— woensdag 15 mei 2013, 13:41 | 3 reacties, praat mee

Sauer: dividend beter bij NRC gelaten

‘Gezien de crisis was het achteraf verstandiger geweest die buffer wat langer in het bedrijf te houden’. Dat zegt voormalig president-commissaris Derk Sauer in een interview met Villamedia magazine dat 25 mei verschijnt. Hij doelt op het superdividend van 12,5 miljoen euro (zijnde twee keer de winst) dat in 2012 aan de aandeelhouders werd uitgekeerd. ‘Toen Egeria NRC overnam is de onderneming ruimer gefinancierd dan nodig was. Er zijn afspraken hierover gemaakt met de OR, maar het is erg onduidelijk hoe die afspraken luiden. Die staan niet helder genoeg op papier.’ Laatste wijziging: 15 mei 2013, 16:15

De ruime financiering was volgens Sauer bedoeld voor tegenvallers. ‘Maar naar gelang de tijd vorderde bleek het echter best goed te gaan met de NRC. Er stond gewoon heel veel geld op de rekening. Egeria heeft vorig jaar gezegd: we willen dat geld toch terug hebben. En op basis van de afspraken die met de OR zijn gemaakt konden we dat ook. Alle commissarissen, inclusief de werknemerscommissaris (advocate Annelies van der Pauw, red), vonden die uitkering te billijken. Ik heb niet tegengestemd. Gezien de crisis was het achteraf misschien verstandiger geweest die buffer wat langer in het bedrijf te houden.’

Ondernemingsraadvoorzitter Hubert Smeets van NRC Media in reactie op bovenstaande uitspraken van Derk Sauer: ‘Het is voor ons helder hoe de afspraken zijn over het uitkeren van dividend aan de aandeelhouders. Maar Egeria en Derk Sauer hebben ons niet vooraf ingelicht of advies gevraagd over de uitkering in 2012, zoals wordt gesuggereerd. Wij hebben laten onderzoeken of ze in lijn was met de gemaakte afspraken. Dat blijkt niet zo te zijn.’

Bekijk meer van

Praat mee

3 reacties

Paul Disco, 16 mei 2013, 08:39

Als het verstandiger had geweest om het geld in het bedrijf te houden, dan had dat geld toch allang teruggestort kunnen worden?

Beetje raar in dit licht dat je de OR dwingt tot standpunten als ‘misleiding’ en ‘wanbeleid’ en dat je dan nu reageert met ‘afspraak niet goed op papier’. De OR was niet eens ingelicht, laat staan om advies gevraagd omtrent het superdividend. Wanbeleid gaat overigens niet over het niet vragen van advies, maar over het schaden van het belang van de onderneming. Dat is heftig.

Wat ik ook nog een interessante vraag vindt: wat is het standpunt van hoofdredactie en directie in deze? Als ik lees dat de hoofdredacteur tevens directeur is van NRC Media Holding, NRC Media én NRC Lux dan vraag ik me af wat de positie precies is van de hoofdredacteur/directeur. De Ondernemingskamer heeft in de zaak Apax/PCM namelijk geoordeeld dat ook financiële regelingen in strijd kunnen zijn met verantwoord ondernemerschap. Geen idee of dat hier het geval is, maar transparant is het allemaal niet.

Robert Bleeker, 16 mei 2013, 18:35

1. Het lijkt mij in beginsel niet zo moeilijk, om de definities van de verschillende kapitaalsoorten binnen het NRC conglomeraat in dezen uit elkaar te houden.

2. Doorslaggevend daarbij is natuurlijk de definitie, die gold ten tijde van de betreffende kapitaals-storting zelf.

3. Als het louter bufferkapitaal is geweest, dan is de investeerder (de kapitaal-leverancier) natuurlijk in principe gerechtigd, om zich te allen tijde afvragen, of het rendement van dat betreffende kapitaal-deel wellicht meer gediend is bij herbestemming van dat deel.

4. Het wordt anders, als duidelijke (en op schrift gestelde) afspraken over eventuele kapitaals-bewegingen zijn gemaakt bij de overname door Egeria van de toenmalige NRC boedel.

5. In dat geval zou men kunnen redeneren, dat de buffer integraal deel uitmaakt van de overname en daarmee van de economische constructie van het bedrijf als geheel (*).

6. Wat de aandeelhouders zich echter kennelijk maar niet voldoende lijken te realiseren, is het levensgrote trauma dat de APAX deconfiture bij het personeel heeft veroorzaakt.

7. Met andere woorden : Ook als de aandeelhouders in deze materie, juridisch in hun recht zouden staan, dan nog is het de vraag of het economisch verantwoord is, om een deel van het (eigen) kapitaal terug te trekken voor herbestemming.

8. Dit, omdat men de (economische) factor arbeid daarbij destabiliseert, waardoor het economisch perspectief van het gehele bedrijf negatief zou kunnen worden beïnvloed.

9. Wat in deze context zeker bijdraagt aan het conflictgehalte van de hele kwestie, is de begripsverwarring, die ontstaat, wanneer - mogelijk om fiscale redenen - de identiteit-definitie van de buffer wordt getransformeerd van buffer-kapitaal naar dividend-uitkering, omdat op deze wijze de schijn wordt gewekt, dat het hier om een uitkering zou handelen, die in mindering op de gemaakte bedrijfs-winst zou worden gebracht.

10. Ik blijf, tot slot, in dit verband - dus ook bedrijfseconomisch bezien - nog steeds grote moeite houden met de dubbele loyaliteit, die Vandermeersch zich zelf heeft toebedeeld, door de dubbelrol, die hij in deze constellatie in heeft genomen.

11. Immers : Zowel de aandeelhouders, als het personeel zullen hem altijd met enig gepast wantrouwen blijven beschouwen, zodat zijn autoriteit in beide functies altijd het gevaar loopt, ten principale ter discussie te worden gesteld. 

12. Ook de bovenstaande vragen en kanttekeningen van Paul Disco lijken mij zeer relevant.

(*) Eventuele leningen kunnen bijvoorbeeld bij een substantiële kapitaal-buffer, op de kapitaalmarkt tegen een lagere rente worden betrokken, dan zonder die buffer, omdat de buffer als een additionele zekerheid kan worden aangemerkt

N.B. Zie in dezen ook mijn eerdere uitgebreide lezers-bijdragen in VillaMedia over de kwestie Vandermeersch versus Koelewijn c.q. naar aanleiding van de explosieve publieke briefwisseling in de media, tussen (Geert) Mak en Vandermeersch over (onder meer) Egeria en de “uitkering” van superdividenden aan de groot-aandeelhouders.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Jenny Fritschy

Webontwikkeling

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.