— donderdag 13 januari 2011, 16:26 | 3 reacties, praat mee

Journalisten krijgen schrijfverbod

Hoofdredacteur Huub Paulissen van Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad verbiedt de journalisten Maarten van Laarhoven en Henk Langenberg mee te werken aan een boek over het losbandige seksleven van deken-pastoor Joep Haffmans in het Limburgse Gulpen. Van Laarhoven werkt als journalist bij de kranten. Langenberg in het verleden ook, en schreef in die periode over Haffmans. Als reden geeft Paulissen dat De Media Groep Limburg, uitgever van de kranten, zelf een boek over Haffmans wil uitgeven.

Paulissen wil geen mededelingen doen. ‘Het gaat om een interne kwestie. Daar laat ik me niet over uit.’
Villamedia beschikt echter over correspondentie, waaruit blijkt dat Paulissen hen de publicatie van het boek ‘De affaire Haffmans’ (dat uitgeverij Carrera aankondigt in maart 2011 op de markt te zullen brengen) verbiedt. Hij beroept zich op cao-bepalingen waarin het auteursrecht van journalisten is geregeld, evenals de beperkingen daarop. Aan Langenberg laat hij weten dat hij ‘mede namens de directie’ hem ‘de toestemming onthoudt tot gebruik of verder gebruik van alle informatie die je tijdens je dienstverband met MGL hebt vergaard(..)’.

Volgens de juridisch adviseur van de twee journalisten, die worden bijgestaan door de NVJ, hebben de cao-bepalingen hier geen zeggingskracht omdat de belangen van de uitgever niet worden geschaad. ‘Er worden geen artikelen uit de krant gebundeld; er zal een compleet nieuw werk worden geschreven.’ Hij benadrukt dat Van Laarhoven dit in zijn vrije tijd zal doen, gebruik makend van alle mogelijke beschikbare bronnen.

Het opleggen van een verbod door de rechter zou volgens de adviseur ook in strijd zijn met de Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens; ‘het zou immers een beperking inhouden op de vrijheid van meningsuiting.’

 

Bekijk meer van

Praat mee

3 reacties

Paul Disco, 14 januari 2011, 09:14

Ik neem toch aan dat Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad een redactiestatuut hebben waarin dit geregeld is. Als je niet in dienst bent van een krant dan valt dat uiteraard buiten de reikwijdte van een collectie arbeidsovereenkomst. Ook in Limburg.
En de vraag rijst dan natuurlijk meteen: verbiedt de hoofdredacteur nog meer nieuwspublicaties. Niet omdat ze niet belangrijk zijn, maar omdat er een boekje verkocht gaat worden? Ik zou me als lezer behoorlijk bekocht voelen. Waar betaal je dan voor? Ik moet ineens denken aan het aftreden van mevrouw Donker als hoofdredacteur van NRC Handelsblad.

Bovendien vermoed ik, als uitgever, dat je juist meer boeken verkoopt als je vooraf over een onderwerp publiceert. In de regel maken bedrijven daarom ook reclame. Maar misschien dat deze economische wet niet opgaat in Limburg.

AloysiusKruiden, 14 januari 2011, 19:54

De vraag is ook of het Bedrijf Media Groep niet meer op de tenen gaat lopen dan een journalist met wat pit zou doen? Dus; worden de pikante details weggelaten; dan wordt dit boek sowieso een dunnetje. Daarbij hebben redacties nogal een een bepaald beleid; in de topjaren van het seksueel misbruik 1950 - 1965 was de krant nog tamelijk horig aan de RK kerk te weten de bisschop van Roermond.  Welke een veto recht had bij de benoeming van de hoofdredacteur! Misbruik gedijt goed als er niemand kritisch over schrijft is inmiddels bekend. Samengevat heb ik het niet zo op die voorspelbare redactie-policy.  Overigens is er een wet uit 2008 die voor iedereen geldt die stelt dat een concurrentie-beding (dat men met kennis van het vorige bedrijf aan de hal gaat) niet meer altijd toelaatbaar is danwel dat als dit beding in een contract komt er een schadeloosstelling op staat.  Er is jurisprudentie die stelt dat: als een het concurrentiebeding bij handhaving een belemmering vormt om een nieuwe, gelijkwaardige werkkring te vinden (freelancejournalistiek) dat dit beding nietig wordt.

jan sint nicolaas, 22 januari 2011, 21:13

Een beetje zielig conflictje over geld, is dat de conclusie? Ik mag er toch vanuit gaan dat al het nieuws in deze kwestie al via de Limburgse dagbladen wereldkundig is gemaakt? Want ik geloof niet dat het hier nog om de zaak zelf en de slachtoffers gaat. Dit is Limburg! Ik wil er niet bij horen.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.