— donderdag 9 april 2009, 10:08 | 11 reacties, praat mee

De Pers en Wegener gaan samenwerken

Gratis dagblad De Pers meldt een 'verregaande samenwerking' aan met uitgeverij Wegener. Grootaandeelhouder Marcel Boekhoorn stelt dat het voortbestaan van De Pers daarmee "voor de nabije toekomst is veiliggesteld". Wegener gaat druk en distributie van de krant op zich nemen. Het concern gaat bovendien de advertentieverkoop verzorgen. Het betreft een samenwerking, geen overname: De Pers blijft een zelfstandig bedrijf.

Bekijk meer van

Wegener

Praat mee

11 reacties

ome ger uit mokum, 10 april 2009, 11:34

maar wel meer dan 20 man eruitgewerkt.

Johan, 11 april 2009, 11:21

Slecht artikel. Het geeft geen antwoord op een cruciale vraag. Kan de schrijver misschien ook even uitleggen waar het voordeel voor Wegener zit? Of zijn het altruïsten geworden die een andere partij gratis en voor niks aan advertentie-inkomsten gaan helpen? Nee, natuurlijk niet.

Micha Kat, 12 april 2009, 20:43

Dit bericht is irrelevant, want de commerciele media zijn corrupt en gedoemd te verdwijnen. Dit is de juiste analyse:

More whining by the corporate media.

And again, they portray their decline as a victim of the “whiz bang” web technology and avoid the real issue.

The corporate media is in decline because the public knows that when the US Government lied to us all about Saddam’s “Nookular” bombs, the corporate media stood right besides the liars and helped them do it.

The corporate media, like the US Government, has lost the trust of the people, and it is not likely to come back any time soon. Trust takes decades to build, and is lost in an instant.

Look at the USSR for an example. When it became obvious that the government was lying to the people and Pravda and Isvestia were helping them do it, Russians set up a network of FAX machines called the Samizdat, to spread the truth about what was going on on the country. I suppose the Soviet media tried to ban FAX machines the way US Corporate media is trying to ban the internet, but the end result is pretty much the same. Once the people know they are being lied to, you cannot control them any longer and the USSR is gone.

The same fate clearly is in store for the US Government.

And here is the final irony. Had the corporate media actually performed their traditional role of exposing government wrongdoing all along, we would not be in this situation. Look at all the times when the corporate media chose to side with the cover-ups, Vince Foster, JFK Jr. Mena, Saddam’s ‘nookular’ bombs, etc. At any one of those points the media could have done their job, exposed the guilty, caused a scandal, and prevented everything that has happened to the nation in these last few years.

The corporate media could have saved this nation. And they chose not to. For that reason alone they should be driven out of business.

And they dare call us bloggers the traitors!

voor meer zie:
http://www.boston.com/business/articles/2009/04/12/what_went_wrong/?page=1

Hans, 12 april 2009, 21:34

Ik vind de bijdrages die Micha Kat aan deze discussie toevoegt irrelevant, mag dat ook? Welk doel dient dit verhaal, anders dan de waanbeelden van Kat bevredigen?!

Vrolijk Pasen verder.

Micha Kat, 13 april 2009, 12:50

@Hans
Kun je een enkel voorbeeld noemen van een ‘waanbeeld’? Ik wordt er wel een beetje moe van dat iedereen mij op deze site doorlopend blijft beschuldigen van ‘frustraties’ en ‘waanbeelden’ zonder ooit ook maar een voorbeeld te noemen. Het lijkt mij dat de moderatoren van deze site op dit punt ook eens moeten ingrijpen.

Dan even terug naar De Pers: dat deze krant corrupt is, kan eenvoudig worden onderbouwd en bewezen. Was het niet toenmalig hoofdredacteur B. Rogmans die bepleitte de scheiding tussen redactie en commercie op te heffen?
zie dit filmpje op YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=pznos_h5_fU
Over de journalistieke attitude van Rogmans en De Pers en het ‘aan de kaak stellen van maatscghappelijke misstanden’:

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=6311

Ook vrolijk Paasfeest allemaal!

Micha Kat, 14 april 2009, 09:58

@Dennis
Ik bedoel meer: dat iemand kan aantonen dat ik iets zeg dat feitelijk onjuist is. Er zijn mensen genoeg -zie deze site- die van mening zijn dat ik waanbeelden koester omdat ze de oude media willen beschermen, meestal vanuit een duidelijk eigenbelang. Het voorbeeld in de link die je noemt is ook weer gewoon zo’n mening die bovendien geheel onjuist is.
Rogmans-alarm? Ik heb meer een ‘oude media-alarm’, maar ik neem Rogmans zijn verraad aan de journalistiek inderdaad extra kwalijk omdat juist hij met De Pers de kans kreeg nieuwe wegen in te slaan en eerlijke journalistiek te gaan bedrijven. Daar heeft hij echter niet voor gekozen en dat neem ik hem kwalijk. Bovendien sleept hij zijn krant zo mee in zijn eigen afgrond, want mensen willen geen corrupte belangen-journalistiek, maar echte en eerlijke journalistiek zoals te lezen op vele websites op internet.

