Point FWD, Schiphol, geplaatst op 8 oktober 2020

Marketing and Communications Intern

Logo Point FWD

Point FWD is looking for a  

Marketing and Communications Intern

English version below

Over Point FWD
Wij zijn Point FWD. Een jong, creatief en data gedreven consultancybedrijf. Wij zijn actief binnen de nichemarkt Aviation Security (AvSec) en helpen luchthavens, overheden, beveiligingsbedrijven en ontwikkelaars van industrie-specifieke equipment in het bereiken van optimale security screening op luchthavens wereldwijd. Hierbij richten we ons voor een groot deel op de succesvolle integratie en ontwikkeling van technologie binnen het bestaande, of toekomstige proces, altijd met als basis een gedetailleerd onderzoek naar de unieke kenmerken van de lokale proces-situatie. De kern van ons advies bestaat uit het leveren van praktische oplossingen, volgens ons essentieel voor strategische en operationeel-tactische besluitvormingsprocessen. 

De uitdaging
Door de recente ontwikkelingen van onze consultancy tools (datacollectie, business intelligence) zien wij een substantiële verandering in onze manier van dienstverlening. Ons dienstportfolio wijzigt van samenstelling en wij zien daarom ook een versterkte waarde diewe onze klant bieden. Waar wij ervan uit gaan dat we ons eigen vak goed verstaan, realiseren we ons des te meer dat wij veel kunnen verbeteren en leren over hoe onze diensten naar de markt te brengen. Daarom hebben wij jouw hulp nodig. 

Wij zijn opzoek naar een (digitale) marketing en communicatie stagiair die ons kan helpen om onze markt te analyseren en onze doelgroep inzichtelijk te krijgen. Het doel: een solide marketingplan waarmee wij vooruit kunnen voor, in ieder geval, de komende 2 jaar. Wij geloven dat het digitale aspect belangrijk is, inclusief de exploratie en implementatie van instrumenten als SEO, SEA en sociale media. Tevens is een deel van de stage is gericht op het mede-ontwikkelen van relevante content, waarmee we onze diensten en hulpmiddelen beter aanspreken. In deze rol krijg je de gelegenheid om plannen te ontwikkelen en uit te voeren om ons merk te verstevigen op reeds aangesloten, of nieuwe mediakanalen.

Jouw rol
Tijdens deze stage kom je te werken in dynamische AvSec industrie. Deze rol biedt de mogelijkheid om je vaardigheden en kennis omtrent marketing verder te ontwikkelen. Details betreffende de rol zijn:

-Uitvoeren van markt en portfolio analyse;
-Definiëren van een solide en uitvoerbaar (digitaal) marketingplan;
-Maximaliseren van de herkenbaarheid van Point FWD;
-Produceren / mede-ontwikkelen van content & copywriting voor de website en mediakanalen;
-Beheren van content ontwikkeling op de Point FWD website en mediakanalen;
-Potentieel organiseren van interne en externe evenementen;
Have fun!

Details van de stage
Duur: 5-6 maanden.
32-40u werkweek.
Gelegenheid om trainingen te volgen.
Prima stagevergoeding.
Werken vanuit huis en op kantoor (wanneer de huidige situatie dit toelaat).
Point FWD is gevestigd in Aalsmeer, nabij Schiphol Oost.

Wie jij bent
-Jij bent eraan toe om je marketingvaardigheden verder te ontwikkelen.
-Een oplossingsgericht persoon, vol met ideeën en klaar om deze uit te werken.
-Jij bent proactief en hebt een can-do mentaliteit.
-Je beheerst de Engelse taal (zeer) goed (schrijven en spreken).
-Jij wordt gedreven door een creatieve geest.
-Jij bent een HBO/WO student in een relevante studierichting.
-Jij hebt kennis van grafisch ontwerpen (is een pré) (illustrator/indesign of gelijk).

Zie jij jezelf al in ons team? Meld je aan!

Sollicitanten kunnen zich aanmelden door een motivatiebrief en CV te sturen naar onderstaand contact.

Robin van Gemert
robin@pointfwd.com

English version

About Point FWD
We are Point FWD. A young, creative and data-driven consultancy company. We act in the field of Aviation Security and advise airports, governments, security companies and equipment manufacturers in reaching optimised airport security environments. We do this by strongly tying security technology implementation to local process insights, always looking for the best process fit for each unique case. The core of our advice is to provide practical solutions to be used in strategic and operationally tactic decision-making processes.

The challenge at hand
Whilst further developing our data collection & monitoring tools recently, we have been reviewing our services portfolio and how we add value to our customers. By now we know we are excellent aviation security experts, but we feel we could still improve in how we bring our services to the market. That’s why we need your help.

We are looking for a (digital) marketing and communications intern that can help us analyse our market and map our target audience, eventually delivering a solid marketing plan that helps us forward. Our believe is that the digital part is important, including the exploration and implementation of instruments such as SEO, SEA, social media. Part of the internship is to initiate and co-develop engaging and relevant content, bringing our services and tools to the market. This role also allows you to develop and execute plans and editorial calendars that optimise branded content on all our media channels.

Your role
In this internship you’ll get the chance to work in the rapidly changing – even more in recent times – industry of Aviation Security. In your role you will be able to further develop your skills and knowledge about marketing. Some specifics to your role are:

-Perform market and portfolio analyses
-Defining a solid and actionable (digital) marketing plan  
-Maximize awareness of Point FWD across Europe
-Producing / co-developing content & copywriting for website and media outlets
-Manage content development on Point FWD’s website and media outlets
-Potentially organising internal and external events
Have fun.

The Internship specifics
Duration: 5-6 months. 
32-40 hour working week.
Chance of taking role-specific, and other, trainings during internship.
Fair internship fee. 
Working from home at least half of the hours. Depending on your home base, this could differ in your advantage.
Point FWD is in Aalsmeer, near to Schiphol Oost.

Who you are
-You are eager to grow your marketing skills.
-You are a solution-focused individual full of ideas and ready to develop, test and celebrate them. 
-You are pro-active and have a can-do mentality.
-You are driven by a creative mind ready to add value by generating great content.
-You are a Bachelor/Master student in relevant study area.
-You are proficient in speaking and writing in English.
-You have knowledge of graphic design (is a plus).

Do you see yourself joining our team? Stand up!

Applicants can respond by sending an initial letter of motivation and CV to below contact.

Robin van Gemert
robin@pointfwd.com

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.