website over journalistiek

Persvrijheidsmonitor

Reactie van Minister van Justitie op uitspraak Grote Kamer EHRM in Sanoma-zaak

In een persbericht van 15 september 2010 heeft de Minister van Justitie bericht dat hij heeft kennisgenomen van de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, hierna: het Hof) in de zaak van Sanoma en Autoweek BV. De minister heeft er voorts op gewezen dat naar aanleiding van een eerdere uitspraak van het Hof in de zaak Voskuil een wetsvoorstel is voorbereid, waarin het bronbeschermingsrecht voor journalisten uitdrukkelijk in de wet (het Wetboek van Strafvordering) wordt opgenomen. Daarin wordt ook voorgesteld om het justitieel optreden tegen journalisten duidelijker te normeren. Zo mag degene die een beroep op bronbescherming kan doen, weigeren gevolg te geven aan een vordering tot uitlevering van – in dit geval – beeldmateriaal door een opsporingsambtenaar. De minister heeft aangegeven met deze bepaling tegemoet te komen aan het kernpunt van het arrest: de mogelijkheid om inbreuk te maken op het recht op bronbescherming moet zijn voorzien in de wet en de beslissing om die inbreuk te maken moet worden genomen door een rechter en niet door een opsporingsambtenaar of een officier van justitie. De uitspraak bevestigt volgens de minister de noodzaak van het verder in procedure brengen van dit wetsvoorstel, dat ‘zeer binnenkort bij de Tweede Kamer wordt ingediend’.

Bron: Persbericht ministerie van Justitie 15 september 2009

Datum: 15 september 2010

Villamedia Sluiten

Inloggen

Registreren

Vul onderstaande gegevens in voor exclusieve toegang voor NVJ-leden.