VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Zelfstandigenaftrek

Ik werk als zelfstandig journalist gedurende ongeveer 10 uur per week. Ik schrijf voor diverse opdrachtgevers korte bijdragen voor allerlei tijdschriften. De ene week werk ik meer dan de andere week, dat hangt van het aantal opdrachten af. Ik ging er vanuit dat ik als zelfstandige recht zou hebben op een zelfstandigenaftrek, maar een medewerkster van de belastingtelefoon zei dat dat niet zo was. Klopt dat?

Inderdaad is het zo dat in dit geval geen aanspraak gemaakt kan worden op de zelfstandigenaftrek. Daarvoor is onder meer van belang hoeveel tijd er wordt gestopt in de onderneming. In dit geval is dat ongeveer 520 uren per jaar. De belastingdienst stelt als eis dat er minimaal 1.225 uren per jaar aan de onderneming worden besteed. Het is daarom als ondernemer van groot belang, dat deze een nauwkeurige urenadministratie bijhoudt, om aan het einde van het jaar te kunnen beoordelen of aan het genoemde urencriterium is voldaan. Vooral bij journalisten is het vaak zo, dat er de ene week veel meer uren worden besteed aan de onderneming dan de andere keer. 

Verder geldt als eis dat meer dan 50 procent van de totale arbeidstijd aan de onderneming wordt besteed, tenzij u de afgelopen vijf jaar nog geen ondernemer was. Duidelijk zal zijn, dat ook een voorwaarde van het toepassen van de zelfstandigenaftrek is, dat iemand ondernemer is in de ogen van de belastingdienst. Daarbij is van belang of iemand meer dan drie opdrachtgevers heeft; er geen sprake is van een gezagsverhouding met de opdrachtgevers; het doel is winst te behalen; de bedoeling is de onderneming voor langere tijd uit te oefenen; de werkzaamheden voldoende omvang hebben; er een organisatie is van kapitaal (bijvoorbeeld een computer en een bureau) en arbeid; en er ondernemersrisico is. Het is verstandig van tevoren aan de belastingdienst een verklaring arbeidsrelatie (VAR) te vragen, om er zeker van te zijn dat de belastingdienst u als ondernemer beschouwt.

De zelfstandigenaftrek is overigens zeer aantrekkelijk voor ondernemers. De hoogte daarvan is afhankelijk van de winst uit onderneming. Hoe hoger de winst, hoe lager de aftrek. De zelfstandigenaftrek ligt tussen de 6.331 en 3.135.
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1