Nieuws onderwerp: wetgeving

  • vorige
  • Berichten

VAR verdwijnt voor zzp’ers

maandag 20 april 2015

Lex van Lieshout / ANP XTRA

De Belastingdienst zal binnenkort geen Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) meer eisen van zzp’ers en freelancers als bewijs van hun werkzaamheden als zelfstandige. Plannen voor een digitale opvolger van de VAR zijn eveneens van de baan. Dat meldt de Volkskrant op basis van een Kamerbrief van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. Er komen in plaats van de VAR voorbeeldovereenkomsten per sector, die door zelfstandigen en bedrijven gebruikt kunnen worden. Bedrijven kunnen zo’n overeenkomst ook voor al hun freelancers bewerken en ter goedkeuring aan de fiscus voorleggen. Als de Belastingdienst akkoord gaat, kunnen opdrachtgevers deze overeenkomst telkens hergebruiken. Lees verder


reageer

Minister: ‘bewaarplicht-data wissen’

woensdag 25 maart 2015

Sinds begin maart de bewaarplicht van telecommunicatiegegevens ook in Nederland buiten werking werd gesteld, was onduidelijk wat bedrijven moesten doen met al verzamelde informatie. De nieuwe minister van Justitie Ard van der Steur geeft in een Kamerbrief uitsluitsel: bedrijven moeten hun in het kader van de Wet bewaarplicht telecommunicatie (Wbt) wissen. Ze mogen wel gegevens bewaren die voor de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. “Verkeersgegevens die zonder bedrijfsdoel werden verwerkt als gevolg van de bewaarplicht moeten worden vernietigd door de aanbieders”, schrijft Van der Steur. In de Kamerbrief herhaalt de minister de noodzaak van een bewaarplicht: “Bepaalde vormen van criminaliteit zijn nagenoeg uitsluitend op te sporen door het gebruik van historische telecommunicatiegegevens. Dit zal helaas gevolgen hebben voor de slachtoffers van ernstige misdrijven, omdat de opsporing niet of minder goed in staat zal zijn om daders te identificeren.” De brief maakt de geesten rijp voor een ter consultatie aangeboden variatie op de Wbt: een bewaartermijn van 12 maanden, ‘gedifferentieerde toegang’ zodat de informatie alleen bij verdenking van zeer ernstige strafbare feiten kan worden opgevraagd, een verplichte voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris én de verplichting dat alle informatie op grondgebied van de Europese Unie wordt opgeslagen. Meer bij Tweede Kamer


reageer

Omstreden ‘propagandawet’ Kirgistan

donderdag 5 maart 2015

Vyacheslav Oseledko / AFP

Een Kirgizisch comité heeft een nieuw, naar Russisch voorbeeld gemodelleerde anti-homowetsvoorstel opgesteld, dat promotie van ‘afwijkende’ seksualiteit verbiedt. Het parlement van Kirgistan moet het voorstel nog goedkeuren. Indien het van kracht wordt, kunnen personen die schuldig worden bevonden van het ‘promoten van homoseksualiteit’ een jaar gevangenisstraf krijgen. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) is het voorstel gericht op onder meer partijen die werken in hiv-preventie, activisten die strijden voor lgbt-rechten maar ook journalisten die over deze thema’s schrijven. HRW wijst op deelname van Kirgistan in diverse internationale verdragen die discriminatie verbiedt en stelt dat de Wereldbank - waar Kirgistan jaarlijks honderden miljoenen van ontvangt - de druk moet opvoeren om het wetsvoorstel van tafel te krijgen. Kyrgyzstan: Reject Anti-LGBT Bill  


reageer

Auteurscontractenrecht stap verder

woensdag 11 februari 2015

Phil Nijhuis

Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, SP, D66 en PVV heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht het kabinet opgeroepen snel te komen tot een geschillencommissie onder de nieuwe wetgeving. In het voorstel staat er onder meer ‘bestsellersbepaling’ die extra vergoedingen regelt als een publicatie een overwacht groot succes is, een regeling om rechten terug te vorderen als er geen of onvoldoende exploitatie van een productie plaatsvindt en ingrepen rond onredelijke bepalingen, waaraan een maker automatisch niet gebonden is. Lees verder


