website over journalistiek

Vacature

Hoofd Corporate Communicatie

Gemeente Amsterdam , Amsterdam , geplaatst op 14 maart 2018

Logo Gemeente Amsterdam

36 uur

De Functie
Managerial
• Geeft leiding aan team Corporate Communicatie (9 fte) met een span of control in het communicatiedomein vanuit de Directie Communicatie;
• Is lid van het MT van de Directie Communicatie (peers: Hoofd Bestuursvoorlichting en Hoofd Externe Betrekkingen); rapporteert aan Directeur Communicatie (vz MT Directie Communicatie);
• Werkt nauw samen met MT van het CommunicatieBureau, Clusterstrategen, Amsterdam Marketing en afdeling Public Affairs;
• Stuurt (via team Corporate Communicatie) functioneel diverse multi-disciplinaire teams aan verantwoordelijk voor thema’s, campagnes en middelen in het gehele communicatiedomein;
• Zorgt binnen een complexe en grote organisatie voor de organisatorische afspraken en randvoorwaarden voor een goed functionerend communicatie- en mediabeleid.

Inhoudelijk
• Is de drijvende kracht achter strategisch communicatiebeleid, waaronder divers deelbeleid zoals media, merk- en campagnebeleid;
• Bepaalt iom MT Directie Communicatie de positionering van (de Gemeente) Amsterdam en daarbij behorende kernthema’s; deze kernthema’s kenmerken zich door (1) belang voor de stad op lange termijn, (2) urgentie bij de burger en (3) bestuurlijke en operationele prioriteit;
• Werkt op basis van gedegen onderzoek en toetsing in afstemming met aanpalende disciplines betrokken bij het communicatiedomein;
• Stuurt de trekkers van de kernthema’s aan en zorgt dat deze vanuit multi-disciplinaireteams continu meetbare progressie boeken ten aanzien van de perceptie van (Gemeente) Amsterdam op deze thema’s bij Amsterdammers, ambtenaren, Nederlanders, bezoekers, bedrijven , instellingen, internationale doelgroepen, etc.
• Stuurt de inhoudelijke leidinggevenden van redactie en specialisten aan zodat gemeentelijke media en campagnes online en offline continu meetbaar groeien in relevantie, bereik en customer experience.
• Is verantwoordelijk voor alle kaders voor communicatie in het domein van de gemeente Amsterdam, o.m. voor merk-, huisstijl-, media- en campagnebeleid en is aanjager van vakinhoudelijke ontwikkelingen van in- en externe communicatie in diverse sub-disciplines.

Persoonlijk
• Adviseert verbindend en scherp op strategisch niveau (bijv B&W, GMT, Directieleden en/of externe partners) en werkt zo als wegbereider voor zijn/haar team;
• Is creatief, pro-actief en heeft het lef en de tact om het verschil te maken met zijn/haar vakmanschap;
• Is motivator en inspirator van zijn/haar eigen team en van collega’s en managers in de brede omgeving;
• Functioneert als escalatieniveau voor het team.

Wij vragen

• WO werk - en denkniveau;
• Leidinggevende ervaring in een complexe werkomgeving;
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• Uitstekend analytisch vermogen;
• Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, omgevingsbewustzijn;
• Adviesvaardigheid en een klantgerichte houding;
• Bewezen ervaring binnen overheidsorganisatie.

Competenties
Voor deze rol beschik jij over de volgende competenties:

• Doorzettingsvermogen, initiatiefrijk, vasthoudendheid, creativiteit en kwaliteit georiënteerd;
• Het vermogen over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken.

Wij bieden
• Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.770,- en maximaal € 6.574,- bruto per maand (salarisschaal 14) op basis van 36 uren per week.
• Een stimulerende, prettige en collegiale werkomgeving binnen een hecht team, in een organisatie waarin we jouw talent willen gebruiken om de beste resultaten te boeken en waarbij we onze doelstellingen zullen gebruiken om jouw kwaliteiten verder te ontplooien.
• De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie
Bestuur en Organisatie is een strategische, hoogwaardige, flexibele, professionele en resultaatgerichte organisatie, die zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk managementteam (GMT). Bestuur en Organisatie heeft als belangrijke taak de verbinding tussen bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren. Dit vraagt om tweerichtingsverkeer, waarbij de korte afstand naar het bestuur en andere partners binnen de gemeente essentieel is. Bestuur en Organisatie heeft zes directies en afdelingen.

De Directie Communicatie ondersteunt het bestuur in de communicatie en voert regie op de gemeentelijke middelen. De Directie Communicatie is daarnaast eindverantwoordelijk voor visie, strategische inhoudelijke communicatiekaders / de stedelijke koers en heeft de leiding op de communicatie ten tijde van rampen en crises.

De afdeling Corporate Communicatie, waarbinnen deze functie is gepositioneerd, heeft als doelstelling te communiceren vanuit het (corporate=) gemeente- en stadsbrede belang. Qua doelgroepen richt de afdeling zich op de Amsterdammer, de medewerker en andere relevante nationale en internationale doelgroepen . De communicatieve focus ligt daarbij op het merk (Gemeente) Amsterdam, versterking van vertrouwen in de gemeente en de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.

Informatie
Een referentenonderzoek (pre-employment screening) maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Een assessment kan hier ook deel van uitmaken.

Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Joost Ravoo, directeur Communicatie, bereikbaar via telefoon: 06-524 810 86.

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 25 maart 2018 onder vermelding van Hoofd Corporate Communicatie – 18020060 via de sollicitatiebutton.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. #LI-POST

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

CIDI studiereis