VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Wel of geen CAO van toepassing
18/12/2003

Ik ben in dienst bij een klein bedrijf. Onlangs informeerde ik bij mijn werkgever waarom er bij ons eigenlijk geen CAO wordt toegepast. Zijn antwoord: “ik ben niet aangesloten bij een werkgeversorganisatie en hoef dus ook geen CAO toe te passen”. Mag dat zomaar?

Dat hangt ervan af. Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bevat het totaal van afspraken tussen werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties). Iedere werknemer kan - als een CAO van toepassing is – zijn werkgever om inzage in de CAO vragen. Verder is iedere werkgever verplicht zijn personeel schriftelijk te informeren over welke CAO voor hen geldt.

Ondernemings- of bedrijfstak-CAO
Wordt een CAO van werkgeverszijde afgesloten door slechts één werkgever, dan spreekt men van een ondernemings-CAO (bijvoorbeeld de ANP-CAO). Een dergelijke CAO bindt uiteraard alleen de werkgever die de CAO heeft afgesloten. Komt een CAO tot stand nadat er van werkgeverszijde onderhandelingen zijn gevoerd door een werkgeversorganisatie dan is er sprake van een bedrijfstak-CAO (bijvoorbeeld de CAO voor Dagbladjournalisten). Elke bedrijfstak-CAO bevat werkingssfeerbepalingen, waarin staat omschreven op welk soort bedrijven en op welke werknemers de CAO van toepassing is. Als een werkgever lid is van een werkgeversorganisatie die een bepaalde bedrijfstak-CAO heeft ondertekend is hij daarmee ook verplicht die CAO toe te passen.

Algemeen verbindend
Maar ook ongeorganiseerde werkgevers die onder de werkingssfeerbepalingen van een bedrijfstak-CAO vallen kunnen verplicht zijn bepalingen uit een CAO toe te passen. De partijen die een CAO hebben afgesloten kunnen namelijk de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen of de door hun vastgestelde CAO breder van toepassing wordt verklaard. Als bepalingen uit een CAO door de minister algemeen verbindend verklaard worden, dan gelden die ook voor een werkgever die niet is aangesloten bij een werkgeversorganisatie. Als u twijfelt of uw werkgever verplicht is een CAO toe te passen, neem dan contact op met de juridische afdeling van de NVJ.
 


 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1