21 januari 2009

Persvrijheidsmonitor - Aanzetten tot haat en groepsbelediging

Het hof te Amsterdam heeft op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering een bevel gegeven aan het Openbaar Ministerie alsnog een strafvervolging in te stellen tegen het Tweede Kamerlid Geert Wilders (PVV). In 2008 had het OM besloten geen actie te ondernemen. Het hof overweegt echter dat de betwiste uitlatingen van Wilders – gedaan in ingezonden brieven, interviews en een film – door hun inhoud en presentatie wel degelijk strafbaar kunnen zijn. Het algemeen belang rechtvaardigt dat Wilders wegens haat zaaien strafrechtelijk wordt vervolgd. Ten aanzien van groepsbelediging oordeelt het hof genuanceerd. Hoewel de meeste uitlatingen als strafbare belediging kunnen worden aangemerkt, is een strafrechtelijke reactie niet altijd nodig. Een uitzondering maakt het hof voor beledigende uitlatingen waarbij vergelijkingen met het nazisme worden gemaakt, in het bijzonder Mein Kampf. Die acht het hof dermate beledigend voor moslimgelovigen dat een strafvervolging gerechtvaardigd is. Zolang een uiteindelijke veroordeling van Wilders proportioneel blijft, hoeft deze volgens het hof niet in strijd met de uitingsvrijheid van artikel 10 EVRM te komen.

Instantie: Gerechtshof Amsterdam

Partijen: beklagprocedure tegen niet vervolgen van Geert Wilders

Bron: LJN BH0496

Colofon

Villamedia is een uitgave van Villamedia Uitgeverij BV

Postadres

Villamedia Uitgeverij BV
Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

Bezoekadres

Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam

Contact

redactie@villamedia.nl
020-30 39 750

Redactie (tips?)

Dolf Rogmans
Hoofdredacteur

Marjolein Slats
Adjunct-hoofdredacteur

Linda Nab
Redacteur

Lars Pasveer
Redacteur

Trudy Brandenburg-Van de Ven
Redacteur

Anneke de Bruin
Vormgever

Marc Willemsen
Webontwikkelaar

Vacatures & advertenties

Karen Bais
020-30 39 756

Sofia van Wijk
020-30 39 711

Bereik

Villamedia trekt maandelijks gemiddeld 120.000 unieke bezoekers. De bezoekers genereren momenteel zo’n 800.000 pageviews.

Rechten

Villamedia heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van beelden en teksten te achterhalen. Meen je rechten te kunnen doen gelden, dan kun je je bij ons melden.