4 februari 2009

Persvrijheidsmonitor - Toezichtrapport inzake de toepassing door de AIVD van art. 25 art. 27 Wiv 2002

Bij brief van 20 februari 2009 heeft Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Tweede Kamer het openbare deel van het Toezichtrapport inzake toepassing door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) van art. 25 (aftappen) en 27 (selectie van ongericht ontvangen niet-kabelgebonden telecommunicatie) van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2002) van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) toegezonden.

De commissie concludeert ten aanzien van art. 25 Wiv 2002, dat de AIVD, behoudens een klein aantal operaties, in overeenstemming met de normen, zoals die in de Wiv 2002 zijn weergegeven, heeft gehandeld. Ten aanzien van art. 27 Wiv 2002 concludeert de commissie dat de AIVD in de motivering van die bijzondere bevoegdheid veelal onvoldoende duidelijk maakt waarom de betreffende persoon of organisatie wordt onderzocht.

In haar rapport gaat de commissie niet alleen inhoudelijk in op de door haar onderzochte zaken. Ook gaat de commissie uitvoerig in op de reikwijdte van de beginselen die moeten worden gehanteerd bij de toepassing van de bijzondere bevoegdheden. Daarnaast geeft de commissie een beschouwing van het begrip ‘nationale veiligheid’ voor zover dit betrekking heeft op de reikwijdte van de inlichtingentaak buitenland. In deze beschouwing kan de minister zich vinden.

De minister deelt niet alle bevindingen waarbij de gevolgtrekking wordt gemaakt dat de inzet van de bijzondere bevoegdheden in strijd zou zijn met de beginselen van noodzakelijkheid en proportionaliteit. Zij bespreekt haar standpunt naar aanleiding van verschillende elementen uit het rapport.

Bron: brief van de minister aan de Kamer van 4 februari 2009met bijlage

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl
020-30 39 750

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur, 020-30 39 751

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur, 020-30 39 752

Linda Nab
Redacteur, 020-30 39 758

Lars Pasveer
Redacteur, 020-30 39 755

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur, 020-30 39 757

Anneke de Bruin
Vormgever, 020-30 39 753

Marc Willemsen
Webontwikkelaar, 020-30 39 754

Vacatures & advertenties

Karen Bais
020-30 39 756

Sofia van Wijk
020-30 39 711

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.