VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
WAZ

Als gevolg van een ernstig auto-ongeluk was ik als zelfstandige gedurende zes maanden niet in staat om te werken. Mijn aanvraag bij het UWV GAK voor een uitkering op basis van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) werd echter geweigerd, omdat ik nog geen jaar arbeidsongeschikt was geweest. Mag dat zomaar?

Ja, dat mag. Een zelfstandige komt namelijk pas in aanmerking voor een uitkering op basis van de WAZ na een wachttijd van een 1 jaar. De eerste twaalf maanden moet een arbeidsongeschikte zelfstandige zelf door zien te komen. Gedurende die periode bestaat er geen wettelijke voorziening behoudens een beroep op de Bijstandswet indien er geen eigen vermogen of inkomen van een partner is. Pas daarna kan de zelfstandige een beroep doen op de WAZ. De WAZ is een basisvoorziening: bij arbeidsongeschiktheid en de zelfstandige is slechts verzekerd tot maximaal het bestaansminimum. De maximale WAZ uitkering bedraagt slechts 70% van het minimumloon, ongeveer 10.000,- op jaarbasis. De mogelijkheid bestaat dan ook dat de uitkering onder het sociaal minimum zakt. In dat geval kan een beroep worden gedaan op de Toeslagenwet of de Bijstandswet. Een WAZ-uitkering dient door de zelfstandige zelf aan te worden gevraagd binnen negen maanden nadat hij of zij arbeidsongeschikt is geworden.
Een zelfstandige doet er dus goed aan zich particulier, aanvullend voor het inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid, te verzekeren. Een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaat meestal uit twee delen. Het eerste gedeelte verzekert het eerste ziektejaar. De jaren daarna worden verzekerd door het tweede gedeelte, in aanvulling op een WAZ-uitkering. De hoogte van de premie is van meerdere factoren afhankelijk: het verzekerde bedrag, het uitkeringspercentage, de leeftijd van de zelfstandige bij aanvang van de verzekering en de risicocategorie waarin het beroep valt.
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1