PersVeilig veiligheid vrouwelijke journalisten

— dinsdag 12 oktober 2021, 11:54 | 0 reacties, praat mee

‘Processtukken met persoonsgegevens delen met journalisten niet in strijd met AVG’

ANP

Een rechtbank mag kopieën van processtukken aan journalisten geven, ook als daar persoonsgegevens in staan. Dat is niet in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dat concludeert advocaat-generaal Michal Bobek in een niet-bindend advies aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Laatste wijziging: 12 oktober 2021, 13:36

Zulke stukken worden verstrekt met als doel verslaggeving over een zaak die in een openbare zitting wordt behandeld te ondersteunen.

Het advies volgt op een geschil uit 2018, waarbij een journalist de klagende partij benaderde met vragen en vertelde dat hij van de rechtbank Midden-Nederland de beschikking had gekregen over processtukken met daarin persoonsgegevens. Hij had daarbij onder meer toegang gekregen tot adresgegevens en het burgerservicenummer van de klager.

De kopieën van stukken die met journalisten worden gedeeld liggen alleen ter inzage op de dag van de zitting zelf. Ze mogen niet worden opgestuurd of gedeeld met media en mogen het gerechtsgebouw niet verlaten. Kopieën worden na afloop van de zittingsdag vernietigd.

Het gaat om kopieën van het (hoger)beroepschrift, het verweerschrift en een eerdere uitspraak van de rechtbank, als het een zaak in hoger beroep is. Soms krijgt een journalist via deze stukken meer gegevens onder ogen, zoals adressen op briefpapier, persoonsgegevens van eisers of anderen. Ook bevatten de processtukken soms informatie over criminele antecedenten of bedrijfs- en medische details.

De advocaat van de klager benaderde de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State of het juist was dat inzage was verleend in het procesdossier, wie daar verantwoordelijk voor was en of die kopieën met medeweten en goedkeuring van medewerkers van de Raad van State zijn gemaakt.

Uiteindelijk werd een handhavingsverzoek neergelegd bij toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens, die zich echter niet bevoegd achtte hierover te oordelen. Het verzoek werd doorgeleid naar het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Advocaat-generaal Bobek stelt in zijn conclusie dat rechtbanken bij het verstrekken van die processtukken met persoonsgegevens onder de AVG niet hoeven vast te stellen of de onafhankelijke rechterlijke oordeelsvorming in een zaak wordt geraakt. De AVG vereist evenmin dat rechtbanken “de aard en het doel van een bepaalde verwerking” achterhalen, schrijft Bobek.

In zijn conclusie schrijft de advocaat-generaal dat de AVG momenteel een “overmatig ruime toepassing” kent, met als gevolg dat “een aantal personen eenvoudigweg in zalige onwetendheid verkeert over het feit dat de AVG ook voor hun activiteiten geldt”. Het zou volgens Bobek goed zijn om de werkingssfeer van de AVG “ooit opnieuw onder de loep” te nemen.

Het huidige “buitensporige karakter” van de wet, ongeacht het nobele doel van bescherming van persoonsgegevens, draagt niet bij aan het gezag of de legitimiteit van wetgeving wanneer die wordt genegeerd, stelt Bobek.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie kan de niet-bindende conclusie naast zich neerleggen. Een uitspraak over de zaak kan nog geruime tijd op zich laten wachten. Mocht het Hof oordelen dat verstrekking in deze vorm toch niet is toegestaan, heeft dat gevolgen voor de rechtbankverslaggeving, die dan op basis van minder, géén of enkel geanonimiseerde processtukken moet plaatsvinden.

Het is dan ook de vraag of rechtbanken bereid (of in staat) zijn om rechtbankstukken te anonimiseren voor journalisten. Meer bij EUR-Lex / Expertisecentrum Europees Recht

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Jenny Fritschy

Webontwikkeling

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.