website over journalistiek

Persvrijheidsmonitor

Belang slachtoffer bij verbod op verdere aandacht door veroordeelde rapper

Gedaagde, ‘AWA’, is veroordeeld tot tbs omdat hij in 2004 eiseres, zijn toenmalige vriendin, tot tweemaal toe in brand heeft gestoken en vervolgens met een mes zijn naam in haar borst heeft gekerfd. In 2004 heeft hij een eerste rap over dit misdrijf gemaakt en in 2009 een tweede rap tijdens muziektherapie in de tbs-kliniek. Deze tweede rap is uit de kliniek gesmokkeld en voorzien van een videoclip die o.m. krantenkoppen toont die refereren aan het misdrijf. AWA heeft een interview gegeven aan Nieuwe Revu en was voornemens de tweede rap via Apple’s iTunes uit te brengen.

De voorzieningenrechter verbiedt publicatie van beide raps en de videoclip. Gewogen in het licht van art. 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens weegt het belang van eiseres om met rust gelaten te worden zolang de tbs duurt en niet geconfronteerd te worden met het misdrijf, zwaarder dan het belang van AWA de tweede rap uit te brengen, al gaat die niet over het misdrijf maar het tbs-systeem. AWA staan andere wegen open om te klagen over tbs. Gezien de herleefde publiciteit over het misdrijf heeft eiseres ook belang bij een verbod tot publicatie van de videoclip en de eerste rap.

Instantie: Vzr. Rb. Amsterdam

Partijen: Eiseres c.s. t. AWA c.s.

Bron: www.iept.nl

Datum: 23 maart 2010