website over journalistiek

Persvrijheidsmonitor

Brief Minister over onderzoek AIVD naar publicatie van De Telegraaf

Brief Minister Ter Horst van BZK over onderzoek AIVD naar publicatie van het dagblad De Telegraaf Minister ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Kamer op 23 oktober 2009 per brief geïnformeerd over het onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) ten gevolge van een publicatie van het dagblad De Telegraaf op 28 maart 2009.

In de brief bespreekt de minister de kaders waarbinnen de AIVD bijzondere bevoegdheden kan inzetten. Daarbij besteedt zij in het bijzonder aandacht aan deze kaders daar waar het journalisten betreft, aan de afwegingen die in het onderzoek door haar zijn gemaakt en aan het verloop van het onderzoek zelf. Tot slot gaat zij in op het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam d.d. 13 oktober 2009, LJN BK0003.

Bron: Kamerstukken II 2009/10, 30977, nr. 24

Datum: 23 oktober 2009

Villamedia Sluiten

Inloggen

Registreren

Vul onderstaande gegevens in voor exclusieve toegang voor NVJ-leden.