Nieuws onderwerp: bron

  • vorige
  • Berichten

Journalist aangeklaagd om Luxleaks

vrijdag 24 april 2015

Emmanuel Dunand / AFP

Een journalist die vorig jaar een omvangrijk systeem van belastingvermijding via Luxemburg aan het daglicht bracht, is op donderdag aangeklaagd wegens het lekken van vertrouwelijke documenten van accountantsbureau PricewaterhouseCoopers (PwC). Ook oud-werknemers van PwC zijn aangeklaagd. De journalist wordt genoemd als medeplichtige in de zaak, waarin schending van bedrijfsgeheim en computervredebreuk centraal staan. De journalist, die inmiddels door het Franse persbureau AFP is geïdentificeerd als economieredacteur Edouard Perrin, bracht het nieuws over de belastingconstructie - waar honderden bedrijven aan meedoen - naar buiten in 2012. Lees verder


reageer

Australië ontziet journalisten een beetje

maandag 16 maart 2015

Saeed Khan / AFP

In Australië heeft premier Abbott ingestemd met een amendement op een omstreden spionagewet, die zoals de in Europa juist afgeschafte bewaarplicht brede dataverzameling mogelijk maakt. In de wet is onder meer de strafmaat voor het lekken van vertouwelijk materiaal vertienvoudigd en kunnen journalisten en klokkenluiders die vertrouwelijk materiaal uitwisselen tot tien jaar cel krijgen. De Australische Labour-partij wilde meer garanties voor journalisten en Abbott zegt nu dat er inderdaad een extra tussenstap moet komen. Als overheidsinstanties meta-informatie willen opvragen om een anonieme bron van een journalist te achterhalen, moet daar eerst een rechterlijke toets aan vooraf gaan. Abbott wil het amadement snel invoeren, zodat er komende week al over gestemd kan worden. De wet zou dan eind deze week al van kracht kunnen worden, meldt The Guardian. De wet - en dan in het bijzonder het gebrek aan uitzonderingen voor journalisten - is al langer onderwerp van discussie. Vorig jaar noemde procureur-generaal George Brandis de wet een gevolg van de ‘gevaarlijke nieuwe tijd’ waarin we leven. Premier Abbott zegt dat de wet zorgt dat de efficitiviteit van inlichtingendiensten “niet verder afneemt”.


reageer

WikiLeaks nog steeds doelwit Obama

vrijdag 6 maart 2015

WikiLeaks is nog steeds onderwerp van een strafrechterlijk onderzoek door de Amerikaanse overheid. Dat blijkt uit rechtbankgegevens, zo meldt The Guardian. Bijna vijf jaar nadat de klokkenluidersite 92.000 geheime documenten publiceerde over de oorlog in Afghanistan onderzoeken zowel de FBi als twee afdelingen van het ministerie van Justitie de zaak. Volgens de advocaat van WikiLeaks is de onthulling belangrijk omdat daarmee de bedoelingen van de Amerikaanse overheid duidelijk zijn. De regring Obama voert al jaren een juridische strijd tegen klokkenluiders. Al in 2012 was duidelijk dat er nog nooit zoveel klokkenluiders zijn aangeklaagd als onder de huidige president.  


reageer

Trouw zoekt ombudsman- of vrouw

donderdag 19 februari 2015

Bij Trouw wordt intern gezocht naar een ombudsman- of vrouw, zoals ook NRC en de Volkskrant hebben. Dat zegt hoofdredacteur Cees van der Laan in een interview met NRC, waarin voor het eerst wordt gesproken over de kwestie Perdiep Ramesar. Ramesar werd ontslagen nadat bleek dat zijn anonieme bronnen niet bestonden. Van der Laan wil de affaire liever niet opnieuw oprakelen “Het is gewoon geen fijn verhaal voor de krant. Ik vind het niet leuk dat dit ons overkomt. Trouw is een mooie krant.” Het aantal anonieme bronnen in Trouw is inmiddels wel zichtbaar afgenomen. Toch “glipt nog steeds weleens iets tussendoor”, zegt hij. “Daar spreken we de journalist dan op aan. Het is een geleidelijk proces.”


