training eu starters

— maandag 27 december 2010, 12:01 | 12 reacties, praat mee

Jinek nog steeds boos op Nieuwsuur

Nieuwslezer Eva Jinek is nog steeds boos op de redactie van Nieuwsuur, in het bijzonder op hoofdredacteur Carel Kuyl. Jinek vertrok zeven maanden geleden als presentator van het actualiteitenprogramma, nog voor het op tv was, nadat haar relatie met strafpleiter Bram Moszkowicz bekend werd. De redactie vond dat geen goede combinatie voor een presentator van een neutraal actualiteitenprogramma. Jinek besloot zelf op te stappen, maar vertelt nu in Volkskrant magazine dat ze ‘onder zware druk’ en zeer tegen haar zin vertrok. Kuyl verklaarde destijds dat Jinek zelf had besloten te vertrekken omdat ze de situatie onwerkbaar vond. Jinek: ‘Een gotspe. Hij wilde mij niet meer, puur en alleen vanwege die relatie.’ Laatste wijziging: 29 december 2010, 10:33

Over de geruchten dat ze sowieso al niet lekker lag op de redactie, zegt ze: ‘Ik weet het niet. Er was wel een soort kilte.’ Ze beschrijft haar band met de Nieuwsuur-redactie als ‘oppervlakkig’ en ‘niet hartelijk’. ‘Ik weet hoe een gezellige en vertrouwde redactie voelt. Dat vond ik daar niet. Maar ik dacht steeds: geef me wat tijd en het komt goed.’

Vlak nadat Nieuwsuur startte, weigerde Moszkowicz een verslaggever van het programma te woord te staan tijdens het Wilders-proces. ‘Meesterlijk’, vindt Jinek. ‘Ik heb zelden zo gelachen.’

Jinek zit inmiddels weer op haar oude plek als nieuwslezer bij de NOS. Ze heeft ze nog wel even een advocaat in de arm genomen om haar vertrek bij Nieuwsuur juridisch aan te vechten, maar besloot dat toch niet te doen. ‘Wat had ik gewonnen? Ik ben een pragmaticus; hoe kan ik met een redactie werken die geen vertrouwen in me heeft?’

Bekijk meer van

Tip de redactie

Wil je Villamedia tippen, maar is dat te gevoelig voor een gewone mail? Villamedia is aangesloten bij Publeaks, het platform waarmee je veilig en volledig anoniem materiaal met de redactie kunt delen: publeaks.nl/villamedia

Praat mee

12 reacties

Robert Bleeker, 27 december 2010, 13:24

Hoewel ik geen inzicht heb in de precieze omschrijving van de ontslagmotivatie door de hoofdredacteur van Nieuwsuur richting zijn voormalige werkneemster Jinek, kan ik zelf wel een valide reden bedenken, om dat ontslag te rechtvaardigen.

De redactie legde in haar bezwaar tegen de combinatie Jinek verslaggeefster/centrale presentatrice en Jinek de vriendin van een publically outspoken advocaat - een advocaat die bovendien zowel een bijbaan had bij de commerciële concurrent (concurrentie-beding) en tevens politiek gelieerd wordt aan de PVV, maar van wie ook mocht worden aangenomen, dat hij regelmatig door Jinek c.s. voor Nieuwsuur zou worden geïnterviewd - vooral de nadruk op de mogelijk negatieve publieke beeldvorming rond het programma Nieuwsuur in zijn algemeenheid.

De onderliggende aanname zou daarbij dan zijn, dat de Nieuwsuur kijker wellicht bij voorbaat zou kunnen oordelen, dat Jinek niet in staat zou zijn beide rollen naar behoren te scheiden en in het voorkomende geval, haar partner bijvoorbeeld te veel zou afschermen tegen te indringende vragen.

Die angst voor mogelijke reputatieschade / programma-afbreuk als gevolg van een (veronderstelde vooringenomen) publieke perceptie ten laste van iemand in een dubbel-positie, als die van Jinek, is gebaseerd op aannames en (in dat pre-stadium tenminste) onbewijsbare vooronderstellingen.

Maar kan desalniettemin als valide variabel argument worden ingebracht bij een afweging, waarbij de geloofwaardigheid van een programma in het geding zou kunnen komen.

Ik zelf zou echter in dit specifieke geval willen wijzen op een inhoudelijk bezien, veel sterker argument voor ontslag en wel een argument, dat raakt aan het cruciale integriteitsbeginsel : Na de uitspraak in het smaadproces Moskowicz versus Kelder n.a.v. de qualificatie “maffiamaatje” die door Kelder in het publieke debat, jegens Moskowicz was gebezigd, kleeft een officiële smet aan Moskowicz (in de vorm van een gerechtelijk erkende verdenking) van het hebben van (dubieuze) relaties/banden met de nationale maffia.

Welnu, dat gegeven - waardoor Jinek, als maatje van een maffiamaatje, zelf bij implicatie tot een maffiamaatje verwordt - weegt principieel veel zwaarder, dan de eerder geschetste argumenten.

