website over journalistiek

Persvrijheidsmonitor

Aanwijzing toepassing dwangmiddelen tegen journalisten

Op 1 maart 2012 is de nieuwe Aanwijzing toepassing dwangmiddelen tegen journalisten in werking getreden. De achtergrond van deze Aanwijzing, opgesteld door het College van procureurs-generaal, is als volgt. Een journalist heeft op grond van artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden het recht om zijn bronnen te beschermen en het is overheden in beginsel niet toegestaan daarop een inbreuk te maken. Omdat het recht op bronbescherming niet absoluut is, kan sprake zijn van het toepassen van strafvorderlijke dwangmiddelen tegen een journalist onder bijzondere omstandigheden: als dit het enige denkbare effectieve middel is om een zeer ernstig delict op te sporen en te voorkomen. Het moet gaan om misdrijven waarbij het leven, veiligheid of de gezondheid van mensen ernstig kunnen worden geschaad of in gevaar kunnen worden gebracht. De Aanwijzing toepassing dwangmiddelen tegen journalisten is er op gericht te bevorderen dat het OM bij de toepassing van opsporingsbevoegdheden jegens journalisten steeds een zorgvuldige afweging maakt en erop toeziet dat het op basis van jurisprudentie vastgestelde juridische kader ten aanzien van journalisten in acht wordt genomen.

Bron: Staatscourant 27 februari 2012, nr. 3656

Datum: 1 maart 2011

Villamedia Sluiten

Inloggen

Registreren

Vul onderstaande gegevens in voor exclusieve toegang voor NVJ-leden.