VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
 
Gevolgen van nieuwe wet Kinderopvang
We vragen uw medewerking aan een onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe wet Kinderopvang. Wij stuurden u hierover eerder een brief, waarop u massaal reageerde. Uit de reacties haalden wij de volgende knelpunten.

1. Vraagtekens bij de marktwerking kinderdagverblijven.
2. Het functioneren van Kintent.
3. De financiële achteruitgang t.o.v. de oude regeling.


De NVJ zou uw mening over deze punten graag beter in kaart brengen. Daarom vragen wij u de onderstaand vragenformulier in te vullen vóór 15 november:

Vragenformulier

Vul dit formulier in en druk op Zend

Naam:


Titel:


Email-adres:1. Het blijkt voor sommige ouders niet gemakkelijk om te onderhandelen met het kinderdagverblijf, zeker als er in de buurt weinig andere opties zijn en als er wachtlijsten zijn.
Kunt u onderhandelen over een lager tarief?
Ja Nee

2.
Een aantal ouders hebben ons vragen gesteld over hoe het innen van de gelden bij werkgever(s) en de fiscus wordt geregeld. Er zijn drie mogelijkheden.
Geef aan welke voor u de voorkeur heeft:
Via Kintent (Kintent maakt de werkgeversbijdrage aan u over en helpt bij het invullen van de formulieren voor de fiscale vergoeding).

Via het kinderdagverblijf (Het kinderdagverblijf krijgt een machtiging van u om bij de werkgever en de fiscus de bedragen te innen waardoor de ouders alleen een rekening krijgen voor de eigen bijdrage. Dit is mogelijk vanaf april/mei 2005).
Zelf regelen.

3. We krijgen meldingen binnen van ouders die al hebben berekend dat ze er op achteruit gaan wat betreft de vergoeding voor kinderopvang, met name waar het gaat om de vergoeding door de werkgevers en de fiscus. We willen alle ouders vragen om ons te melden welke achteruitgang zij voorzien en deze te onderbouwen met cijfers. Uiteraard wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld.

Om uw situatie te laten uitrekenen kunt u ondersteuning vragen van  Kintent via 0900-1199119

Gaat u er op achteruit?
Ja   Nee

Cijfermatige onderbouwing:4. Eventuele opmerkingen:Klik éénmaal op "Zend" en wacht rustig op een bevestiging

 

 
   
villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1