reageer

CNN krijgt groen licht drone-gebruik

dinsdag 13 januari 2015

Ethan Miller / Getty Images via ANP

De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft een overeenkomst getekend met de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA voor het inzetten van drones. CNN wil deze onbemande vliegtuigen gaan inzetten voor nieuwsgaring en verslaggeving. De FAA wil door de samenwerking ervaring met drones opdoen. “We hopen dat deze overeenkomst met CNN en de samenwerking met andere nieuwsbedrijven en verenigingen leidt tot een veilige intergratie van onbemande nieuwsgaringstechnologie in ons nationale luchtruim, met bijbehorende procedures”, aldus FAA-voorzitter Michael Huerta. Er is veel interesse in drone-technologie voor verslaggeving - in Nederland dringen journalistieke organisaties ook aan op heldere regelgeving - maar het politieke tijdschrift National Journal wijst er op dat drones een volstrekt nieuwe manier van beeldmateriaal verkrijgen is. “CNN en FAA moeten ethische grenzen bepalen. Mogen paparazzi via drones sterren gaan fotograferen? Mogen drones boven privéterrein vliegen?”, vraagt het tijdschrift. Meer bij CNN / National Journal


reageer

OM in beroep om ‘Mein Kampf’

vrijdag 5 december 2014

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen de beslissing om een handelaar in een antiquarische editie van Hitlers ‘Mein Kampf’ niet te vervolgen. De rechter oordeelde eind oktober dat een veroordeling van de handelaar niet verenigbaar met artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EHRM), dat de uitingvrijheid regelt. Volgens het OM is het echter belangrijk dat een hogere rechter in deze zaak een principiële uitspraak doet. Het OM stelt dat de verkoper het boek niet in omloop brengt voor journalistieke berichtgeving of als een verantwoord wetenschappelijk bericht. Artikel 137E van het Wetboek van Strafrecht kent alleen voor die gevallen een ontheffing, stelt het OM. Tegen de man was een geldboete geëist van 1000 euro, waarvan 500 voorwaardelijk. Meer bij het Openbaar Ministerie

‘Veel verbeterpunten bronbescherming’

donderdag 4 december 2014

Vandaag heeft de Vaste commissie Veiligheid en Justitie met belanghebbenden gesproken over voorgestelde aanpassingen rond bronbescherming binnen het Wetboek van Strafvordering en Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Afgelopen oktober werden al verbeteringen voorgesteld door de zogeheten Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming, waar de belangrijkste journalistieke organisaties achter staan. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) herhaalt dat bronbescherming cruciaal is voor het goed functioneren van de pers en daarmee voor het goed functioneren van de democratie. Eenzelfde sentiment wordt door Het Genootschap van Hoofdredacteuren verwoord. Het genootschap is bijzonder kritisch op de plannen, die volgens de hoofdredacteuren “niet het behoud van de persvrijheid, maar het veronderstelde belang van de staat” voorop stellen. Vervolging en opsporing van journalistieke bronnen door veiligheidsdiensten ondermijnen - bedoeld of onbedoeld - het functioneren van de journalistiek in de rechtstaat, stelt voorzitter van het Genootschap Marcel Gelauff. Lees verder

Hervorming auteursrecht op zijspoor

woensdag 5 november 2014

Het auteursrecht binnen Nederland gaat voorlopig niet op de schop, ook niet nadat een downloadverbod van kracht werd, na een Europese uitspraak over de Nederlandse zogeheten thuiskopieregeling. Staatsecretaris Fred Teeven wil eerst richtlijnen vanuit Europa afwachten. De nieuw aangetreden eurocommissaris Günther Oettinger (Digitale Economie) komt mogelijk nog met dit jaar met voorstellen. Teeven (Veiligheid en Justitie) wil daar niet op vooruit lopen, bleek tijdens een debat met de Tweede Kamer. Als er geen concrete plannen komen of brede steun ontbreekt, zal Nederland niet veel doen, meldt NU in een verslag van de bijeenkomst. De legale alternatieven moeten beter bekend worden, hoewel het illegaal downloaden volgens Teeven afneemt. Een plan om internetters via popups te waarschuwen als ze sites bezoeken waar mogelijk illegale inhoud aangeboden wordt, werd wisselend ontvangen. Teeven gaat met desondanks met partijen in gesprek om te zien hoe haalbaar dat voorstel is. Meer bij NU

