VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
NVJ voorpagina Adres


Nieuwsoverzicht
Nieuwsarchief
Adres, contact
Secties: zie rechts

 Over de NVJ 
Algemeen
Cao's / Statuten
Individuele hulp
Internationaal
Lidmaatschap
Onderdelen
Perskaarten
Secretariaat
Stemlokaal
WieIsWie bij de NVJ

Contributievoordeel
NVJ-verzekeringen

Extern:
NVJ-archief (IISG)


 Thema
C2000

  Terug naar nieuwsovericht

Rechtbank moet mediakwaliteit
niet beoordelen


Amsterdam, 2 april 2004
Brief aan de Haagse persrechter Elkerbout

Betreft: toelating media tot zitting Terra-college

Geachte heer Elkerbout,

Via een door uw rechtbank verspreid persbericht d.d. 31 maart jl. geeft u te kennen dat er in de strafzaak tegen de verdachte van het Terra College een bijzondere toegangsregeling voor de pers van kracht zal zijn.

Deze bijzondere toegangsregeling houdt in dat u zich het recht voorbehoud een keuze te maken bij de toelating van media tot de zitting op basis van de signatuur van het betreffende medium.
De NVJ is als belangenvereniging van journalisten in Nederland zeer ongelukkig met dit door u gekozen criterium. Het werkt willekeur in de hand en plaatst u als rechtbank op een stoel, die u niet zou moeten bezetten, te weten als beoordelaar van de kwaliteit van de media.

Wij hebben er begrip voor dat u in deze zaak niet alle ge´nteresseerde media een plaats kan bieden bij de zitting. In dat geval zijn er goede mogelijkheden om te voorkomen dat er -gewild of ongewild- een voorkeurspositie zou ontstaan voor bepaalde media. Wij denken hierbij aan het vaker gehanteerde pool-systeem of desnoods een toegangssysteem op grond van moment van aanmelding.

Wij verzoeken u dan ook dringend om het door u voorgestelde inhoudelijke selectiecriterium niet toe te passen en een neutrale methode te hanteren om de media toegang te verschaffen tot de zitting.

Tot een nadere toelichting van ons standpunt zijn wij gaarne bereid.

Een kopie van deze brief zullen wij toesturen aan de Raad voor de Rechtspraak.

Met vriendelijke groet,

Thomas Bruning
Plv. algemeen secretaris NVJ


 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1