VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Publieks-
tijdschrift-
journalisten

Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Cao-overzicht
Loongebouw (.doc)

Email:
tijdschriften@nvj.nl

  Sectie Publiekstijdschriftjournalisten

Uitnodiging bijeenkomst ‘Gezond Uitgeven! voor ondernemingsraden’
(19 september 2005)

Gezond Uitgeven!, het Arboconvenant Uitgeverijbedrijf, organiseert op 11 oktober a.s. een bijeenkomst voor ondernemingsraden (OR) en redactiecommissies (RC) die zich bezig houden met arbo- en verzuimbeleid.

Sinds 2,5 jaar kent de uitgeverijbranche een arboconvenant, opgesteld door werkgevers en vakbonden samen met de overheid. Het doel van het arboconvenant is om arbeidsrisico´s te verkleinen, (langdurig) verzuim tegen te gaan en de WAO-instroom terug te dringen. In het arbo(plus)convenant staan concrete afspraken over hoe het werken in de uitgeverijbranche gezonder kan. Er zijn hiervoor tal van instrumenten en diensten ontwikkeld om uitgeverijen te helpen op het gebied van arbo, verzuim en reïntegratie - onderwerpen die ook bij ondernemingsraden en redactiecommissies op de agenda staan. Informatie over het arboconvenant, de instrumenten en diensten, kunt u vinden op de site van Gezond Uitgeven!, www.gezonduitgeven.nl.

Vanwege de belangrijke rol van ondernemingsraden en redactiecommissies in het arbo- en verzuimbeleid wil Gezond Uitgeven! ook u als OR-lid of RC-lid ondersteuning bieden. U wordt bijgepraat over het arboconvenant, kunt ervaringen uitwisselen en aangeven op welke punten u ondersteuning vanuit Gezond Uitgeven! nodig heeft.

U kunt zich aanmelden met het bijgevoegde aanmeldingsformulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.

Bijeenkomst ‘Gezond Uitgeven! voor ondernemingsraden’
Wanneer: Dinsdag 11 oktober 2005 van 16:00 uur tot 18:30 uur.
Waar: Schuttelaar & Partners, Koninginnegracht 44 in Den Haag.
Inschrijven: Bijgevoegd aanmeldingsformulier faxen naar nummer 070-3184422, t.a.v. Angela Kok of mailen naar akok@schuttelaar.nl.

Indien u nog vragen heeft over de bijeenkomst ‘Gezond Uitgeven! voor ondernemingsraden’, kunt u contact opnemen met Floor Klein van Schuttelaar & Partners, tel: 070-3184444. Kijk voor meer informatie over Gezond Uitgeven! op www.gezonduitgeven.nl.

NB. Mocht deze uitnodiging niet voor u bestemd zijn, dan zouden wij het op prijs stellen als u deze doorstuurt naar een lid van de ondernemingsraad of redactiecommissie van uw bedrijf.

www.gezonduitgeven.nl
info@gezonduitgeven.nl

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1