VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Ziekteverzuim

Ik werk bij een klein bedrijf en heb een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Helaas ben ik onlangs ziek geworden en heb mij volgens de bij mijn werkgever geldende regels ziek gemeld. Mijn werkgever gelooft niet dat ik ziek ben en eist van mij dat ik hem zeg welke ziekte ik heb. Anders wil hij geen loon meer betalen. Mag dat zomaar?

De werkgever heeft het recht te controleren of een werknemer echt ziek is. Dit kan hij doen door een Arbo-dienst in te schakelen. De dienst ondersteunt de werkgever op het terrein van arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. De zieke werknemer wordt door de dienst opgeroepen en een controlearts bepaalt of de werknemer arbeidsongeschikt is of niet. De arts mag vervolgens alleen aan de werkgever zijn oordeel omtrent de arbeidsongeschiktheid melden en eventuele gegevens die van belang zijn voor reÔntegratie. Zonder toestemming van de werknemer mag de arts geen medische feiten doorgeven, zoals de aard van de ziekte. Zowel de werknemer als de werkgever kunnen een "second opinion" vragen aan een uitvoeringsinstelling, zoals het GAK of Cadans, wanneer zij het niet eens zijn met het oordeel van de controlearts. 
Alleen wanneer een werknemer zich niet houdt aan de geldende voorschriften bij ziekte kan eventueel een salarisbetaling worden opgeschort. Die voorschriften moeten redelijk zijn. De eis om de aard van de ziekte aan de werkgever te melden, is niet redelijk. Hier wordt inbreuk gemaakt op de privacy van de werknemer. De aard van de ziekte dient uiteraard wel aan de controlearts te worden gemeld. Wel kan de werkgever bijvoorbeeld regels vaststellen omtrent de wijze van ziekmelding en de tijden waarop iemand thuis dient te zijn voor controle.
Van een werknemer kan overigens worden geŽist dat hij niets doet dat zijn herstel belemmert of vertraagt. Ook kan van een werknemer worden verlangd, dat hij ander passend werk aanvaardt, waartoe hij wel in staat is.
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1