Robin, 17 april 2009, 11:12

@ Micha Kat

Ha Micha ik heb net je artikel gelezen op het Vrije Volk over Ben Rogmans en het artikel over de rechterswisseling, wat niet geplaatst is in De Pers. Mijn vaag is waarom heb je niet geprobeerd dit verhaal ergens anders te publiceren?

Micha Kat, 18 april 2009, 08:18

@Robin
Ik had met Ben Rogmans & De Pers afspraken voor een heel project over de rechterlijke macht; het zou een serie van vijf artikelen worden die ik samen zou schrijven met Eric Smit. We hebben wee keer meer dan een half uur met Rogmans om de tafel gezeten maar Ben wilde gewoon niets horen van kritiek op rechters! Het was een weerzinwekkende en ontluisterende wanvertoning wat de ‘journalist van het jaar’ aan argumenten te berde bracht. Over de rechterswisselingen zei hij op een gegeven moment: ik heb het zelf ook uitgezocht en gepraat met een rechter en die zegt dat het allemaal niet klopt! Eric Smit verliet De Pers nog diezelfde maand. Rogmans is TOTAAL CORRUPT, anders kan ik het niet noemen, omringt zich met mensen als Cees van der Hoeven, een veroordeelde crimineel. En een grote mond! In het YouTube-filmpje zegt dat dat ‘journalistiek en commercie op een FEESTELIJKE manier kunnen samenwerken! Dat geeft aan hoezeer hij is beinvloed door de nouveau-riche champagne-cultuur van Boekhoorn en Van der Hoeven.

Ik heb geen zin meer te leuren bij andere media met zo’n project voor die paar grijpstuivers, dan publiceer ik het liever op internet waar het beter tot zijn recht komt en door iedereen altijd en overal ter wereld te lezen is!

ben rogmans, 19 april 2009, 23:30

tja, het is tegen mijn gewoonte in, maar de keutels van Kat beginnen nu toch wel erg te meuren. Kat gelooft in complotten, maar is te lui of te domof te gestoord om ze te bewijzen. Op allerlei websites beschuldigt deze malloot - die ooit een uitstekende journalist was, bv toen ik hem aannam als freelancer voor Intermediair in 1995, maar die een jaar of wat geleden de weg is kwijtgeraakt - mij van van alles en nog wat. Dat zal allemaal wel en ik heb er geen last van, maar even dat geval over de zogeheten corruptie van de rechterlijke macht. Dat is journalistiek heel interessant, dus toen Kat en Smit daarover begonnen was ik één en al oor. Ze hadden een mooi voorbeeld: de zaak Poot/Chipschol, die ik toevallig privé al een jaar of zeventien zeer goed ken. Poot is door Schiphol cq de Staat buitengewoon schandalig behandeld en voert al jaren allerlei procedures om volkomen terecht schadevergoeding te kijgen. Nu wil het geval dat er in een van die procedures, voor de rechtbank in Haarlem, de zaak voor Poot de goede kant op leek te gaan. Totdat de rechters in die zaak werden vervangen, waarna de zaak voor Poot weer de verkeerde kant op ging. Dat ruikt naar rechterlijke corrputie. Misschien stinkt dit zaakje wel harder dan de keutels van Kat. Dus was mijn nieuwsgierigheid gewekt. De ‘onderzoeksjournalisten’ Kat en Smit wilden er wel een serie artikelen aan wijden. Prima dus. Maar op mijn vraag wat ze precies wilden onderzoeken was het antwoord dat ze eerst hun verdachtmakingen (‘corrupte justitie’) wilden publiceren en daarna wel verder zouden zien wat er gebeurde. Ik ben daar geen voorstander van. Ik dacht als volgt: Poot heeft die grond rondom Schiphol gekocht om een mooi project te ontwikkelen. Chipschol: het getuigde van durf, visie en het zag er nog mooi uit ook. Poot wordt genaaid door Schiphol, hij verliest een hoop geld, voert procedures en precies op het moment dat hij er een dreigt te winnen, worden de rechters vervangen en lijkt hij te gaan verliezen (achteraf blijkt dat overigens niet een waar te zijn, dus Kat heeft het nergens over, maar goed). De buitengewoon spannende vraag is dus of het in Nederland mogelijk is dat als een paar rechters een voor de Staat ongunstige uitspraak dreigen te doen, ze worden vervangen door Staatsvriendelijke rechters. Kat en Smit waren daar heilig van overtuigd. Ik niet. Maar om het zeker te weten heb ik eens wat rondgebeld. Ik wilde namelijk antwoord op een paar vragen:
- is er iemand binnen de Staat die bijhoudt welke zaken die burgers tegen de Staat voeren erg nadelig voor de Staat kunnen uitpakken?
- zo ja, wie is deze persoon/functionaris, of welk ministerie zit hij/zij?
- aan wie rapporteert deze persoon?
- als het zo is dat iemand ziet dat een zaak voor de Staat verkeerd dreigt af te lopen, kan zo iemand dan er voor zorgen dat rechters worden vervangen?
- wie vervangt rechters? In de regel veranderen rechters om de vier jaar van functie, wat betekent dat in heel lang lopende zaken (zoals die van Poot) rechters worden vervangen.
- Is het mogelijk dat rechters worden benoemd op een functie waarbij ze lopende zaken (zoals die van Poot) overnemen met de uitdrukkelijke instructie dat ze wel een beetje gunstig voor de Staat moeten oordelen?
- Wie benoemt die nieuwe rechters? Wie controleert of ze een beetje Staatsvriendelijk zijn?