Kabinet wil groei zzp’ers beperken

dinsdag 28 oktober 2014

De groei van zelfstandige ondernemers zonder personeel drukt te zwaar op de rijksbegroting en dient te worden geremd, vindt het kabinet. Het Financieele Dagblad (FD) meldt dat er rond 1 december eerste beleidsvoorstellen zullen komen, die zzp-ondernemerschap moeten ontmoedigen. De zelfstandigenaftrek kost de overheid jaarlijks 1,8 miljard euro door onder meer fiscale regelingen voor startende en zelfstandige zzp’ers. Ook de zogeheten mkb-winstvrijstelling zou ter discussie staan. Het ministerie van Sociale Zaken ziet door de groei van zzp’ers dat zowel werkgevers en zzp’ers geen sociale premies meer afdragen over werk dat voorheen nog in een vast contract werd belast. Strengere regels rond het bewijs van arbeidsrelaties en invoeren van loonbelasting voor zzp’ers met maar één werkgever - ‘schijnzelfstandigen’, aldus het kabinet - zou het inhuren van zzp’ers onaantrekkelijker moeten maken. Soortgelijke plannen die vorig jaar werden aangekondigd stuitten op veel weerstand. Een plan de zelfstandigenaftrek te schrappen verdween toen van tafel. Meer bij FD [betaalmuur]

TPP bedreigt onderzoeksjournalistiek

donderdag 16 oktober 2014

Het Trans Pacific Partnership (TPP) is een nieuw internationaal vrijhandelsverdrag waar diverse landen over onderhandelen. De Europese Unie doet niet mee aan TPP, vermoedelijk omdat een variant op zo’n verdrag, het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), al eens sneuvelde in het Europees Parlement. De Australische Sydney Morning Herald bericht over een potentieel negatief effect voor de journalistiek in aangesloten landen, als TPP daadwerkelijk wordt bekrachtigd. Net als bij ACTA is de onderhandelingstekst zo ruim opgezet, dat onderzoeksjournalisten al tijdens research kunnen worden aangepakt. Zo zijn er forse boetes voorzien als een commerciële partij vindt dat een ‘bedrijfsgeheimen’ of ‘informatie met commerciële waarde’ wordt ingezien of publiek gemaakt. Ook het dankbare, alles bedekkende excuus van ‘staatsveiligheid’ komt voorbij. Lees verder

Poetin bekrachtigt omstreden mediawet

donderdag 16 oktober 2014

President Poetin heeft de invloed die buitenlandse investeerders in Russische mediabedrijven mogen hebben, fors teruggebracht. Poetin bekrachtigde afgelopen woesndag de nieuwe wet die bepaalt dat buitenlanders maximaal 20 procent van de aandelen mogen bezitten. De wet zeilde vorige maand zonder noemenwaardige tegenstand door de Russische Tweede Kamer. Bedrijven die nog niet aan de richtlijn voldoen, hebben nog tot 1 januari 2016 de tijd om de aandeelverhoudingen aan te passen. Analisten vrezen dat buitenlandse investeerders niet enkel hun belang zullen terugbrengen, maar mogelijk helemaal niet meer investeren in Russische mediabedrijven. Dat leidt mogelijk tot faillissementen maar bovendien tot een steviger greep voor Poetin-gezinden op bestaande bedrijven. Onafhankelijke media - nu al een zeldzaamheid in Rusland - komen dankzij de wet nog verder in het nauw.

Bron: DPA

‘Zoek alternatief voor Wob-dwangsom’

