28 juli 2010

Persvrijheidsmonitor - Concept-wetsvoorstel Wet versterking bestrijding computercriminaliteit

Op 28 juli 2010 heeft het ministerie van Justitie op de website

het concept-wetsvoorstel voor de Wet versterking bestrijding computercriminaliteit gepubliceerd. Het doel van dit concept-voorstel is om burgers in meer gevallen te beschermen tegen misbruik van computergegevens. Het voorstel bevat drie elementen:

Ten eerste wordt de officier van justitie zelfstandig bevoegd om strafbare gegevens van het internet te laten verwijderen. Een groot aantal internetproviders werkt vrijwillig volgens de zogeheten ‘notice and take down gedragscode’, aldus de toelichting bij het concept-wetsvoorstel. Daarbij verwijderen internetproviders zelf gegevens als overduidelijk is dat die informatie onrechtmatig of strafbaar is. Volgens het concept-wetsvoorstel kan de officier, wanneer de gedragscode niet afdoende is, opdracht geven de omstreden informatie op het internet ontoegankelijk te maken. Hij kan daarbij zo nodig een dwangsom opleggen.

Ten tweede wordt het verbod op het afluisteren, aftappen of opnemen van vertrouwelijke gesprekken verruimd. Nu is alleen het stiekem opnemen van gesprekken tussen anderen strafbaar. Volgens het concept-wetsvoorstel geldt het verbod ook als de dader zelf deelneemt aan het gesprek dat hij opneemt. In de toelichting bij dit onderdeel van het concept-wetsvoorstel wordt (o.m.) aangegeven:

‘Van strafbaarheid is alleen sprake als het opnemen van de communicatie wederrechtelijk is. Daardoor ontbreekt de strafbaarheid in bijvoorbeeld het geval van toestemming van de deelnemers aan de communicatie, maar ook in gevallen waarin het zonder toestemming/medeweten van een van de deelnemers opnemen van de communicatie civielrechtelijk niet onrechtmatig is, bijvoorbeeld in het uitzonderlijke geval dit noodzakelijk is om misstanden aan de kaak te stellen en dit belang zwaarder weegt dan de belangen die zijn gemoeid met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers aan de communicatie.’

Ten derde wordt het in het concept-wetsvoorstel strafbaar om, wanneer een persoon rechtmatig toegang heeft tot een computer, daaruit niet openbare gegevens zonder toestemming te nemen. Daarnaast wordt het strafbaar om computergegevens die op die manier zijn verkregen, te bezitten of aan een ander bekend te maken (‘heling’ van computergegevens). Vindplaats: concept-wetsvoorstel Wet versterking bestrijding computercriminaliteit en memorie van toelichting daarbij, op

.

Bron: Concept-wetsvoorstel Wet versterking bestrijding computercriminaliteit en memorie van toelichting daarbij

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl
020-30 39 750

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

Karen Bais
020-30 39 756

Sofia van Wijk
020-30 39 711

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.