van nu 14 naar 16 procent. En dat ligt precies binnen de rendementsambitie die Wegener zichzelf stelt. Meer bij de NVJ

Auteur: Herman Spinhof

Bekijk meer van

Wegener NVJ

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

11 reacties

Dirk, 29 augustus 2008, 10:33

Waar hebben we het nu eigenlijk over? Van de 400 ontslagen zijn 80 journalisten die hun baan dreigen te verliezen. Realisme ontbreekt; het is toch ongelooflijk dat journalisten zich alleen maar om hun eigen baan lijken te bekommeren. Inkomsten bij kranten lopen terug, kosten stijgen. Je kunt redacties niet langer ontzien!

Gerard, 29 augustus 2008, 11:07

We vormen toch één bedrijf? Journalisten vinden van niet ze regelen hun eigen zaakjes en de rest moet maar zien. Geldt ook voor de RvB. Ze hebben een akkoord met die lastige NVJ en de rest wordt wel geschoren en zal waarschijnlijk de 80 fte’s van de redacties moeten inleveren.
Bedankt collega’s ??

Ron Lodewijks, 29 augustus 2008, 11:48

Hoewel wij inderdaad de schijn tegen hebben, denken journalisten bepaald niet alleen aan hun eigen hachje. Wij zijn ons er dege van bewust dat de grote klappen binnen Wegener nu aan andere afdelingen worden uitgedeeld. Maar ik zie niet hoe wij dat vanuit onze positie kunnen voorkomen. Juist omdat veel Wegenerjournalisten bij een vakbond zijn aangesloten, is dit akkoord uit het vuur gesleept. Ook de andere werknemers zullen zich moeten organiseren om een vuist te kunnen ballen. Dat is verstandiger dan vanaf de zijlijn kwaad te worden op journalisten.

Peter Wagener, 29 augustus 2008, 12:13

Complimenten aan de RvB. Op een uitstekende manier de onderhandelingspartijen gesplitst. Weinig respect voor de Journalistieke vertegenwoordiging die hiermee overigens wel weer geslaagd zijn om een, in de overige (belangrijke) sectoren binnen Wegener, al bestaande beeldvorming over de reactie(s) wederom te bevestigen. Wat deze beeldvorming is laat ik maar in het midden. Dit zal overigens ook betekenen dat de reorganisatie binnen (de andere sectoren van) Wegener niet meer in ONZE dagbladen terug te vinden zal zijn… aangezien de nieuwswaardigheid inzake de overige 320 (en waarschijnlijk toch nog 400… maar dan excl redactie) de toets der publicatiewaardigheid vast niet meer zal halen. Logisch na al die pagina’s vol van leed over de 80 redactionele arbeidsplaatsen-leed.

frank, 29 augustus 2008, 14:09

De redacties denken alleen aan hun eigen hachje en laten hun collega’s voor de zoveelste keer vallen als een baksteen. Die 80 fte’s worden nu extra gehaald bij de andere disciplines. Bij ieder ander bedrijf zou dit voorpaginanieuws in de kranten zijn geweest… kop: “medewerkers bedrijf x jagen eigen collega’s in de WW”. De blije stemming bij de redactievertegenwoordigers is dus volledig misplaatst. In goed Nederlands wordt dit maten naaien genoemd. Beter was het om 1 lijn te trekken, dat zou de redacties sieren. Bij De Telegraaf is recent hetzelfde gebeurd.

Een zeer teleurgestelde en bezorgde collega, 29 augustus 2008, 20:10

Het is verbazingwekkend dat de NVJ (en veel medewerkers van de redactie)zo trots is (zijn) op het door behaalde resultaat. En wel om de volgende redenen.

-1- Met het behaalde resultaat zal de onrust in het bedrijf zeker niet afnemen omdat de pijn van de NOODZAAK om een stevige kostenreductie te realiseren nu alleen in de andere sectoren gevoeld zal worden. Dit is niet bevordelijk voor een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines in een tijd waarin juist meer dan ooit met elkaar zal moeten worden samengewerkt.
-2- Redacties (en daarmee ook de NVJ) stellen altijd heel nadrukkelijk dat er niet getornd mag worden aan de uitgangspunten die zijn vastgelegd in de de redactiestatuten omdat redacties immers borg moeten kunnen staan voor goede kritische en onafhankelijke journalistiek. Wat alles is dit waard als men niet in staat is om met een kritische blik en onafhankelijk naar de ontwikkelingen in de eigen bedrijfstak te kijken.
Simpele rekensommen wijzen uit dat de toekomst er erg somber uit ziet als niet drastisch wordt ingegrepen in de hoge kosten en ruimte wordt gecreeerd voor investeringen in nieuwe technologische ontwikkelingen en kwalitatief goed personeel binnen alle geledingen (DUS OOK DE REDACTIE) van de organisatie.  Efficiency voordelen die ook zonder problemen bij de redactie zijn te behalen worden willens en wetens niet gezien zijn met de redactiestatuten in de hand bij de redactie niet bespreekbaar.
-3- Het is triest om te lezen (o.a. in het commentaar van Ron Lodewijks) dat er redactieleden zijn die zo naief zijn dat ze stellen dat de overige afdelingen zich ook maar moeten organiseren om te voorkomen dat daar banen worden geschrapt.  Betrokkenen reliseren zich dus nog steeds onvoldoende dat als er geen maatregelen genomen worden het einde snel in zicht zal zijn en er dan er ook geen financiele ruimte zal zijn voor een fatsoenlijk sociaal plan.