reageer

Staat blijft bij noodzaak bewaarplicht

woensdag 18 februari 2015

De Nederlandse overheid heeft voldoende waarborgen ingebouwd om te garanderen dat gegevens die via de zogeheten bewaarplicht worden opgeslagen, niet zomaar worden opgevraagd. Dat stelt althans een van de advocaten die namens de Nederlandse Staat optrad in een rechtszaak over de verzameldrift. Een groep van maatschappelijke organisaties, waar onder de NVJ, en juristen stond vandaag tegenover de Staat in de rechtszaal. De overheid bewaart de gegevens niet zelf - dat gebeurt door de internet- en telecombedrijven. Een eventuele dataverzoek is bovendien omkleed met waarborgen, aldus Cécile Bitter, die namens de Staat optrad. De groep eisers noemt dat onzin. Zij willen dat de bewaarplicht wordt afgeschaft en de Staat daarmee simpelweg de Europese wetgeving volgt, stelt advocaat Fulco Blokhuis, die namens de eisers optreedt. Advocaat Otto Volgenant, die eveneens namens de eisers pleit, stelt dat noodzaak en effectiviteit van de bewaarplicht bovendien niet zijn aangetoond. Lees verder


reageer

Gezonde paranoia journalisten VS

donderdag 12 februari 2015

Een onderzoek van het Pew Research Center en het Tow Center for Digital Journalism wijst uit dat 71 procent van de Amerikaanse onderzoeksjournalisten het vermoeden heeft dat de Amerikaanse regering gericht gegevens over ze verzamelt. Het blijft bij de journalisten een vermoeden - want bewijs dat een inlichtingendienst interesse voor je heeft is lastig te verkrijgen. Een minderheid van 14 procent van de ondervraagden heeft uit vrees voor afluisteren een verhaal laten rusten. De onthullingen van Snowden hebben de helft van de ondervraagden ertoe gebracht hun gevoelige documenten anders op te slaan. Een derde heeft ook de wijze waarop met collega’s wordt gecommuniceerd aangepast. Een meeluisterend overheid werd door de journalisten overigens niet als grootste bedreiging gezien: negentig procent maakt zich ernstige zorgen over voortslepende ontmanteling van veel nieuwsredacties. Meer bij Washington Post


reageer

Geld voor nieuwe journalistieke tipsite

woensdag 11 februari 2015

De Vlaamse ondernemer Xavier Damman heeft van investeringsfonds Knight Foundation een bedrag van 35.000 dollar toegekend gekregen om een nieuwe versleutelde dienst te bouwen waar journalisten en hun potentiële bronnen in een veilige, anonieme omgeving met elkaar kunnen mailen. Het berichtenverkeer zou dan niet door derden afgeluisterd kunnen worden. De dienst, die ‘Tipbox’ gaat heten, zou in het najaar klaar moeten zijn: de toelage loopt tot 31 augustus. Damman bouwde eerder met Storify ook al een journalistieke tool; het stelt mensen in staat een helder en ‘verhalend’ overzicht te maken van Twitter-discussies, zonder alle ruis eromheen. Een presentatievideo en meer details staan op de website van Knight Foundation.


reageer

Risen hoeft bronnen niet te onhullen

dinsdag 13 januari 2015

Na zeven jaar juridische strijd hoeft New York Times-verslaggever James Risen definitief niet de bronnen voor zijn boek ‘State of War’ uit 2006 te onthullen. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie wil weten wie hem heeft verteld over pogingen van de Verenigde Staten om het atoomprogramma van Iran te saboteren. Een oud-medewerker van de CIA staat momenteel terecht voor onthullingen in deze zaak. De Amerikaanse regering dreef de zaak tegen Risen tot het uiterste, met een langdurige strijd al gevolg. Risen noemde de Obama-regering de grootste vijand van de persvrijheid, gezien de wijze waarop het jaagt op klokkenluiders. Onder Obama zijn er meer rechtszaken tegen van lekken verdachte personen gevoerd dan alle andere Amerikaanse regeringen uit het verleden samen, stelt de New York Times. Risen bleef volharden in zijn weigering om bronnen te onthullen voor het boek en andere artikelen, waardoor het OM nu afziet van verdere pogingen. Juristen vrezen wel precedentwerking voor toekomstige rechtszaken. Meer bij New York Times