Immers, een redactie (en het autonome kijkerspubliek) zou gerechtigd zijn, om bijvoorbaat te vermoeden, dat in het voorkomende geval, vertrouwelijke, strafrechtelijk gevoelige informatie - bijvoorbeeld jegens mogelijke maffiose clientèle, dan wel jegens maffiose connecties van Moskowizc - die zich binnen de burelen van de redactie zou kunnen bevinden, door Jinek zou kunnen worden doorgespeeld naar haar vriend c.q. strafpleiter Moskowicz en diens relaties.

De Nieuwsuur redactie zou zelfs op voorhand het vermoeden mogen wettigen, dat Jinek - al dan niet onder druk van haar, al dan niet door zijn maffia-contacten onder druk gezette - partner, haar functie zou kunnen misbruiken, om actief maffia-gerelateerde, strafrechtelijk gevoelige informatie te achterhalen.

Het zijn deze overwegingen - die (in zoverre wij dat tenminste kunnen vaststellen) helaas niet zijn genoemd in de door Jinek/Moskowicz gewraakte ontslagprocedure, maar desalniettemin wel degelijk voldoende werkelijkheidswaarde bezitten, om Jinek te ontslaan, als presentatrice/redactrice van Nieuwsuur.

Daarnaast zie ik weinig redenen, om te veronderstellen, dat genoemde overwegingen niet ook met even grote plausibiliteit zouden kunnen worden ingebracht, tegen haar huidige positie als redactrice/presentatrice van het publieke Journaal : Een maffia-maatje hoort überhaupt niet bij de publieke omroep te werken.

Henk Daalder, 27 december 2010, 15:49

Zijn de relaties van redactieleden met “belangen in de wereld” niet veel belangrijker dan de relaties van pesentatoren?

Maak die eens transparant.
Verder nam het NOS journaal nam zelfs een wilders sympathisante voor interviews met een rechtse kleur, Dominique van der Heijden.

De onderwerp keuze en de uitwerking bepaalt de inhoud van wat er in de media verschijnt.
Mensen die inhoudelijk op de hoogte zijn, zien voortdurend propaganda keuzes, ipv inhoudelijke journalistiek.
Brandhout liet laatst de voorzitter van de vereniging van vrienden voor de kerncentrale wat onzin vertellen op TV, over windenergie.

Bijvoorbeeld.
Omroep is propaganda, in dit corrupte land. Ook en wellicht vooral bij de niet publieke omroepen.

We zijn veel te tolerant tegen corruptie in dit land.

Olivier, 27 december 2010, 18:42

@Henk Daaler. Zelden zo’n warrig betoog gelezen als het uwe. Ik snap er echt helemaal niks van en zie het verband met Eva Jinek in de verste verte niet.

Dan on topic. Een argument dat ik nergens lees en dat wellicht het dichtste bij de reden komt van Kuyl om Jinek niet te willen, is dat ze in zijn ogen nog erg onervaren is. En misschien wel niet goed genoeg voor een journalistiek zwaar programma als Nieuwsuur.
De redenatie rond haar relatie vond ik niet de allersterktste. Het lijkt mij meer een stok om de hond te slaan, dan de echte reden. Overigens vind ik Jineks reactie op Mr. Brams zijn stuitende optreden voor de Nieuwsuur-microfoon alleen maar aantonen dat ze daadwerkelijk journalistiek nog niet zo zwaar is.
Dat Moszkowicz het serieus voor elkaar krijgt om één van de belangrijkste actualiteitenrubrieken van het land niet te woord te staan, is een strategische communicatieblunder van jawelste. Zijn klant betaalt hem om alle manieren de beeldvorming zijn kant op te buigen. Daar past het niet bij om persoonlijke vendettaatjes uit te vechten. Niet voor niks is mr Bram inmiddels met hangende pootjes aan de Nieuwsuurtafel teruggekeerd.

J. van Reede, 27 december 2010, 20:10

Van een redactie die net te horen heeft gekregen dat Clairy Polak het veld moest ruimen ten gunste van mevrouw Jinek kan ik mij een enigszins afstandelijke houding wel voorstellen. Zeker als kort daarop bekend wordt dat zij een relatie heeft met een niet onomstreden advocaat. Of, zoals Moszkowicz het zou verwoorden: Dat mevrouw Jinek de redactie van Nieuwsuur seksisme verwijt is abject en infaam.

Henk Daalder, 28 december 2010, 11:40

@Olivier
Ik stel aan de orde dat niet de achtergrond van de presentator, maar de kleur van de redactie bepalend is voor de journalistieke kwaliteit.
De presentator voegt alleen wat extra kleur of kwaliteit toe bij interviews.

Ik zie op TV heel wat dubieuze en fout-selectieve onderwerp keuzes, en gekleurde journalistiek. En ook vooringenomen vragen van heel veel vooraanstaande presentatoren.

Dus het probleem van meneer Kuyl of wie dan ook met de zogenaamde onafhankelijkheid van de NOS, is slechts voor de buhne.
De PO is niet onafhankelijk, ze spelen het “propaganda of verzoek” spel gewoon mee.

