website over journalistiek

Vacature

Lector Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek

Hogeschool Utrecht , Utrecht , geplaatst op 1 december 2017

Logo Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht zoekt voor het Kenniscentrum Economisch Sterke en Creatieve Stad een Lector Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek.
Er is meer dan ooit behoefte aan kwalitatief hoogwaardige nieuwsvoorziening. Door onder andere vergaande digitalisering, ingrijpende veranderingen van arbeidsverhoudingen en een toenemende druk op de traditionele verdienmodellen zijn onderzoek en innovatie van groot belang voor de journalistiek.
In februari 2018 neemt Piet Bakker, de huidige Lector Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek, afscheid van de HU. De Hogeschool zoekt een opvolger die het werk van het lectoraat kan voortzetten en waar nodig nieuwe zwaartepunten kan ontwikkelen.

Kenniscentrum Economisch Sterke en Creatieve Stad
Groei door innovatie is een van de pijlers van onze economie. Dat vraagt om kennis, creativiteit en ondernemerschap. Hoogopgeleide professionals, creatieve broedplaatsen en een ondernemende omgeving, dat is wat een sterke stad de economie en maatschappij te bieden heeft. Het kenniscentrum geeft richting en uitwerking aan de belangrijke themas van innovatie in de huidige digitale samenleving. Dit doen we door voor creatieve- en businessprofessionals tools en diensten te ontwikkelen die zij kunnen toepassen in hun dagelijkse praktijk.

Lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek
Het lectoraat is onderdeel van het Kenniscentrum Economisch Sterke & Creatieve Stad.
J Lab oftewel het Lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek, doet onderzoek naar media, journalistiek en crossmediale content. Crossmediale journalistiek bevindt zich op het raakvlak van journalistiek en nieuwe media.
Binnen het lectoraat zijn eind 2017 ruim tien docent-onderzoekers werkzaam, totaal voor bijna 5 Fte. Daaronder zijn vier onderzoekers die hun Phd voorbereiden. De onderzoekers houden zich onder meer bezig met onderwerpen als storytelling en andere nieuwe journalistieke vertelvormen, VR en AR in de journalistiek, infographics, journalistieke research, businessmodellen, lifestyle-journalistiek, verantwoording en lokale journalistiek. Van onderzoekers wordt verwacht dat ze hun onderzoeksresultaten delen, betrokken zijn bij onderwijs en onderwijsvernieuwing én relaties onderhouden met de beroepspraktijk.
Het lectoraat doet met name onderzoek naar (1) impact en consequenties van de digitalisering binnen de journalistieke sector en (2) de maatschappelijke impact van de journalistiek.

De huidige onderzoeksagenda heeft dan ook de volgende zwaartepunten:
• De economie van de journalistiek: ondernemerschap, freelancen, flexibilisering, verdienmodellen, paywalls, integratie, convergentie, adverteerders en de rol van de overheid.
• Het journalistieke handwerk: mediatechnologie en dataficatie, interactie met publiek, multimedialiteit, sociale media, aggregatie en curatie, crowdfunding en inzet van (nieuwe) digitale tools en impact daarvan op beroepsuitoefening en competenties van journalistieke professionals.
• De maatschappelijke positie van de journalistiek: Impact van disruptieve veranderingen op bedrijfsvoering en functioneren van de journalistiek alsook hoe vervullen media en journalisten hun maatschappelijke taak om met waarheidsvinding en informatievoorziening burger/consument en samenleving te (be)dienen.

Uw werkzaamheden
U levert een belangrijke bijdrage aan de gewenste maatschappelijke impact van het lectoraat in het domein. U vertaalt gegevens uit onderzoek, beroepspraktijk en wetenschappelijke theorievorming naar methodisch handelen, opleidingsstrategieën, innovatieve programma’s voor en samen met de beroepspraktijk en beroepscompetenties en communiceert daarover in diverse media.
U zorgt voor de verdere ontwikkeling van de kenniskring rondom de overeengekomen onderzoekslijnen, werft onderzoekssubsidies en / of opdrachtgevers voor uw onderzoeksactiviteiten en stuurt actief op de verschillende geldstromen. Bij overige werkzaamheden kunt u denken aan het begeleiden van promovendi, publiceren van uw bevindingen in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen en het door ontwikkelen van het kennisnetwerk op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
Uiteraard draagt u naast uw eigen onderzoeksprogramma ook bij aan een goede organisatie en strategie van het kenniscentrum, de opleidingsinstituten en de HU als geheel.

Uw Profiel
• U bent een gezaghebbende academicus, gepromoveerd in een voor het lectoraat relevant vakgebied in relatie tot journalistiek. Door uw relevante werkervaring, netwerk, kennis en vaardigheden bent u in staat te fungeren als boegbeeld van het lectoraat, binnen en buiten de hogeschool. U heeft zowel academische banden als goede connecties in de praktijk.
• U bent aantoonbaar in staat om onderzoeksprojecten te initiëren en te acquireren.
• U heeft plezier in het overdragen van kennis en bent daarbij inspirerend naar beroepskrachten, docenten en studenten. Ook bent u in staat de uitkomsten en opbrengsten van onderzoek te vertalen naar onderwijsprogramma’s van bachelor- en masteropleidingen.
• U heeft het vermogen om verbindingen te leggen tussen dit lectoraat en de programmalijnen van het Kenniscentrum en tussen dit lectoraat en de lectoraten bij andere kenniscentra.
• U bent een teambuilder en kunt leiding geven aan een team van docent-onderzoekers (allen parttime verbonden aan het lectoraat) en hen ondersteunen en faciliteren in hun ontwikkeling.
• U heeft een open oog voor onderwijsinnovatie en bent in staat het lectoraat inhoudelijk te ontwikkelen, in relatie tot nieuwe vraagstukken en uitdagingen in de komende jaren.

Uw arbeidsvoorwaarden
U krijgt een arbeidsovereenkomst (D-4) met een omvang van 0,6 fte. Het onderzoeksprogramma van het lectoraat is vastgesteld tot februari 2019. Afhankelijk van uw kennis en ervaring is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband (1 fte) minimaal 5.375,64 en maximaal 6.940,60 (schaal 15).
Daarboven ontvangt u volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een dertiende maand. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extra’s zoals kortingen bij andere verzekeringen, aanschaf software en fitness. Lectoren worden in principe aangesteld voor vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens vier jaar, waarna een besluit wordt genomen over een eventuele vaste aanstelling in deze positie.
De vacature staat zowel extern als intern open. In het belang van continuïteit van het lopende onderzoeksprogramma en in het kader van loopbaanbeleid voor gepromoveerde medewerkers van Hogeschool Utrecht hebben bij gelijke geschiktheid interne kandidaten voorrang boven externe kandidaten.

Solliciteren
Wilt u meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Dr. Gerrita van der Veen, directeur Kenniscentrum, gerrita.vanderveen@hu.nl
Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl
U kunt tot en met 15 december 2017 uitsluitend direct online solliciteren.
De sollicitatieprocedure kunt u vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de CAO-HBO te vinden.

Er staan 2273 mogelijk geschikte kandidaten voor deze functie in de Villamedia CV-databank