reageer

Aangifte tegen ex-journalist om laster

vrijdag 19 december 2014

Tegen voormalig Trouw-journalist Perdiep Ramesar is door activist Frank van der Linde aangifte gedaan wegens laster. Ramesar werd in november door het dagblad ontslagen, toen uitkwam dat hij anoniem opgevoerde bronnen bleek te hebben verzonnen. Trouw ging door het stof en kondigde een - nog lopend - intern onderzoek aan hoe de deceptie zo lang onopgemerkt kon blijven. Ramesar schreef meerdere artikelen over de Haagse Schilderswijk, dat hij als ‘Sharia-driehoek’ omschreef. Volgens Van der Linde heeft Ramesar zo “willens en wetens geprobeerd moslims in Nederland in z’n algemeenheid, en in het bijzonder moslims in de Schilderswijk, zwart te maken, hetgeen strafbaar is op grond van artikel 262 van het wetboek van strafrecht.” Van der Linde deed eerder ook - tevergeefs - aangifte tegen weblog Geenstijl, meldt ThePostOnline.

‘Risen moet mogelijk toch getuigen’

woensdag 17 december 2014

Afgelopen juni werd duidelijk dat New York Times-journalist James Risen geen opties meer heeft om zich te verzetten tegen een bevel om een bron te onthullen. Risen heeft altijd al gezegd te zullen weigeren, waarna er een impasse leek te zijn ontstaan. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie lijkt Risen nu tóch te willen oproepen, al is Risens standpunt niet gewijzigd. Een ingewijde zou al hebben aangegeven dat het OM niet zal aandringen op onthulling van de bron, meldt Novum. Risens getuigenis is onderdeel van een zaak tegen een oud-CIA-agent, die volgens de Amerikaanse overheid vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt. Het OM wil weten of deze oud-medewerker een van de bronnen is voor een boek dat Risen schreef over onder meer pogingen om het atoomprogramma van Iran te saboteren.

Winter van Fox naar The Intercept

dinsdag 16 december 2014

The Intercept, het nieuwe nieuwsplatform waar onder meer Glenn Greenwald voor werkt, heeft journaliste Jana Winter aangetrokken als nieuwe verslaggever voor specifiek berichtgeving over nationale veiligheid. Winter, afkomstig van Fox News, werd vanwege een weigering om haar bronnen te onhullen met gevangenisstraf bedreigd. Ze had achterhaald dat een gestoorde man die later een slachting aanrichtte in een bioscoop vóór zijn actie een dagboek met gewelddadige tekeningen aan zijn psychiater had gestuurd. De advocaten die de dader bijstonden wilden weten wie haar bron was. Winter weigerde - een zaak die uiteindelijk tot het hoogste hof in New York werd uitgevochten. Door de voor Winter positieve uitspraak werd haar een gevangenisstraf bespaard. Verder werd de wetgeving rond bronbescherming voor journalisten versterkt en het gebruik van vertrouwelijke bronnen nog eens bevestigd.

‘Veel verbeterpunten bronbescherming’

donderdag 4 december 2014

Vandaag heeft de Vaste commissie Veiligheid en Justitie met belanghebbenden gesproken over voorgestelde aanpassingen rond bronbescherming binnen het Wetboek van Strafvordering en Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Afgelopen oktober werden al verbeteringen voorgesteld door de zogeheten Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming, waar de belangrijkste journalistieke organisaties achter staan. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) herhaalt dat bronbescherming cruciaal is voor het goed functioneren van de pers en daarmee voor het goed functioneren van de democratie. Eenzelfde sentiment wordt door Het Genootschap van Hoofdredacteuren verwoord. Het genootschap is bijzonder kritisch op de plannen, die volgens de hoofdredacteuren “niet het behoud van de persvrijheid, maar het veronderstelde belang van de staat” voorop stellen. Vervolging en opsporing van journalistieke bronnen door veiligheidsdiensten ondermijnen - bedoeld of onbedoeld - het functioneren van de journalistiek in de rechtstaat, stelt voorzitter van het Genootschap Marcel Gelauff. Lees verder

