VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagblad


Sectie
NVF
Nieuwsoverzicht

Archiefoverzicht

 Over de sectie 

Algemeen
Algemene
voorwaarden
(ENG)
Routebeschrijving
Bestuur
Lidmaatschap
Ledenlijst
Netwerk
Richtprijzen
Zilveren camera Thema
C2000

Redactie:
Anne-Marie
Van Midden


Email:
Ellie Speet

 

  Nieuwsovericht NVF
Terug naar nieuwsoverzicht


GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN:
Eredivisie CV
Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
Nederlands Uitgeversverbond (NUV)
Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren (NGvH)
Stichting Nederlandse Sport Pers (NSP)

Geschil fotorechten in voetbalstadion opgelost
Amsterdam, 18 januari 2004

Het geschil tussen de voetbalclubs uit de Eredivisie enerzijds en de journalistenvereniging NVJ, de gezamenlijke uitgevers, hoofdredacteuren en fotografen anderzijds over de fotorechten in voetbalstadions is van de baan.

Het conflict ontstond vorig jaar september, toen bekend werd dat de Eredivisie fotografen bij voetbalwedstrijden een reeks voorwaarden wilde opleggen. Zij beriep zich hierbij op het in het stadion geldende ´huisrecht´. Naar het oordeel van de NVJ, de gezamenlijke uitgevers, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren en de Stichting Nederlandse Sport Pers waren de voorgestelde voorwaarden een aantasting van het recht op vrije nieuwsgaring.

De oplossing van het geschil is bereikt in een bemiddelingspoging – opgelegd door de kortgedingrechter in Den Haag - die onder leiding stond van mevrouw mr. W. Tonkens-Gerkema, vice-president van de rechtbank in Amsterdam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

Het door haar voorgestelde en door beide partijen aanvaarde compromis houdt in, dat fotografen niet worden belemmerd in hun werkzaamheden. De (foto)journalisten behouden te allen tijde de journalistieke vrijheid in voetbalstadions tijdens competitiewedstrijden. De fotografen, persbureaus en uitgeverijen hebben wel ingestemd met een beperking bij het publiceren van foto's van voetbalwedstrijden. Die houdt in dat er geen aparte dienst in het leven wordt geroepen, waarbij voetballiefhebbers (tegen betaling) tijdens een wedstrijd en tot een half uur na afloop foto's van belangrijke momenten in die wedstrijd krijgen toegezonden op hun mobiele telefoon. De rechten voor een dergelijke dienst, 'Match Alert' genaamd, zijn door de Eredivisie verkocht aan een bedrijf Infostrada Sports dat de dienst binnenkort gaat exploiteren.

De afspraken tussen beide partijen zijn vastgelegd in een overeenkomst, die loopt tot medio 2007. Bij de uitvoering van de afspraken en de naleving ervan is een coördinerende rol toegekend aan de Stichting Nederlandse Sport Pers in Rijswijk, het serviceorgaan voor de Nederlandse sportjournalisten.

Volgens Jos Timmers (NSP en Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren) doet het nu bereikte akkoord recht aan de belangen van beide partijen. Voor hoofdredacties is belangrijk, dat het recht op vrije nieuwsgaring in de stadions is gewaarborgd en dat fotografen gewoon hun werk kunnen blijven doen. Als er aanleiding toe is, kunnen kranten en tijdschriften ook met foto’s actueel verslag doen van de gebeurtenissen in de stadions. Overigens moeten over de omstandigheden waaronder de fotografen hun werk moeten doen nog aanvullende afspraken worden gemaakt tussen de Eredivisie en de Stichting Nederlandse Sport Pers. Voor de individuele fotografen is van belang dat de NSP een coördinerende rol heeft bij de uitvoering van de afspraken. Dat voorkomt een hoop papieren rompslomp.

Hans Verploeg van de NVJ en de NVF(Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten) wijst er op dat de gezamenlijke actie van hoofdredacteuren, fotojournalisten en in een later stadium ook de uitgevers van kranten en tijdschriften, resulteert in versteviging van de positie van fotojournalisten. Verploeg: ”De definitieve tekst van het memorandum dat we onder leiding van mevrouw Tonkens-Gerkema met de
Eredivisie afsloten, maakt duidelijk dat de positie van fotojournalisten aanzienlijk is verhelderd. Het principe dat de fotograaf niet wordt belemmerd in zijn werk en bij de verzending aan zijn klanten is aanvaard door de voetbalclubs, ook voor de toekomst.”
Verploeg is tevens tevreden met de toezegging van de Eredivisie de NVJ te betrekken bij het opstellen van programmastatuten voor tv- productiebedrijven die verslag doen van de wedstrijden.


 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1