VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Opinie-
weekblad-
journalisten

Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Cao-overzicht
Loongebouw (.doc)

Email:
tijdschriften@nvj.nl
 

  Sectie Opinieweekbladjournalisten
CAO-onderhandelingen tijdschriften:
"Drastische aanpassing
  salarissysteem onacceptabel"

  14/3/2003

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor publiekstijdschriftjournalisten/ opinieweekbladjournalisten staan op springen. De werkgevers hielden zich tijdens het tweede overleg vast aan hun eerdere eis, namelijk een drastische aanpassing van het salarisgebouw.
Het huidige aantal salarisschalen (vijf bij publiekstijdschriften; vier bij opinietijdschriften) zou volgens de werkgevers moeten worden verhoogd. Met andere woorden: meer, maar kleinere stappen. Bovendien eisen de tijdschriftuitgevers dat de periodieke salarisverhogingen worden “genormaliseerd”.
‘In de praktijk komt dit neer op een halvering van de schaaltreden, die nu nog zo'n 4% per trede bedragen’, aldus René Boogaarts, voorzitter van de NVJ-onderhandelingsdelegatie. Bovendien willen de werkgevers deze zogenoemde normalisering al per 1 juli laten ingaan. Dit is ver voor de invoeringsdatum van 1 januari 2004 die de werkgevers overigens voorstellen voor het gewijzigde salarissysteem. Een andere eis is dat de periodieke verhoging alleen nog wordt toegekend op basis van beoordeling. Boogaarts: ‘Dit zou betekenen dat een werknemer alleen bij een positieve beoordeling kan rekenen op een verhoging, terwijl er niets bijkomt bij normaal functioneren.’

"Sinterklaascadeautje”
Met deze eisen willen de werkgevers de oplopende kosten bij de uitgeverijen in de hand houden. ‘Om deze vervolgens te verhalen op de werknemers’, zegt Bogaarts. Al tijdens de eerste onderhandelingen liet de werkgeversdelegatie weten dat er geen structurele loonsverhoging kan worden geboden gezien de “dramatisch slechte gang van zaken” bij de tijdschriften. Er zat niet meer in dan een eenmalige uitkering ineen Sinterklaascadeautje aldus de werkgevers. Aan het einde van de tweede ronde was de delegatie weliswaar bereid om de incidentele bonus gedeeltelijk om te zetten in een structurele loonsverhoging, maar een percentage wilde zij niet noemen. De NVJ stelt een structurele loonsverhoging van 3,3 procent voor bij een eenjarige CAO. Hiermee wordt de inflatie van 2002 net gecompenseerd, maar de extra kosten voor pensioenen of spaarloonregelingen niet.

Einde schaal
Het nieuwe salarissysteem zoals de werkgevers zich dat voorstellen, is voor de NVJ onbespreekbaar.
‘Dat ze de gemiddelde schaaltrede bij de structurele loonsverhoging optellen is niet terecht. De jaarlijkse periodiek weerspiegelt de verbetering van ieders ervaring en netwerk, de salarisverhoging compenseert de inflatie. Mensen die, soms al jaren in de top van een schaal zitten, moeten het doen met het laatste.’ Die tendens wordt bevestigd door een recent gehouden enquête onder de leden. Het merendeel van de respondenten zit aan het einde van hun schaal.
De NVJ-delegatie is best bereid om onder voorwaarden mee te praten over een nieuw salarissysteem, zegt Bogaarts. ‘Maar allereerst moet de overhaaste invoeringsdatum verdwijnen. Ook willen we eerst een paritaire commissie instellen die de noodzaak voor een nieuw salarissysteem onderzoekt.’

Redactiestatuut
Een ander gevoelig punt is de voorgestelde aanpassing van het redactiestatuut. De werkgevers stellen voor de inspraak te schrappen die redactieraden hebben bij het aanstellen en ontslaan van een hoofdredacteur. Volgens de werknemersdelegatie kan het dus zomaar gebeuren dat een directeur een manager zonder journalistieke achtergrond, benoemt tot hoofdredacteur. Dat vindt de NVJ onaanvaardbaar. Hoofdredacteuren worden nu al steeds verder van de redacties getrokken, bijvoorbeeld als een hoofdredacteur voor meerdere bladen wordt aangesteld.
De werkgevers willen 16 april verder praten. De werknemersdelegatie wil de onderhandelingen opschorten totdat de werkgevers de eis tot halvering van de periodieken van tafel halen en een serieuze structurele loonsverhoging aanbieden.


 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1