VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagblad

Rapport Commissie
Verschoningsrecht
Terug naar voorpagina NVJ

       Inleiding

  I.  Voorwoord, leden

 II. Praktijkgevallen

III. Geldend recht

IV. Knelpunten

   
Conclusies over knelpunten

 V. Mogelijke oplossingen

   
 
a Praktische mogelijkheden
     
b Juridische oplossingen
     
c Wetgeving en politiek

VI. Samenvatting
      en conclusies


     Bijlage
    
Grondrechten
     Wetboek van Strafrech
t

30 oktober 2001
Hele rapport als
Word-bestand (160k)

 

  Grenzen aan de vrijheid

Een Commissie heeft op verzoek van de NVJ en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren onderzoek gedaan naar knelpunten die zich voordoen in verband met bronbescherming en de inbeslagneming van journalistiek materiaal. In het onderzoek zijn ook andere situaties betrokken waarin journalisten in hun beroepsuitoefening met het (straf-)recht in aanraking kunnen komen.
Het resultaat van het onderzoek wordt door NVJ en het Genootschap aan de leden van de vaste kamercommissie van Justitie toegestuurd. Het rapport, dat op deze pagina's in zijn geheel te zien is,  bevat een inventarisatie van praktijkgevallen, een korte weergave van het relevante in Nederland geldende recht, de door de commissie geconstateerde knelpunten en aanbevelingen om tot oplossingen te komen, zowel praktisch, juridisch en op het gebied van wetgeving.

Belangrijkste conclusies:
Journalisten moeten, ervan uitgaande dat zij zorgvuldig hebben gehandeld, zoveel mogelijk zaken uitprocederen, opdat de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting duidelijk worden.

Wetgeving is niet noodzakelijk. Met aanpassingen op procedureel gebied - zoals een toetsingsprocedure vooraf, wanneer het gaat om toepassing van dwangmiddelen waarbij bronbescherming in het geding is - kan een aantal knelpunten worden weggenomen

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1