Dat soort normale journalistieke vragen dus. Een beetje rondbellen leerde me dat het niet onmogelijk is dat dit mechanisme inderdaad bestaat. Ik meldde dat aan Smit en Kat en - gezien het feit dat ik hier toch te maken had met echte onderzoeksjournalisten - meldde ze ook dat ik ze een half jaar wilde betalen om dit mechanisme te ontrafelen. De heren keken me aan alsof ik de uitvinder van de vegetarische frikandel was. Het was allerminst hun bedoeling om een half jaar te gaan ploeteren aan een waarschijnlijk hopeloze affaire. Het idee was: we publiceren eerst het vermoeden dat er iets aan de hand zou kunnen zijn, en daarna zien we wel verder. Daar heb ik voor gepast. Kennelijk is de angst bij Kat om echt journalistiek werk te doen zo groot dat hij mij verkeerd heeft begrepen. Zoals Kat meldt heb ik het inderdaad uitgezocht en gepraat met een rechter (hallo Kat: tien rechters), en de conclusie was dus dat het zou kunnen kloppen, maar dan zou je wel even een half jaar op kosten van De Pers journalistiek je werk moeten doen. Nou weten we dat Kat daarvan gruwt, dus als er iemand anders is die hier op kosten van De Pers eens echt zou willen in duiken: ik heb namen en tel nrs klaarliggen.
Met groet,
Ben Rogmans

Micha Kat, 20 april 2009, 16:30

Helaas is alles wat Rogmans hier schrijft geheel onwaar. Dat hij mij (voor Smit gold dit toen niet, die was immers nog in vaste dienst) een half jaar zou hebben willen betalen: ik weet niet waar dat vandaan komt, misschien ben ik wel in slaap gevallen tijdens een van de besprekingen bij De Pers, maar ik heb het niet gehoord. Wat ik wel lees is dat ik ‘meurende keutels’ afscheid, in ‘complotten’ geloof en ‘gestoord ben’. Rogmans zei destijds meermalen -geheel anders dan hij hierboven nu schrijft- ‘dat soort dingen (rechterswisselingen, MK) gebeuren in Nederland niet, klaar uit!’. Maar die dingen gebeuren dus wel. En daar hebben we ook het bewijs voor geleverd, inclusief comments van deskundigen zoals professoren en advocaten. Maar Ben was gewoon te laf om het te geloven, laat staan om het af te drukken. Hier het artikel:

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=6262

Daarna is er nog een derde, zeer alarmerend geval van rechterswisseling bijgekomen, in de Srebrenica-zaak. Naar aanleiding daarvan schreef ik dit stuk over Rogmans en De Pers:

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=6311

Op de vragen die Rogmans stelt, kon slechts zeer beperkt antwoord worden gegeven. Niet omdat de journalisten ‘te lui’ zouden zijn om dat uit te zoeken, maar omdat de rechtbank Den Haag -en later ook het Hof- getuigenverhoren die precies die antwoorden zouden moeten opleveren waar Rogmans naar vraagt verbood. Rogmans weet dat niet. Dat geeft eens te meer aan hoezeer hij als journalist te kort schiet. Wellicht doet hij het beter als uitgever/directeur.

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.