‘Ruimere toegang documenten Snowden’

donderdag 4 december 2014

Glenn Greenwald heeft in een interview onthuld dat er in New York een locatie komt waar journalisten de documenten kunnen inzien die hij van klokkenluider Edward Snowden ontving. “Ik zal in mijn eentje nooit alle verhalen vinden die in de documenten verborgen zijn”, stelt Greenwald. Details over de voorwaarden waaronder informatie mag worden ingezien ontbreken. Ook is onbekend of materiaal voor verdere bestudering ook buiten deze zogeheten ‘data room’ mag worden meegenomen, meldt Tweakers. De documenten werden tot nu slechts met een handvol mediabedrijven gedeeld, maar Greenwald erkent dat het meer journalisten de informatie moeten kunnen bekijken. Hij zegt zich ook bezwaard te voelen over de verantwoordelijkheid die het bezit van de gegevens oplegt. Een dag vrij of met andere zaken bezig zijn levert Greenwald een schuldgevoel op: “Daarom ben ik nu klaar om de gegevens te delen.”

‘Ook beschermingsrecht voor bronnen zelf’

vrijdag 26 september 2014

Het bronbeschermingsrecht moet niet alleen gelden voor journalisten, maar ook bronnen zelf moeten beroep kunnen doen op het recht. Dat adviseert advocaat-generaal Spronken aan de Hoge Raad. Het bronbeschermingsrecht moet er immers voor zorgen dat journalisten de identiteit van hun bron niet hoeven prijs te geven. Als bronnen geen aanspraak mogen maken op hetzelfde recht, dan zou hen dat ervan weerhouden informatie van algemeen belang met de pers te delen. Meer bij Rechtspraak.nl

Britse agent veroordeeld voor lekken

maandag 18 augustus 2014

Thomas Ridgeway, een agent van de Londense politie, is veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf voor het verkopen van vertrouwelijke informatie aan tabloid The Sun. Een gelekte tip over een zelfmoordpoging van een jonge Britse acteur was dagenlang voorpaginanieuws. De betrokken acteur was volgens eigen zeggen lange tijd achterdochtig dat zijn vrienden of zelfs het ambulanceteam dat hem had geholpen achter het lek zaten. Ridgeway lekte ook informatie over een onderzoek naar seksueel wangedrag door politie-collega’s. Ridgeways moeder, die van het lekken wist, kreeg een voorwaardelijke celstraf vanwege medeplichtigheid. De rechter wreef Ridgeway in hoe hij zijn eigen carrière om zeep heeft geholpen. Meer bij The Guardian

‘Opties voor James Risen uitgeput’

maandag 30 juni 2014

De New York Times bericht over het slepend juridisch gevecht tussen de Amerikaanse regering en de eigen journalist James Risen. Er zijn voor Risen geen opties meer om een bevel aan te vechten waarin hij een bron voor zijn boek ‘State of War’ uit 2005 moet onthullen. Achtereenvolgend wilden de regering Bush en Obama dat Risen vertelde wie zijn bron is voor een hoofdstuk over een mislukte CIA-actie in Iran, waarbij was geprobeerd het Iraanse nucleaire programma te saboteren. De Bush-regering had een vermoeden, maar wilde dat via Risen bevestigd zien. Risen weigert al jaren (hij stelt dat zijn opties beperkt zijn tot “alles opgeven waar ik in geloof of naar de gevangenis gaan”) en kreeg recent nul op rekest bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. Hij kan nu gedwongen worden zijn bron te onthullen, maar het is duidelijk dat Risen dat niet van plan is. Als de Obama-regering een Pulitzer-winnende journalist in de gevangenis zet, lijdt het pijnlijk gezichtsverlies. Tegelijk treedt de Obama-regering keihard op tegen klokkenluiders en lekken, waardoor het in deze zaak weinig bewegingsruimte heeft. Meer bij New York Times

