VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagblad


Sectie
NVF
Nieuwsoverzicht

Archiefoverzicht

 Over de sectie 

Algemeen
Algemene
voorwaarden
(ENG)
Routebeschrijving
Bestuur
Lidmaatschap
Ledenlijst
Netwerk
Richtprijzen
Zilveren camera Thema
C2000

Redactie:
Anne-Marie
Van Midden


Email:
Ellie Speet

 

  Nieuwsovericht NVF
Terug naar nieuwsoverzicht

NVF verlaat FotografenFederatie

Aan de leden van de NVF,
sectie Fotojournalisten van de NVJ

Amsterdam, 21 oktober 2005

Beste collega,

Na afweging van wat ons bindt en wat ons scheidt heeft de NVF, sectie Fotojournalisten van de NVJ besloten de Fotografenfederatie te verlaten. De binding betrof lange tijd de Algemene Voorwaarden en de Richtprijzen. Het verdwijnen van de tarieven na invoering van NMa-richtlijnen maakte deze binding in feite niet langer noodzakelijk.

Bij de oprichting van de Fotografenfederatie zag de wereld er voor fotografen anders uit. In de loop van het bestaan van de Fotografenfederatie nam de fotografie en de fotojournalistiek een enorme vlucht. In deze vaart zocht de NVF aansluiting bij de NVJ die als belangenbehartiger op kon treden voor de specifieke problematiek die zich met die vaart ook begon af te tekenen. In de steeds harder wordende wereld voor NVF-fotografen kon fusie met een sterke vak- en beroepsorganisatie met haar grondige expertise en sterke toegang in media en overheid niet langer uitblijven.

De NVF heeft vanaf de fusie de unieke belangenbehartiging van de NVJ met grote tevredenheid ervaren. Zo neemt de NVJ maatregelen daar waar de persvrijheid in het geding is. Voorbeelden van na de fusie NVJ/NVF zijn de “Biggetjes-zaak”, Eikenhorst/Wassenaar”, “Eredivisie CV”, waar de NVJ tot aan de rechter toe bevocht dat fotojournalisten toegang moeten hebben om hun werk van maatschappelijke betekenis te kunnen uitoefenen.
Tegelijkertijd treedt de NVJ op individuele schaal regelmatig op in situaties waar onze leden in de uitoefening van hun beroep worden gehinderd.

Het besluit van de NVF om met de NVJ te fuseren was immers ook gebaseerd op de collectieve en individuele belangenbehartiging. De NVJ onderneemt actie en voert lobby bij nadelige sociale wetgeving voor haar freelancers, heeft daarbij de vakcentrale achter zich, en ontwikkelt collectieve verzekeringen. Individueel hebben de leden rugdekking van het NVJ-juristen/advocatenteam; zij hebben recht op brede juridische ondersteuning, of het nu om auteursrechtinbreuk of een incassoprocedure gaat. Op gezette tijden biedt de NVF ontmoetingen door het land om collega’s met elkaar in contact te brengen en te discussiëren over het vak. Daarnaast bouwt de NVJ voor haar zelfstandig gevestigde leden, FreelancersAdviesNVJ, de elektronische service en vraagbaak uit.

De Fotografenfederatie voegt aan deze specifieke belangenbehartiging niets toe. Gezien de verscheidenheid van de deelnemers in de Fotografenfederatie zijn wij van mening dat nieuwe belangenbehartiging waar de federatie zich nu op richt tot onderlinge concurrentie leidt in plaats van een solidair platform voor alle fotografen.

Tegen deze achtergrond zijn wij tot het besluit gekomen onze aansluiting bij de Fotografenfederatie niet voort te zetten. Voor u verandert er niets. Iedereen, lid of geen lid, kan verwijzen naar de Algemene Voorwaarden. Uw briefpapier hoeft u dus niet te wijzigen.

Wij willen benadrukken dat wij de contacten met de andere beroepsorganisaties hoog houden.

Met vriendelijke groet,

Cees van Alten
voorzitter NVF, sectie Fotojournalisten van de NVJ 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1