VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
WAO

Ik ben pas gekeurd door een arts van UWV (GAK) in het kader van de WAO. Nu heb ik een brief gekregen waarin staat dat ik volledig arbeidsgeschikt ben terwijl mijn klachten niet verminderd zijn. Mag dat zomaar?

Op het moment dat je ziek wordt en je daardoor je functie niet meer kunt uitoefenen, is je werkgever verplicht om je loon door te betalen. ‘Ziek’ in die zin betekent dus dat je je eigen werk niet meer kunt doen. Na één jaar ziekte komt de WAO in zicht. Je wordt dan opgeroepen voor een medische keuring. De keuringsarts gaat na wat je allemaal wel en niet kan. Zodoende wordt een zogenoemde ‘beperkingenlijst’ opgesteld. Daarna gaat een arbeidsdeskundige na welke functies je, ondanks je beperkingen, nog zou kunnen uitoefenen en welk inkomen je met die functies zou kunnen verdienen. Alle maatschappelijke geaccepteerde functies, zoals loempiavellenvouwer, koffiezetapparatenmonteur en bonsaiboomkweker worden daarbij in aanmerking genomen.
Een cameraman die vanwege rugklachten geen zware apparatuur meer kan verslepen en zijn functie dus niet meer kan uitoefenen, kan in theorie misschien nog best als loempiavellenvouwer werken. Het verschil tussen het loon dat hij als cameraman verdiende en het inkomen van een loempiavellenvouwer bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid. Er is overigens geen verplichting om daadwerkelijk loepiavellenvouwer te worden. De door de arbeidsdeskundige genoemde functies geven slechts een indicatie van het loon dat nog verdiend kan worden. De cameraman zou bijvoorbeeld ook de functie van bureauredacteur kunnen vervullen.
Overigens zijn er plannen om het WAO traject niet na één jaar maar pas na twee jaar van ziekte in werking te laten treden. Dit is een gevolg van de Wet Verbetering Poortwachter die tot doel heeft om de toestroom van WAO’ers te verminderen door werkgevers te pushen meer aan reïntegratie van zieke werknemers te doen.

 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1