VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagblad


Sectie
NVF
Nieuwsoverzicht

Archiefoverzicht

 Over de sectie 

Algemeen
Algemene
voorwaarden
(ENG)
Routebeschrijving
Bestuur
Lidmaatschap
Ledenlijst
Netwerk
Richtprijzen
Zilveren camera Thema
C2000

Redactie:
Anne-Marie
Van Midden


Email:
Ellie Speet

 

  Nieuwsovericht NVF
Terug naar nieuwsoverzicht


Aan de leden van de NVF, sectie Fotojournalisten van de NVJ
en van de sectie Freelance
die werkzaam zijn voor Sanoma Uitgevers B.V.
Teken contract Sanoma niet

betreft: regeling gebruik opdrachtmateriaal (2006) van Sanoma Uitgevers B.V.
(23 maart 2006)

Beste freelancer / fotograaf,

Onze laatste berichtgeving rond de Sanoma-procedure dateert van vorig jaar april. Toen berichtten wij dat na het starten van de procedure tegen Sanoma in december 2004 tussen de beroepsorganisaties - BNO, NVJ, VsenV en Fotografen Federatie - en Sanoma overleg heeft plaatsgehad. Dat overleg heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Inzet van de procedure en het overleg is de Regeling Hergebruik die Sanoma aan haar freelancers oplegt.

Sindsdien is er dus verder geprocedeerd en beide partijen hebben tweemaal schriftelijk hun argumenten aan de rechter kenbaar gemaakt. De eisende partijen hebben in de stukken van Sanoma geen aanleiding gezien hun vorderingen aan te passen of in te trekken. Sanoma daarentegen heeft de Regeling Hergebruik al een aantal maal herzien en verduidelijkt, laatstelijk vanwege het besluit om haar 'syndication'-activiteiten (actief exploiteren van beeldbank-materiaal) te staken. (Dat laatste staat overigens los van de door ons aangespannen procedure). In de laatste versie die Sanoma aan de freelancers heeft verstuurd, de zogeheten 'Regeling gebruik opdrachtmateriaal (2006)' is de exclusiviteitstermijn verkort. Deze nieuwe regeling wordt door Sanoma ingevoerd op 1 april 2006. Naar onze mening zijn de voorwaarden van deze nieuwe regeling nog steeds onredelijk bezwarend. De procedure wordt dan ook voortgezet en op 20 april a.s. zal het pleidooi plaatshebben.

Tot die tijd adviseren wij onze leden niet akkoord te gaan met de regeling van Sanoma; deze niet te ondertekenen en bij voorkeur schriftelijk van de hand te wijzen. Een voorbeeldbrief (.doc) sluiten wij bij.

We willen graag een zo actueel mogelijk beeld hebben van de ervaringen van onze freelancers met de Regeling Hergebruik en die inbrengen bij het pleidooi. Vandaar dat wij u nogmaals verzoeken uw ervaringen met de regeling bij ons te melden door beantwoording van bijgevoegde vragen. (zie enquête (.doc)

Met vriendelijke groet,

Ellie Speet

www.villamedia.nl / NVF
www.defotojournalist.nl
www.villamedia.nl / sectie Freelance
www.defreelancejournalist.nl 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1