woensdag 1 oktober 2014

De Raad voor de Rechtspraak heeft minister Plasterk geadviseerd een alternatief te zoeken voor het het schrappen van een dwangsom in Wob-procedures. In de huidige voorstellen voor herziening van de Wet openbaarheid van bestuur wordt de dwangsom - wegens incidenten van misbruik - geschrapt. Journalistieke organisaties klaagden eerder dit jaar over het voornemen van de minister, aangezien een dwangsom bij laat reageren het enige niet-juridische pressiemiddel is dat journalisten hebben. De Raad - die op verzoek van Plasterk naar het wetsvoorstel keek - is het daarmee eens: er zijn gevallen van misbruik van de Wob, maar wie de dwangsom weghaalt schaadt daarmee ook hen met zuivere bedoelingen. Een beroepsprocedure in geval van vertraging is voor sommigen een te hoge drempel, denkt de Raad. Het ontbreken van de financiële prikkel zou verder kunnen betekenen dat overheidsinstanties trager op Wob-verzoeken reageren. Alternatieven die de Raad aandraagt zijn een langere termijn voor complexe Wob-verzoeken of een voorgeschreven Wob-formulier, zodat gewiekst verhulde Wob-verzoeken (in sollicitatiebrieven of offertes) worden uitgebannen. Meer bij Rechtspraak

‘Onrust over VAR onnodig’

donderdag 28 augustus 2014

Hoewel de Belastingdienst niet in detail wil treden over nieuwe regels rond de zogeheten Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), wil de dienst tegenover de NOS wel ontzenuwen dat zzp’ers vanaf volgend jaar veel vaker zo’n verklaring moeten aanvragen. Er zou vanaf 2015 sprake zijn van mogelijk honderden verplichte aanvragen per opdracht, zo werd geklaagd op sociale media. Een woordvoerder van de Belastingdienst stelt dat zzp’ers niet voor elke opdracht een VAR-verklaring hoeven te hebben. Er moet één geldige VAR-verklaring zijn per type werkzaamheden, zelfs al dat voor meerdere opdrachtgevers is. “Op het moment dat de werkzaamheden gelijk zijn, zelfs voor meerdere opdrachtgevers, hoeven mensen niet een nieuwe beschikking aan te vragen”, aldus de woordvoerder.

Brandbrief over verslechtering Wob

woensdag 20 augustus 2014

Diverse media-organisaties, waaronder de NVJ, VVOJ,het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en NDP Nieuwsmedia, hebben een brandbrief gestuurd naar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken over de in hun ogen verslechtering van de Wet openbaarheid van bestuur. In de voorstellen wordt een dwangsom bij niet-tijdige reactie geschrapt; volgens de organisaties is dat echter het enige niet-juridische pressiemiddel en loopt de reactiesnelheid terug van 4 naar mogelijk 18 weken. Volgens het kabinet is er sprake van misbruik door een groep ‘beroepswobbers’, die er op rekenen dat een organisatie de termijn overschrijdt. Zo kan de dwangsom worden geïnd. De bonden stellen dat journalisten geen Wob-procedures starten uit financieel gewin. Ze wijzen op buurlanden en Wob-regelingen in Scandinavië: daar worden sommige verzoeken binnen een of twee dagen ingewilligd. In Engeland is bovendien een veel bredere reeks aan informatie op te vragen. “Kortom, een betere werking van de Wob ís mogelijk”, aldus de opstellers van de brandbrief. Meer bij de Volkskrant / NVJ / NOS

‘Alle communicatievormen beschermen’

maandag 14 juli 2014

Een nieuw voorstel voor wijziging artikel 13 van de Nederlandse Grondwet is door de Rijksministerraad goedgekeurd. Artikel 13, dat briefgeheim regelt, gaat alle communicatievormen omvatten, ook elektronische. Brief-, telefoon- en telegraafgeheim worden vervangen door brief- en telecommunicatiegeheim. Daarmee worden alle vormen van communicatie grondwettelijk beschermd. De overheid mag dan niet meer naar de inhoud van communicatie kijken, ongeacht de communicatievorm. Wanneer politie of inlichtingendiensten de inhoud willen aftappen, is daar vooraf toestemming van de bevoegde autoriteit voor nodig. Nu het voorstel is goedgekeurd oor de Rijksministerraad, gaat het naar de Tweede Kamer.

Duitse minister pleit voor ‘datagrondwet’

maandag 30 juni 2014

De Duitse minister van Justitie Heiko Maas heeft in de zaterdageditie van de Frankfurter Allgemeinen Zeitung gezegd dat Google zou moeten worden ‘ontvlochten’ als het bedrijf de marktpositie misbruikt. Maas erkende dat hij zelf ook dagelijks en exorbitant vaak van Google gebruik maakt - en daarmee deel van het probleem is. “Stel je voor dat er een energieleverancier was met 95 procent marktaandeel. Dan waren de toezichthouders er snel bij daar iets aan te doen”, aldus Maas. Volgens de minister komt er verder in Duitsland voorlopig geen regeling voor het massaal opslaan van dataverkeer. De bewaarplicht werd recent al door het Europese Hof verworpen, maar Maas hekelt het willekeurig en zonder aanleiding opslaan van (informatie over) communicatie van gewone burgers. Een ‘grondwet’ voor het beschermen van datarechten van Europese burgers moet absolute prioriteit hebben, vindt Maas.