Kortom, redacties, neem je verantwoordelijk en lever ook een actieve bijdrage !!

Een zeer teleurgestelde collega van een zeer teleu, 30 augustus 2008, 02:46

Zeg teleurgestelde en bezorgde collega: waar waren de andere afdelingen toen de boel voor de zomer plat dreigde te gaan? Volgens mij hebben wij journalisten besloten te gaan staken en waren daar geen of nauwelijks andere afdelingen actief bij betrokken. Waarom hebben andere afdelingen niet aan de bel getrokken bij hun vakbond? Of komt jouw reactie voort uit het feit dat het overgrote deel van de redacties wel georganiseerd is (lid van de bond) en de gewaardeerde collegas van andere afdelingen (niet cynisch bedoeld en ik denk dat ik voor de meeste collega-journalisten spreek) nooit eerder de noodzaak heeft ingezien van een lidmaatschap van de vakbond (of de noodzaak ervan misschien wel inzag maar te beroerd was elke maand de contributie op te hoesten)?

Jan, 30 augustus 2008, 16:11

Als de redakties maar weer worden ontzien, dan geen centje pijn. Wat zou je er van denken als de bezorgbaas de tent eens een paar daagjes op slot zou doen. Kunnen die belangrijke journalisten ze zelf gaan bezorgen.

Mark, 1 september 2008, 10:54

Feitelijk kun je de journalisten niet verwijten dat ze goed voor hun belangen opkomen. Het ware wel beter om niet alleen naar de eigen navel te staren maar zich ook af te vragen wat het nut van andere afdelingen voor het krantenproduct is. Journalisten hebben immers de macht van het woord en nemen plompverloren de ruimte in eigen krant.
Ook moeten de hoera roepers van dit akkoord waken dat dit geen pyrrus overwinning gaat worden. In het jaarverslag staat nl. op blz 81 dat Wegener garant staat voor de hele Mecom financiering en dus aanspreekbaar is voor het geheel. Ik heb hierover gek genoeg nog geen journalist iets zien schrijven terwijl dit direct de continuïteit van het bedrijf raakt. Tegen deze achtergrond zijn rendementseisen gesteld, zo simpel is het.

Frits, 1 september 2008, 12:02

Laten we de Wegener-gelederen alsjeblieft gesloten houden en de altijd al broeiende tweespalt tussen journalisten en ‘de rest’ niet nog verder opstoken: hiermee spelen we alleen RvB/Mecom in de kaart.
Door hun betere georganiseerdheid hebben de journalisten meer gekregen dan ze zelf misschien hadden verwacht: niet alleen omdat Mecom nu wel gezwicht is voor acties, maar ook omdat de journalisten ook drommels goed weten dat er bij hen best wat verbeterd kan worden (ik denk daarbij aan een eerder in de media genoemd voorbeeld van het overgieten van landelijk nieuws met een reginaal sausje; het zal aan mij liggen, maar ik kan me daar weinig bij voorstellen en denk dat de hiermee gemoeide tijd beter gestoken kan worden aan regionale nieuwsgaring).
Het was socialer geweest als in het RvB/NvJ-accoord ook bedongen was dat de nu veilig gestelde arbeidsplaatsen niet elders vandaan gehaald mogen worden: dit is immmers de adder onder het gras waar iedereen nu voor vreest.
Waar we ons samen sterk voor moeten maken is dat we RvB/Mecom kunnen overtuigen dat niet alleen naar besparingen op korte termijn gekeken wordt (bezuinigingsbedrag gedeeld door bedrag per fte levert aantal boventallige fte’s) maar ook naar de lange termijn. Dit om te voorkomen dat men er over een aantal jaren achter komt dat de wegbezuinigde mensen toch gemist zijn en de kwaliteit van ons gezamenlijk produkt onder de maat is. Als kopij wel gemaakt maar niet/verkeerd geplaatst wordt door onvoldoende capaciteit bij backoffice/ondersteuing zal dat leiden tot een voor abonnees en adverteerders minder interessant produkt.
Hierbij zal iedereen constructief mee moeten denken en ook naar zichzelf moeten kijken.
Mogelijk kan zelfs een aantal nu veiliggestelde arbeidsplaatsen als wisselgeld gebruikt worden door ze alsnog (maar nu door iedereen geaccepteerd) in te wisselen voor plekken in de gevarenzone.
Om te eindigen met het schoonvegen van eigen straatjes: je glijdt uit over een niet geveegd deel, maar je struikelt ook vaak als je op een geveegd deel komt.

Gerard, 2 september 2008, 11:07

Als je nu het artikel op de internet pagina van FNV-KIEM blijkt dat de journalisten toch te vroeg hebben gejuigd. In dit artikel staat dat “Uit dit overleg blijkt dat de redacties niet zijn uitgesloten van de reorganisatie. Volgens Wegener maken zij in deze reorganisatie geen verschil tussen back- en front-office”. Wat is nu waar of rekent iedereen zich een beetje rijk.
Graag duidelijkheid !!!

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, coördinator magazine

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Teddy van der Laan

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.