— woensdag 6 juni 2012, 12:51 | 0 reacties, praat mee

Experimenten regionale samenwerking

Omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat de regionale nieuwsvoorziening onder druk staat is het Stimuleringsfonds voor de Pers bezig met het ontwerpen van een regeling om experimenten op het gebied van regionale samenwerking mogelijk te maken. Voor zowel media als consumenten kan de inrichting van regionale mediacentra een aantrekkelijk perspectief zijn, zo stelt het fonds. Daarvoor zal in 2012 totaal maximaal 450.000 euro en in 2013 (voor in 2012 goedgekeurde projecten) aanvullend 300.000 worden gereserveerd. Er worden vier profielen vastgesteld. De bedoeling is om voor elk profiel drie pilots aan te wijzen om te kijken welke regionale samenwerkingsformules het meest effectief zijn. Het Stimuleringsfonds subsidieert overigens niet meer dan maximaal de helft van de subsidiabele kosten.

Half juli wordt de regeling voor het aanvragen van een pilot opengesteld als ook de voorwaarden. Bij de selectie zal er op worden gelet dat de profielen en/of de regionale oriëntatie duidelijk onderscheidend zijn. De selectie van de pilots vindt plaats door het bestuur van het Stimuleringsfonds. De inschrijving sluit naar verwachting op 30 september 2012, zodat in december 2012 een definitieve selectie bekend kan worden gemaakt en de pilots per 2013 kunnen starten.

Bekijk meer van

Praat mee

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.