VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Lokale Media


Nieuwsoverzicht

Nieuwsarchief
Cao-overzicht

 Thema              

C2000
Werknemersflyer
WIA (pdf)

Jonge instroom


 Over de sectie 

Algemeen
Bestuur
Werkgroepen

 Coördinatie-     
 punt cao HaH  

Verslag 2004
Voorstellen 2004
Cao-overzicht


 E-mail                
lokalemedia@nvj.nl
 

  Archief NVF
Terug naar Archiefoverzicht / Terug naar Nieuwsoverzicht


Cees van Alten, door de sectie NVF voorgedragen als bestuurslid van Nieuwswaarde, de auteursrechten-
organisatie van de NVJ

NVF kiest voor
Nieuwswaarde

20/3/2003

De NVF stapt van Burafo over naar Nieuwswaarde. Nieuwswaarde is in 1996 door de NVJ opgericht om als auteursrechtenorganisatie de materiële en immateriële belangen voor journalisten en programmamakers te behartigen en te bevorderen.
NVF-bestuurder Cees van Alten ziet de overstap “in het verlengde van de fusie.” “Destijds kwam al ter sprake om, naast de juridische dienstverlening, ook de repartitie van kabelgelden en reprorecht bij Nieuwswaarde onder te brengen. Dat is toen niet gebeurd. Vorig jaar veranderde Burafo de organisatie- en werkstructuur en dat was voor ons reden om ook na te gaan denken over onze positie. Uiteindelijk is het versterken van Nieuwswaarde met de groep fotojournalisten een voor de hand liggende keus geweest. Want fotojournalisten zijn niet alleen plaatjesmakers, ze zijn met hun foto’s een wezenlijk onderdeel van het nieuws.”
NVF-voorzitter Hans Kouwenhoven vindt dat Nieuwswaarde nu een nog sterkere gesprekspartner is geworden in de discussie over auteursrechten. Taken en verantwoordelijkheden zijn inzichtelijk en als fotojournalisten oefenen we nu direct invloed uit. We zijn direct partij bij de verdeling van de gelden uit de secundaire rechten. Nieuwswaarde is een honderdprocent dochter van de NVJ en we verwachten met veel lagere overheadkosten te werken. Er blijft dus meer over om te verdelen.”
De overstap naar Nieuwswaarde komt tegemoet “aan de noodzakelijke versterking van het journalistenfront in de strijd met uitgevers en omroepen om de auteursrechten”, oordeelt Jaap Herschel, lid dagelijks bestuur NVJ. “Daar waar gewenst en nodig zullen wij blijven samenwerken met Burafo en andere auteursrechtenorganisaties. Dat Burafo vanaf 1 januari 2003 geen directe banden meer heeft met Cedar (het facilitaire bedrijf voor alle auteursrechtenorganisaties – red), vinden wij strategisch en politiek gezien een zwaktebod.”
Ellie Speet, secretaris fotografie van de NVJ vindt de overstap logisch. “Woord en beeld samengebracht in een organisatie. Veel aspecten met betrekking tot het auteursrecht overlappen elkaar. Wij ervaren elke dag opnieuw dat de individuele auteursrechten van freelancers onder druk staan. Uitgevers en omroepen doen er alles aan om de druk nog verder op te voeren. Ze willen beelden en tekstmateriaal het liefst voor een x-aantal jaren vrij voor hergebruik zonder er extra voor te betalen...!?”

 

 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1