VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Uren uitbreiden
28/03/2004

In verband met een reorganisatie zal ik in plaats van 36 uur 30 uur gaan werken. Ik zou op termijn wel graag mijn arbeidsduur weer uit willen breiden naar de oude omvang. Hoe moet ik dat doen?

Uiteraard is het mogelijk daar nu al met de werkgever afspraken over te maken. Daarnaast is sinds 2000 de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) van kracht. De strekking van de wet is een betere verdeling van arbeids- en zorgtaken tussen man en vrouw. Op grond van deze wet kan een werknemer om  vermeerdering (maar ook vermindering) van zijn aantal arbeidsuren vragen. Het verzoek hoeft niet gemotiveerd te worden. Ook financiŽle of andere redenen mogen eraan ten grondslag liggen. Voordat de werkgever over het verzoek beslist moet hij overleg plegen met de werknemer. Een werkgever kan het verzoek slechts afwijzen indien  'zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen' zich daar tegen verzetten. De wet spreekt van 'ernstige problemen' en noemt er een aantal zoals 1) van financiŽle of organisatorische aard; 2) onvoldoende werk; 3) de formatie- of begrotingsruimte is niet toereikend. Zijn beslissing moet hij schriftelijk meedelen. Doet hij dit niet een maand voor de beoogde ingangsdatum, dan wordt de arbeidsduur aangepast overeenkomstig het verzoek. Uit de wetsgeschiedenis blijkt bovendien dat een werknemer alleen om vermeerdering kan vragen als het gaat om vrijgevallen uren in een functie die hij reeds vervult. Aan het verzoek zelf worden ook nog wat eisen gesteld. Het moet ten minste vier maanden vůůr de beoogde ingangsdatum schriftelijk worden ingediend en daarnaast het tijdstip van ingang, de omvang van de aanpassing en de spreiding van uren over de week bevatten. Een ander punt is dat men wel eerst een jaar voorafgaand aan de beoogde ingangsdatum in dienst moet zijn bij de werkgever. Na een negatieve beslissing van de werkgever kan de werknemer pas na twee jaar opnieuw een verzoek indienen. Afwijking van de wet mag alleen bij CAO of als die er niet is na schriftelijke instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Ook werkgevers met minder dan 10 werknemers zijn uitgezonderd.


 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1