Vooral het kabinet heeft een abonnement op non nieuws in de NOS media.
Zoals ik al schreef, ze hebben er zelfs een PVV aanhangster voor aangenomen. Misschien dat ultrarechts anders niet geinterviewd wilde worden.

Olivier, 28 december 2010, 14:55

@Henk… Ik snap nog steeds niet wat u bedoelt. Dat mevrouw Jinek te weinig gekleurd is? En Nieuwsuur juist wel? Je kan volgens mij van alles vinden, maar voor geen van beide geldt volgens mij dat ze gekleurd zijn.
En waar u uw punt over mevrouw Van der Heijden vandaan haalt, is me een compleet raadsel. Heeft zij dat zelf ooit gezegd of heeft een andere betrouwbare bron dat gedaan? Vooralsnog denk ik dat het vooral iets is dat in uw hoofd leeft.
Uw reactie lezend, denk ik dat u weinig tot niks weet over dit onderwerp. U herhaalt wat andere niet-insiders roepen. Jammer, dat u dat doet op een vaksite voor journalisten. Als u er zelf eentje bent, is dat dubbel treurig.

Henk Daalder, 28 december 2010, 16:50

@Olivier
Ik ben een specialist op energiegebied en weet welk nieuws op dat gebied relevant is.
Dat komt helemaal niet overeen met wat de gemiddeld redacties er uit selecteren.
Ook niet als je er een begrijpelijkheidsfilter voor 12 jarigen overheen legt.
Redacties kiezen niet het belangrijke nieuws, maar wat de belangen er achter vinden dat belangrijk is. Zoals ik al schreef, valt dat het sterkst op bij berichten in het NOS journaal, die het kabinet graag in het nieuws wil hebben.

Veel bekeken media zijn niet objectief, maar een element in de propaganda van de belangen achter het nieuws. De al of niet vermeende afhankelijkheid van mevrouw Jinek speelt daar maar een heel bescheiden rol bij.
Het is niet de presentator maar de redactie die daarvoor beinvloed wordt.

Voor Dominique van der Heijden, raad ik je aan stukjes uit het journaal te bekijken uit de tweede kamer campagne en haar persoonlijke optreden in opinie programma’s.
Let op de woordkeus en nadruk van bepaalde woorden.
Overigens heeft ze een relatie met een telegraaf journaliste, dat kan de rechtse voorkeur verklaren.

Ik stel niet dat elke uiting gekleurd is, maar dat het veel te vaak voor komt dat nieuws niet objectief genoeg is.
En dat dat meestal niet komt door de presentator, maar door de keuzes op de redactie.

Een TV baas weet dat natuurlijk.

J. van Reede, 28 december 2010, 19:07

De vervangster van Jinek, Marielle Tweebeeke, vervult haar rol als anchor van Nieuwsuur overigens uitstekend. Zij moet nog verder rijpen maar heeft het talent om van Nieuwsuur een geloofwaardig opvolger van Nova te maken.

Olivier, 28 december 2010, 23:57

@Henk… Zonder al te flauw willen zijn, maar denk je niet een beetje erg grote broek aan te trekken door zulke oordelen te geven? Als ik je cv op internet zie staan, denk ik niet dat je niet echt weet hoe inhoudelijke selectie bij professionele media tot stand komt.
Dan je inhoudelijke punt. Dat getuigt ook van heel erg weinig kennis van hoe het er bij serieuze media aan toe gaat. Denk je echt dat bij een zeer serieuze organisatie als de NOS - en nee, ik werk er niet - de overheid echt kan dicteren wat ze in een onderwerp willen? Als er al sprake van beïnvloeding is, dan gaat dat een stuk subtieler via het Haagse relatiecircuit.
Ook je punt over Dominique van der Heijde vind ik totale kul. Noem eens voorbeelden. Ik heb haar echt nooit op PVV-praat of uberhaupt partijpolitieke verhalen kunnen betrappen. Dat ze een relatie met een collega van De Telegraaf heeft, zegt me ook helemaal niks.
Kortom: eerst bewijs leveren, dan pas oordelen.

Henk Daalder, 29 december 2010, 17:16

Het bewijs zit in de uitzendingen. Die zijn natuurlijk steeds anders, ook de kleurdieopte. En met dit commentaar hoop ik ook op betere reportages en onderwerp keuzes.

Maar kijk zelf naar oude fragmenten.
Ik heb genoeg gezien, vooral in het begin, toen de PVV groot werd, ging de NOS op een rechtsere koers.

En bij onderwerpen waar je zelf specialist in bent, kan iedereen het zelf beoordelen.
Maar dan moet je wel opletten als jouw specialisme langs komt.
Ik doe dat.

Olivier, 29 december 2010, 18:28

@Henk… Ik hoor nog steeds geen enkel concreet voorbeeld. Dan kan je toch niet zomaar zulke stellingen poneren?

Jacob, 31 december 2010, 14:23

Hear hear voor Olivier.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Rutger de Quay, redacteur

Nick Kivits, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Emiel Smit

Loes Smit

Webbeheer

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

vacatures@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.