website over journalistiek

Persvrijheidsmonitor

‘Rechter wijst interview-eis af’

Een journaliste die een van genocide verdachte Rwandese man wil interviewen, zal moeten wachten tot de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) een oordeel heeft gegeven in een lopende klachtenprocedure. De man in kwestie, die momenteel in de gevangenis zit, had bij de directeur van de penitentiaire inrichting toestemming gevraagd voor het interview. De directeur van de instelling weigerde, waarop de man een klacht indiende. Die werd gegrond verklaard, waarop de Staat tegen die uitspraak in beroep ging. De journaliste, wiens interviewverzoek ook geweigerd werd, vroeg in kort geding en met een beroep op de vrijheid van nieuwsgaring alsnog om toestemming. De detentie van de man biedt aan de directeur van de instelling ruimte om zijn uitingsvrijheid te beperken, stelt de voorzieningenrechter. Zolang de uitkomst van de lopende RSJ-procedure nog niet bekend is, kan het het interview volgens de rechter niet kan worden toegestaan. Meer op Rechtspraak.nl / De NVJ, die de journaliste bijstond, heeft een persbericht over de zaak doen uitgaan.

Datum: 16 april 2014

Villamedia Sluiten

Inloggen

Registreren

Vul onderstaande gegevens in voor exclusieve toegang voor NVJ-leden.