de tegel publieksprijs 2020

15 september 2010

Persvrijheidsmonitor - Reactie van Minister van Justitie op uitspraak Grote Kamer EHRM in Sanoma-zaak

In een persbericht van 15 september 2010 heeft de Minister van Justitie bericht dat hij heeft kennisgenomen van de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, hierna: het Hof) in de zaak van Sanoma en Autoweek BV. De minister heeft er voorts op gewezen dat naar aanleiding van een eerdere uitspraak van het Hof in de zaak Voskuil een wetsvoorstel is voorbereid, waarin het bronbeschermingsrecht voor journalisten uitdrukkelijk in de wet (het Wetboek van Strafvordering) wordt opgenomen. Daarin wordt ook voorgesteld om het justitieel optreden tegen journalisten duidelijker te normeren. Zo mag degene die een beroep op bronbescherming kan doen, weigeren gevolg te geven aan een vordering tot uitlevering van – in dit geval – beeldmateriaal door een opsporingsambtenaar. De minister heeft aangegeven met deze bepaling tegemoet te komen aan het kernpunt van het arrest: de mogelijkheid om inbreuk te maken op het recht op bronbescherming moet zijn voorzien in de wet en de beslissing om die inbreuk te maken moet worden genomen door een rechter en niet door een opsporingsambtenaar of een officier van justitie. De uitspraak bevestigt volgens de minister de noodzaak van het verder in procedure brengen van dit wetsvoorstel, dat ‘zeer binnenkort bij de Tweede Kamer wordt ingediend’.

Bron: Persbericht ministerie van Justitie 15 september 2009

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl
020-30 39 750

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

Karen Bais
020-30 39 756

Sofia van Wijk
020-30 39 711

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.