VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Opgeschorte WW-uitkering

Mijn arbeidsovereenkomst is onlangs door de Kantonrechter ontbonden. Toen ik bij het GAK aanklopte voor een WW-uitkering, kreeg ik te horen dat ik pas over een paar maanden een uitkering krijg. Mag het GAK mijn WW-uitkering zomaar opschorten?

In de meeste gevallen is het antwoord ja. Met de invoering van de Flexwet in 1999 heeft de 'fictieve opzegtermijn' zijn intrede gedaan. De fictieve opzegtermijn is de periode waarin de uitvoeringsinstelling (zoals het GAK) de WW-uitkering opschort, wanneer een arbeidsovereenkomst is beëindigd zonder dat daarbij de geldende opzegtermijn in acht is genomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij beëindiging door de Kantonrechter. De fictieve opzegtermijn is de opzegtermijn van de werkgever minus één maand, mits er minimaal één maand overblijft. Over deze periode wordt geen WW-uitkering verstrekt. 

Een voorbeeld. Een arbeidsovereenkomst wordt per 31 mei door de Kantonrechter ontbonden en er geldt voor de werkgever een opzegtermijn van 3 maanden. De WW-uitkering gaat in dat geval pas in per 1 augustus. Immers, bij de ontbindingsdatum wordt door de uitvoeringsinstelling 3 maanden minus één maand opgeteld - de fictieve opzegtermijn. De opschorting van de WW-uitkering zoals hier beschreven, geldt alleen indien bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de Kantonrechter is bepaald, dat de werkgever aan de werknemer een ontbindingsvergoeding dient te betalen. Bij de omschreven ontbindingsprocedure bij de Kantonrechter is het toekennen van een ontbindingsvergoeding gebruikelijk. In deze schadevergoeding wordt het loon voor de fictieve opzegtermijn geacht opgenomen te zijn. Indien bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst geen opzegtermijn in acht wordt genomen en onverhoopt geen vergoeding wordt toegekend, mag de uitvoeringsinstelling geen fictieve opzegtermijn hanteren en de WW-uitkering niet opschorten.
Bij beantwoording van de vraag is uitgegaan van de situatie dat de werknemer voldoet aan alle vereisten voor het verkrijgen van een WW-uitkering.
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1