Topman NSA hekelt ‘stroman’ Snowden

donderdag 8 mei 2014

In een interview met de Australische zakenkrant The Australian Financial Review heeft de directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst Keith Alexander gezegd dat klokkenluider Edward Snowden een ‘Russische marionet’ is. Snowden is volgens Alexander verantwoordelijk voor de schadelijkste informatielek in de Amerikaanse geschiedenis. Alexander stelt dat het lek en de lopende discussie over de reikwijdte van inlichtingendiensten “mensenlevens gaan kosten, omdat onze ooit effectieve methoden worden ondergraven door de onthullingen.” Hij verwijst naar een incident in 1998, waarin uitlekte dat de NSA de satelliet-telefoon van Osama bin Laden afluisterde. “Daarna hoorden we niks meer en was hij vrij om de aanval van elf september te ontwikkelen”, aldus Alexander. De NSA is in de pers gedemoniseerd en onheus weergegeven, klaagt de topman. De inlichtingendienst zelf is vooral slecht pr-beleid te verwijten, vind hij. Dat kranten die met Snowden samenwerkten Pulitzer-prijzen ontvingen is betreurenswaardig, vindt Alexander. Hij erkent dat de NSA niet weet hoeveel materiaal Snowden heeft meegenomen en hoeveel er nog onthuld zal worden. Meer bij Australian Financial Review

Kritiek op Britse opsporingsvrijheid

woensdag 10 december 2014

In een voorgestelde wijziging rond de uitvoering van de Britse Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA) wordt de politie niet beperkt als ze telefoongegevens van specifiek journalisten bekijken. De politie mag zichzelf toestemming verlenen en hoeft alleen een notitie te maken dat de informatie de telefoon van een journalist betrof. In Engeland heeft de politie de laatste jaren regelmatig telefoongegevens van journalisten nagetrokken, vaak om een bron te achterhalen die een journalist geheim hield. Volgens nieuwe richtlijnen hoeven er geen beperkingen voor specifieke doelgroepen te worden gedefinieerd, aangezien “enkel het feit dat er communicatie plaatsvond, niets zegt over wat er is besproken.” De voorgestelde gedragsregels kunnen op de nodige kritiek rekenen, meldt Press Gazette. De consultatie over de nieuwe regels loopt nog tot 20 januari 2015.

Snowden-docu Citizenfour te zien op IDFA

woensdag 24 september 2014

Tijdens het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) zal er een speciale voorvertoning te zien zijn van Citizenfour, de documentaire over klokkenluider Edward Snowden van Laura Poitras. De documentairemaakster zal bij die voorvertoning op zondag 23 november zelf aanwezig zijn en interview geven voor het aanwezige publiek. De documentaire Citizenfour gaat volgende maand in Amerika in première. Meer bij IDFA

Snowden-docu in oktober in première

donderdag 18 september 2014

In oktober gaat - vooralsnog enkel in de Verenigde Staten - de documentaire ‘Citizenfour’ van filmmaakster Laura Poitras in première. Op 10 oktober wordt de documentaire over klokkenluider Edward Snowden tijdens het New York Film Festival voor het eerst vertoond. Later krijgt de documentaire in geselecteerde Amerikaanse bioscopen een grotere release. Citizenfour beschrijft de aanloop naar de onthullingen, waar Poitras samen met journalist Glenn Greenwald voor Snowden werden benaderd. De misstanden die Snowden aan het licht bracht, hebben een wereldwijde discussie over privacy en de reikwijdte van inlichtingendiensten op gang gebracht. De titel van de documentaire verwijst naar de schuilnaam die Snowden gebruikte bij het eerste contact. Of Citizenfour ook in Nederland te zien zal zijn, is nog onduidelijk. Meer bij Lincoln Center

Clooney verfilmt afluisterschandaal

donderdag 4 september 2014

Acteur George Clooney is van plan een film te maken over het hackschandaal rond de Britse tabloid News of the World. Bij de tabloid bestond een jarenlange traditie om met behulp van privédetectives informatie te verzamelen over bekende Britten en zij die toevallig in de nieuwsspotlight waren terecht gekomen. Uiteindelijk groeide dit uit tot omvangrijke campagne waarbij werd ingebroken in de voicemail van honderden mensen. De 168-jaar oude krant overleefde de onthulling van het schandaal uiteindelijk niet. De basis voor het de film vormt het recente boek Hack Attack van onderzoeksjournalist Nick Davies. De journalist beschrijft in dat boek de tocht (en tegenwerking) om - via The Guardian - deze praktijken aan de kaak te stellen. Lees verder

