website over journalistiek

Zoek in ‘De Journalist’ 1896-1950

Het archief van het vakblad De Journalist (voorloper van Villamedia magazine) tot 1950 is voortaan online te raadplegen via de site van Villamedia. Ook de archieven van onder meer De Katholieke Pers en De Nederlandsche Journalist staan online. Het gaat om 15.238 pagina’s. Het archief is gedigitaliseerd door het Persmuseum en staat op de computers van het IISG in Amsterdam. De bestanden zijn door de zoekmachine Google geïndexeerd en daardoor ook via de zoekmachine van Villamedia ontsloten. Zo is het allereerste nummer van het maandblad van de Nederlandschen Journalistenkring uit 1896 ook terug te vinden.

Latere nummers van De Journalist komen nog niet online, omdat de auteursrechten daarvan nog niet vervallen zijn.

Alle pagina’s zijn volledig op alle woorden doorzoekbaar.

Het gaat globaal om de volgende tijdschriften:

 1. De Journalist: het orgaan van de Nederlandsche Journalistenkring (NJK), dat onder diverse titels van augustus 1896 tot en met januari 1941 verscheen.
 2. De Katholieke Pers: het orgaan van de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Journalisten Vereeniging (RKJV), dat eveneens onder diverse titels in de periode 1915-1940 verscheen.
 3. De twee tijdschriften die tijdens de Tweede Wereldoorlog verschenen:
  - De Nederlandsche Journalist, het orgaan van het Verbond van Nederlandsche Journalisten (VNJ), dat tijdens de oorlogsjaren van januari 1941 tot in augustus 1944 verscheen en
  - De Pers, het officiële orgaan van het Persgilde van de Nederlandsche Kultuurkamer, dat in de jaren 1942-1944 verscheen.
 4. In het vooroorlogse ‘Nederlandsch Indië’ werden twee tijdschriften voor in Indië werkzame Nederlandse journalisten uitgegeven:
  - Mededeelingen van den Ned.-Indische Journalistenkring (1924-1926) en
  - De Indische Journalist (1939)
 5. De naoorlogse tijdschriften die in de periode 1946-1949 verschenen:
  - De Journalist, NJK
  - De Katholieke Journalist, de Katholieken Nederlandschen Journalistenkring (KNJK)
  - De Christen Journalist, Protestants-Christelijke Journalisten Vereniging (PCJV)

Villamedia Sluiten

Inloggen

Registreren

Vul onderstaande gegevens in voor exclusieve toegang voor NVJ-leden.