website over journalistiek

Persvrijheidsmonitor

Kamervragen over inval van Rijksrecherche bij Telegraafjournaliste

Ronald van Raak (SP) heeft Kamervragen gesteld aan de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een inval bij een journaliste van De Telegraaf. Hij vroeg wat de aanleiding voor de Rijksrecherche om een inval te doen in de woning van een journaliste van De Telegraaf was en welke informatie de Rijksrecherche hoopte aan te treffen in het huis van deze journaliste. Voorts vroeg hij welke aanwijzingen de ministers hebben dat het hier gaat om informatie die een bedreiging voor de nationale veiligheid is. Ook vroeg hij hoe deze inval zich verhoudt tot het verschoningsrecht van journalisten, het belang van waarheidsvinding en de noodzaak van bronbescherming.

De ministers hebben geantwoord dat documenten ‘staatsgeheim’ worden geclassificeerd wanneer ze informatie bevatten die schadelijk kan zijn voor de belangen van de Staat wanneer deze terechtkomt in handen van personen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen. Het onrechtmatige bezit en openbaar maken van dergelijke informatie is strafbaar. Voorts hebben de ministers aangegeven dat de aanleiding voor het onderzoek een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst was waaruit bleek dat de journaliste hoogstwaarschijnlijk in het bezit was van staatsgeheime documenten en/of informatie.

In antwoord op de vraag wat het doel van het bezoek aan de journaliste was, hebben de ministers aangegeven dat dit was: in beslag nemen van de documenten ten aanzien waarvan de verdenking van het schenden van staatsgeheimen is ontstaan, niet het achterhalen van bronnen van de journaliste. De rechtercommissaris heeft eerst de journaliste verzocht de staatsgeheime informatie vrijwillig af te staan ter inbeslagname. Met het oog op het verschoningsrecht van de journaliste is haar daarbij toegezegd dat het beslag verzegeld in bewaring zou worden genomen door de rechter-commissaris teneinde haar de gelegenheid te geven een beklagprocedure te starten voordat het Openbaar Ministerie van de inbeslaggenomen voorwerpen gebruik kan maken. Nadat haar de gelegenheid was geboden te overleggen met de redactie en haar advocaat heeft de journaliste aangegeven geen medewerking te zullen verlenen. Vervolgens heeft onder leiding van de rechter-commissaris een doorzoeking van de woning plaatsgevonden. De daarbij inbeslaggenomen voorwerpen zijn door de rechter-commissaris verzegeld en in bewaring genomen, teneinde de journaliste de gelegenheid te geven een beklagprocedure te starten, aldus de ministers.

Bron: Kamervragen ingezonden 19 juni 2009

Datum: 19 juni 2009

Villamedia Sluiten

Inloggen

Registreren

Vul onderstaande gegevens in voor exclusieve toegang voor NVJ-leden.