VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Mag ik mijn vakantiedagen opsparen?

Ik ben van plan om over drie jaar een lange reis te gaan maken. Nou wil ik daarvoor een gedeelte van mijn vakantiedagen opsparen om zo betaald weg te kunnen. Mag en kan dat?

Februari 2001 is een wijziging van de wettelijke regeling betreffende vakantie en verlof van kracht geworden. Onderdeel van deze wijzigingen is, dat de verjaringstermijn van vakantiedagen is verschoven van twee naar vijf jaar. Deze wijziging maakt het mogelijk dat de werknemer de vakantiedagen die hij of zij in een periode van vijf jaar heeft opgebouwd of nog zal opbouwen, kan opsparen. Op die manier is het mogelijk een langere periode vrij af nemen met behoud van loon, mits de werkgever instemt met deze afwezigheid gedurende de door de werknemer gewenste periode. Indien er geen gewichtige redenen voor de werkgever zijn om het verzoek van de werknemer af te wijzen, is de werkgever wettelijk verplicht het verzoek te honoreren. Het verdient aanbeveling een verzoek tot vakantie schriftelijk in te dienen.

Naast de hierboven beschreven methode om een langer verlof te bewerkstelligen, is het nu ook mogelijk om een deel van het recht op vakantie te vervangen voor een geldbedrag. Indien dit bedrag in geld, corresponderende met het loon over de afgekochte vakantiedagen, op een speciale rekening wordt gezet en tegelijkertijd met de werkgever wordt overeengekomen dat de werknemer een aanspraak krijgt op toekomstig onbetaald verlof van dezelfde duur als het afgekochte vakantietegoed, kan op deze maner ook een ( langdurig) verlof worden gerealiseerd.
Gezien het feit dat de wetgever het recht op vakantie ook als zodanig heeft bedoeld is de mogelijkheid om de vakantieaanspraak in geld uit te laten betalen dan door een aantal voorwaarden omgeven. 
- Het is alleen mogelijk om de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen af te kopen. Dit zijn de dagen die het wettelijk saldo van twintig te boven gaan. 
- Afkoop is pas mogelijk nadat opbouw van deze dagen heeft plaatsgevonden.

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1