VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Zorgverlof

Mijn dochter verblijft overdag op een crèche en op een dag werd ik op mijn werk ik gebeld met het verzoek om mijn ziek geworden kind op te halen. Ik vroeg mijn werkgever of ik weg mocht om mijn dochtertje thuis te brengen. Mijn werkgever gaf toestemming mits ik daar een vakantiedag voor inleverde. Mag dat?

Op grond van de Wet Arbeid en Zorg heeft u in geval van een calamiteit recht op betaald verlof. De hierboven beschreven situatie is een “calamiteit” in de zin van de Wet Arbeid en Zorg. Andere voorbeelden zijn: de bevalling van een echtgenote, het overlijden van een direct familielid of andere zeer persoonlijke omstandigheden. De werknemer die gebruik van dit “calamiteitenverlof” wil maken moet dat uiteraard wel zo spoedig mogelijk aan de werkgever melden. De werkgever moet dit verzoek van de werknemer toekennen en mag het verlof alleen in mindering op het vakantietegoed brengen als de werknemer daarmee instemt.
Nu kan het gebeuren dat het kind ook de volgende dag ziek is en er geen oppas valt te regelen. Ook in deze situatie kan de Wet Arbeid en Zorg uitkomst bieden in de vorm van het recht op kortdurend zorgverlof. Het moet gaan om de noodzakelijke verzorging van een hulpbehoevende echtgenoot of partner, een ziek inwonend kind of pleegkind, of een bloedverwant in de eerste graad. De werkgever moet de aanvraag van het zorgverlof honoreren tenzij hij kan aantonen dat er grote problemen ontstaan indien de werknemer tijdelijk afwezig is. Het verlof duurt, uitgaande van een fulltime dienstverband, maximaal twee weken per jaar. De werkgever moet gedurende dat verlof 70% van het loon betalen.
Het wettelijk recht op calamiteiten en zorgverlof kan door middel van een CAO worden ingeperkt maar niet worden uitgesloten. Zo kan de CAO bepalen dat kortdurend zorgverlof als vakantie wordt aangemerkt.
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1