Assange wil weg uit ambassade Ecuador

maandag 18 augustus 2014

WikiLeaks-voorman Julian Assange vertrekt binnenkort uit de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, waar hij al twee jaar verblijft. De berichten dat hij zou vertrekken vanwege ernstige gezondheidsklachten, zoals volgens Assange werd bericht “in de Murdoch-pers”, zijn onjuist. Wat de werkelijke reden is, liet een bleke en vermoeid ogende Assange in het midden. Ook gaf hij geen indicatie wat ‘binnenkort’ precies betekent. Tijdens de rommelige en meanderende persconferentie refereerde Assange aan het feit dat hij in Engeland noch Zweden ergens voor is aangeklaagd. Het feit dat hij als twee jaar gevangen zit in een ambassadegebouw “zonder buitenruimte, zonder zonlicht” schendt zijn mensenrechten, stelde Assange. De Ecuadoriaanse ambassadeur Ricardo Patino vindt ook dat Assanges rechten worden geschonden. Patino beschuldigde de Britse regering ervan geen enkele interesse te hebben in een diplomatieke oplossing. Door hem zonder aanklacht jarenlang met arrestatie te bedreigen zodra hij een voet buiten de deur zet, is een schending van zijn mensenrechten, vindt Patino. Lees verder

RvS: ‘AIVD moet beter zoeken’

woensdag 30 juli 2014

De Raad van State heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) opdracht gegeven zich beter in te spannen om documenten rond een staatsgreep tegen de Indonesische regering van Soekarno te vinden. Een historicus die werkt aan een boek over Raymond Westerling, commandant van de Speciale Troepen, die toen hij het leger had verlaten met een groep gelijkgestemden in 1950 probeerde de toenmalige Indonesische regering omver te werpen. De AIVD vond slechts één document van elf pagina, meldt NU. De historicus mocht daar bovendien slechts een deel van inzien. Hij besloot daarop de naar de rechter te stappen, omdat in een in 1995 verschenen boek over de Binnenlandse Veiligheidsdienst melding wordt gemaakt van een maar liefst 12-delig dossier over Westerling. De minister van Binnenlandse Zaken moet binnen vier weken reageren.  Meer bij Raad van State

Lavabit-eigenaar moet boete betalen

donderdag 17 april 2014

Een Amerikaans hof van beroep heeft bepaald dat de eigenaar van emaildienst Lavabit, waar klokkenluider Edward Snowden gebruik van maakte, toch schuldig is aan minachting van het hof. Hij moet ene boete van enkele duizenden dollars betalen. Lavabit-eigenaar Ladar Levison hielp de autoriteiten niet tijdig met hun onderzoek naar Snowden. Levison sloot de dienst toen hij de encryptiesleutel moest overhandigen. Daarmee werd alle communicatie van alle gebruikers zichtbaar. Hij had volgens het hof kunnen aangeven dat zijn zaak op deze manier de nek om werd gedraaid, maar dat deed hij niet. In plaats daarvan wachtte hij zo lang mogelijk met het overhandigen van de encryptiesleutel. Toen hij uiteindelijk overstag ging werd de sleutel op papier uitgeprint in een klein lettertype. Meer bij Ars Technica / The Guardian

Geen cel voor bescherming bronnen

vrijdag 25 april 2014

Freelance journalist Kees Jonker wordt niet in gijzeling genomen door de Rotterdamse rechtbank, meldt Telegraaf-verslaggever Bart Mos. Jonker weigert zijn bronnen te openbaren voor een onderzoek naar fraude bij woningbouwcorporatie PWS. De onderzoeksrechter wilde van Jonker weten hoe hij aan bepaalde informatie is gekomen over de fraudezaak, naar aanleiding van vragen van de advocaat van hoofdverdachte. De rechter vond het belang van diens verdediging hierin niet zwaar genoeg meetellen, waardoor de journalist niet gegijzeld zal worden, teneinde hem te dwingen zijn bronnen prijs te geven. Jonker schreef over de fraude bij PWS voor onder andere Metro en Cobouw. De Telegraaf berichtte vanochtend over de mogelijke gijzeling.

Zoek in het Archief vaknieuws


april 2015
z m d w d v z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

De Journalist 1896-1950