Bron: DPA

Eerste zitting in zaak tegen Plasterk

dinsdag 13 mei 2014

In de rechtbank Den Haag kruisten vandaag de ‘Coalitie Burgers tegen Plasterk’ en de landsadvocaat de degens. Vanaf 9.30 uur krijgen beide partijen de gelegenheid om hun standpunt toe te lichten. De zaak draait om de samenwerking tussen de Nederlandse en Amerikaanse inlichtingendiensten. Minister Plasterk heeft aangegeven dat gegevens over 1,8 miljoen telefoongesprekken niet door de NSA in Nederland zijn verzameld, maar door de Nederlandse inlichtingendiensten zélf zijn getapt. Het materiaal werd daarna met de NSA gedeeld - binnen juridische kaders, zo meldde Plasterk eerder. De coalitie, die onder meer bestaat uit de beroepsvereniging NVJ, diverse burgerinitiatieven en de Vereniging van Strafrechtadvocaten, eist dat de Staat stopt met het gebruiken van gegevens die niet in overeenstemming met de Nederlandse wet zijn verkregen. De uitspraak volgt 8 juli.

Egypte: terreurwet blijft veel te vaag

maandag 28 april 2014

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft er bij Egypte op aangedrongen verdere wijzigingen aan te brengen in een voorgestelde revisie van de anti-terreurwetgeving in het land. De huidige amendementen die interim-president Adly Mansour heeft voorgesteld zijn volgens HRW nog steeds “buitengewoon vaag en veel te breed”, waardoor mensenrechten van verdachten niet zijn gegarandeerd. Ook krijgen veiligheidsdiensten vrij baan om inwoners af te luisteren, stelt HRW. De organisatie begrijpt dat terreur bestreden moet kunnen worden, maar in de amendementen worden ook vreedzame protesten en stakingen genoemd als potentieel staatsgevaarlijke activiteiten. Termen als “schade aan nationale eenheid” zijn veel te onduidelijk. Lees verder

Website met illegale inhoud blokkeren mag

donderdag 27 maart 2014

Een blokkade instellen voor een website met illegale inhoud is toegestaan. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. Europese rechters mogen internetproviders verplichten de toegang te blokkeren tot websites waarop illegaal films, muziek en andere auteursrechtelijk beschermde werken worden aangeboden. Wel zegt het Hof dat steeds moet worden gekeken of er sprake is van een rechtvaardig evenwicht tussen het auteursrecht en grondrechten zoals de vrijheid van informatie en de vrijheid van ondernemerschap. De rechters kwamen tot dit oordeel naar aanleiding van klachten van een Duits en een Oostenrijks filmbedrijf. Hun films werden zonder toestemming aangeboden op de inmiddels ter ziele gegane website kino.to. De Oostenrijkse rechtbanken dwongen daarop de Oostenrijkse provider UPC Telekabel Wien de toegang te blokkeren tot de website. Recent werd de blokkade van The Pirate Bay door Nederlandse internetproviders opgeheven, die in 2012 werd ingesteld. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde in januari dat de blokkade weinig zin had gehad.

Petitie voor sterk auteursrecht

dinsdag 11 november 2014

Platform Makers, het samenwerkingsverband van Nederlandse beroepsorganisaties en vakbonden voor auteurs en artiesten, heeft een uitgave gemaakt waarin mensen aan het woord komen die dagelijks met gevolgen van het huidige auteursrecht te maken hebben. De onderhandelingspositie van auteurs en artiesten is over het algemeen beroerd, aldus Platform Makers. De uitgave Auteurscontractenrecht - Makers aan het woord [.pdf] biedt een overzicht van de ervaringen van Nederlandse makers in verschillende sectoren en gaat gepaard met een petitie voor een sterk auteursrecht. Auteurs en artiesten worden door (grote) opdrachtgevers en exploitanten vaak gedwongen hun rechten volledig over te dragen, zonder daarvoor verder een redelijke vergoeding te ontvangen. Ook bij hergebruik of bewerking van origineel materiaal vist een maker qua vergoedingen momenteel vaak achter het net, aldus het platform.

