word actief nvj klein

— Geplaatst op donderdag 25 oktober 2018, 15:04

(AANNEMER) Kwaliteitsborging in de praktijk

Geslaagde excercitie bij project Binnenhofjes fase II te Zwolle

Bouwpartners moeten nog wennen aan Wet Kwaliteitsborging

Het was een moeizame doch geslaagde excercitie: de eerste toepassing van de Wet Kwaliteitsborging bij een woningbouwproject van hoofdaannemer Nijhuis Bouw uit Rijssen. Tijdens het ontwerp -en bouwproces zijn alle uitvoerende risico’s geïnventariseerd, beheersmaatregelen genomen en de bewijslast vastgelegd in een online bouwdossier, onder toeziend oog van Nieman Kwaliteitsborging. Grootste struikelblok voor Nijhuis bleek om alle bewijslast van haar bouwpartners boven water te krijgen. “Toeleveranciers en (onder)aannemers zijn gewoon niet gewend om zo te werken”.

Het is een nuchtere constatering van projectleider Frank van Munster van Nijhuis Bouw die samen met Nieman Kwaliteitsborging en alle bouwpartners het proces in goede banen moest leiden. Ondanks dat het pad ernaar toe zeker niet over rozen liep, toont Van Munster zich content. Het toepassen van de Wet Kwaliteitsborging krijgt zeker een vervolg in enkele woningbouwprojecten van Nijhuis. Noodzakelijk ook, want de Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe wet die 1 januari 2018 van kracht wordt. Nijhuis Bouw wil vanaf dat moment goed beslagen ten ijs komen en de kwaliteitsborging onder de knie hebben.

Niet gewend aan het vastleggen van kwaliteit

Van Munster licht toe: “Dankzij ons Trento woningconcept werkten we al aan kwaliteitsbeheersing -en toetsing. Onze denkwijze wijkt niet zo gek veel af van de normen en uitgangspunten van de Wet Kwaliteitsborging. Alleen waren wij en onze vaste bouwpartners niet gewend aan het registreren en vastleggen van de bouwkundige kwaliteit in een online as-built dossier. Het heeft ons bij dit project best veel moeite en tijd gekost om de bewijslast zoals kwaliteitsattesten, productcertificeringen of normeringsrapporten, bij enkele van onze partners boven water te halen. De ene partner was wat dat betreft verder in haar denken en doen dan de ander. Maar uiteindelijk is het ons gelukt”.

Omdat het project is gerealiseerd volgens UAV-GC, was het relatief makkelijk om hier een pilot-project van te maken met betrekking tot de Wet Kwaliteitsborging. Maar wat vraagt de wet en hoe vlieg je zoiets als uitvoerder(s) aan? Vaste partner van Nijhuis Bouw, Nieman Raadgevende Ingenieurs, bood de helpende hand; Nieman Kwaliteitsborging had zich al verdiept in de Wet Kwaliteitsborging die immers al jarenlang ter discussie staat. Nieman Kwaliteitsborging heeft een dashboard uitgewerkt onder de noemer Plan Do Check Act. In grote lijnen komt dit traject erop neer dat prestatie-afspraken en wettelijke kwaliteitsnormen volgens een gestruc¬tureerd patroon door de uitvoerende partijen worden geregistreerd, gemonitord, gecontroleerd en waar nodig worden bijgestuurd door het complete bouwteam, onder begeleiding van een kwaliteitsborger. “Het vergt heel veel discipline bij alle partijen om continue volgens de PDCA cyclus te opereren”, is de ervaring van Van Munster. “Het principe is dat elke toeleverancier de kwaliteit van zijn product moet aantonen en borgen. Als hoofdaannemer leggen wij de aansprakelijkheid neer bij de leverancier. Dat leggen we aan de voorkant van het uitvoeringsproces contractueel vast.”

Digitale applicaties ontzorgen het kleinbedrijf en zzp-er

Na het uitvoeren van een nulmeting op het gebied van risico-en kwaliteitsmanagement konden alle toeleveranciers en uitvoerende aannemers bij dit project aan de slag met de Wet Kwaliteitsborging. Ze maakten hierbij gebruik van QR Controls van het bureau ED Controles, een digitale applicatie waarin bouwkundige en arbo-risico’s worden geïnventariseerd, gemanaged en waarin de kwaliteit van het werk en product wordt aangetoond (zie ander artikel in deze mini-special). “Een digitaal, eenvoudig te gebruiken systeem voor zowel de bouwende partijen als de onafhankelijke kwaliteitsborger is een pré”, zegt Jan Pieter van Dalen, Manager en Senior Consultant bij Nieman Kwaliteitsborging. “QR Controls verbindt de theorie van risicomanagement en kwaliteitsborging duidelijk met de praktijk”, vervolgt hij. “De tools zorgen ervoor dat beslissingen en acties tijdens en na afronding van het project traceerbaar zijn. Dit maakt het eenvoudig om de verantwoording van keuzes te onderbouwen”.

Kwaliteit aantonen als de borger erom vraagt

Van groot belang is dat alle keuzes, risico’s en prestatie-afspraken worden vastgelegd zodat deze in no-time gepresenteerd kunnen worden. “ Een leerpunt van dit project is dat er niet alleen in de uitvoeringsfase aan het “as built dossier” moet worden gewerkt maar dat de keuzes in de voorgaande fase ook in dat dossier moeten worden opgenomen. Het mag geen week duren om een in de uitvoering gestelde vraag beantwoord te krijgen. Als de kwaliteitsborger aan een uitvoerder vraagt of de gevel voldoet aan een Rc-waarde van 4,5, dan moeten die data gelijk kunnen worden aangetoond”, zegt Martin Harbers, kwaliteitsborger bij Nieman.

Het is de vraag of een bouwbedrijf met drie man personeel of een zzp-er ook met de Wet Kwaliteitsborging uit de voeten kan. Deze categorie bouwers kan niet veel tijd en geld investeren. “We zijn bezig allerlei hulpmiddelen te ontwikkelen om de zelfstandige en kleinbedrijf te ontzorgen met een risico-inventarisatie”, zegt Van Dalen. “Het zal in de praktijk zo zijn dat de kwaliteitsborger bij de zzp-ers meer moet bijsturen dan bij grotere bouwbedrijven. Maar de digitale tools die momenteel ontwikkeld worden zullen de kleine bedrijven veel rompslomp besparen. Hoe dan ook; het is nu het moment om je op de Wet Kwaliteitsborging voor te bereiden”.

Categorieën: Kwaliteitsborging, aannemer, bouw

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Uitgever

Dolf Rogmans

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Factuurgegevens

Villamedia Uitgeverij BV
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Chris Helt, hoofdredacteur

Marjolein Slats, adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab, redacteur

Lars Pasveer, redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven, redacteur

Sales

Sofia van Wijk

Jenny Fritschy

Webontwikkeling

Marc Willemsen

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.