16 februari 2010

Persvrijheidsmonitor - Bewijslast juistheid citaat

Op 25 augustus 2005 is in Dagblad De Limburger een door Bouten en Mevissen geschreven artikel op de voorpagina geplaatst, met de volgende kop: ‘Bewoners: raadslid “terrorist” in wooncomplex.’ Van Heest is het in de kop genoemde raadslid, en ook in een aantal vervolgartikelen over hetzelfde onderwerp is hij op basis van citaten van medebewoners van het betreffende wooncomplex op soortgelijke wijze getypeerd. Eerder heeft de Rechtbank Maastricht geoordeeld dat De Limburger c.s. door het gebruik van de woorden terrorist en psychologisch terrorist onrechtmatig heeft gehandeld. De rechtbank heeft een immateriële schadevergoeding ten bedrage van € 750,= toegewezen.

Anders dan de rechtbank oordeelt het gerechtshof bij het onderhavige arrest dat De Limburger c.s., alle van invloed zijnde omstandigheden overwegende, niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens Van Heest, op voorwaarde dat de medebewoners van Van Heest daadwerkelijk de genoemde typeringen hebben gebruikt. Dat dit laatste het geval zou zijn geweest stond ten tijde van de rechtszaak echter niet vast. Nu Van Heest de toedracht van de beweringen gemotiveerd heeft betwist, dient De Limburger c.s. feiten en omstandigheden te bewijzen die de conclusie rechtvaardigen dat – vóórdat de krant tot publicatie overging – de geciteerde bewoners de gewraakte termen hebben gebruikt, dan wel dat De Limburger c.s. er niet lichtvaardig vanuit ging dat dit het geval was.

Het gerechtshof overweegt expliciet dat deze bewijsopdracht afwijkt van de wettelijke regel uit art. 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voor het gerechtshof is er voldoende aanleiding voor een – in het algemeen met terughoudendheid en slechts onder bijzondere omstandigheden toe te passen – uitzondering op de hoofdregel. Immers is in het algemeen wenselijk dat degene die een diffamerende bewering openbaar maakt, – bij tegenspraak – in rechte aantoont over voldoende aanknopingspunten voor de (feitelijke) juistheid van een dergelijke bewering te beschikken, dan wel anderszins niet lichtvaardig te hebben gehandeld.

Instantie: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Partijen: Uitgeversmaatschappij De Limburger, J. Bouten en R. Mevissen tegen B. van Heest

Bron: LJN BL6579

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

redactie@villamedia.nl

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.