EHRM weegt Britse afluisterwet

dinsdag 16 september 2014

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gaat op verzoek van een Britse non-profit-organisatie die onderzoeksjournalistiek promoot kijken naar Britse wetgeving die het de politie en inlichtingendienst GCHQ mogelijk maakt om specifiek journalisten te bespioneren. Het Bureau of Investigative Journalism (BIJ) verzocht het EHRM om de Britse wetgeving, vastgelegd in de Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA), op dat vlak te toetsen. Het EHRM zegde een dergelijk onderzoek vorige week toe. Als het EHRM oordeelt dat RIPA in strijd met Europese regels is, kan dat - in ieder geval op de korte termijn - een einde van de extra bevoegdheden betekenen. Het is onduidelijk op welke termijn het EHRM met een oordeel komt, al stelt The Guardian dat het EHRM dit type verzoeken met voorrang behandelt.

Begin vandaag met veilig mailen

zaterdag 3 mei 2014

Op de Nederlandse persvrijheidsdag was de oproep van onder ander John Goetz luid en duidelijk: elke journalist moet zich druk maken over zijn digitale veiligheid. Op het journalistieke festival in Perugia maakten James Ball van The Guardian en Annie Machon van The Courage Foundation nog eens duidelijk dat zoiets geen luxe is. Wel doodvermoeiend. Maar dat is een ander verhaal. Meer op de blog van Dolf Rogmans.


reageer

Europees Hof torpedeert bewaarplicht

dinsdag 8 april 2014

Het Hof van Justitie van de Europese Unie verwijst de bewaarplicht zoals die binnen Europa wordt gehanteerd voor het opslaan van communicatiegegevens naar de prullenbak. De richtlijn is in strijd met het fundamentele recht op bescherming van het privéleven en het fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de grondrechten van de Europese Unie. De richtlijn is ongeldig, aldus het Hof. In het vandaag gepubliceerde arrest [.pdf] stelt het Hof dat “de richtlijn, door het bewaren van deze gegevens verplicht te stellen en door toegang ertoe toe te staan aan de bevoegde nationale autoriteiten, zich op bijzonder ernstige wijze inmengt in de fundamentele rechten op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van persoonsgegevens.” Lees verder

Nederlandse netneutraliteit in gevaar

dinsdag 18 maart 2014

De Nederlandse netneutraliteit staat op losse schroeven nu de Industriecommissie van het Europees Parlement dinsdag voor het telecompakket van Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) heeft gestemd. Als het telecompakket ook wordt aangenomen door het hele Europees Parlement en de Raad van Ministers, dan wordt de Nederlandse netneutraliteitswet vervangen door de Europese wet. In het voorstel van Kroes is het mogelijk voor internetproviders om ‘gespecialiseerde diensten’ met voorrang aan te bieden. Een provider mag toegang tot een dienst niet blokkeren, maar mag wel extra geld vragen voor een “verbeterde kwaliteit van dienstverlening”. Dat druist in tegen het idee van netneutraliteit, waarbinnen alle data gelijk behandeld wordt. Lees verder

Cel en zweepslagen voor Saudische blogger

donderdag 8 mei 2014

In Saudi-Arabië is een blogger veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en duizend zweepslagen voor het opzetten van een ‘liberaal netwerk’ en het beledigen van islam. De uitspraak van afgelopen woensdag is een verzwaring van een eerdere straf, waarin blogger Raef Badawi tot zeven jaar en 600 zweepslagen was veroordeeld. Ook legde de rechtbank een boete op van omgerekend bijna 2 ton. Badawi had met een collega een netwerk opgezet die 7 mei uitriep tot dag van vrijheid. Ook werd opgeroepen tot een einde aan de dominante rol van religie in het land. Daarop deden geestelijken aangifte tegen Badawi, meldt Al Jazeera.

Zoek in het Archief vaknieuws


april 2015
z m d w d v z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

De Journalist 1896-1950