VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Uitwisselbare functies
(26-07-2004)

Ik werk als redacteur voor een vaktijdschrift. Nu moet mijn werkgever inkrimpen wegens afnemende advertentie-inkomsten. Er moeten 3 mensen van de 15 verdwijnen. Nu wordt er voor mij een ontslagvergunning aangevraagd, terwijl ik minstens 5 collega’s heb die korter in dienst zijn dan ik. Mag dat zomaar?

Ontslagvergunningen worden aangevraagd bij het CWI en deze instantie moet deze verzoeken toetsen aan het Ontslagbesluit. Dit is een wettelijke regeling, waarin onder meer is geregeld, dat bij een ontslag wegens economische redenen het “last in-first-out” principe geldt, dus dat mensen die het kortst in dienst zijn, het eerst voor ontslag in aanmerking komen. Dit principe geldt echter alleen per groep uitwisselbare functies. 

Meestal is gemakkelijk vast te stellen hoe lang iemand in dienst is. Het vaststellen van de groepen uitwisselbare functies levert doorgaans meer problemen op. Een functie is in principe uitwisselbaar, wanneer iemand met de ene functie, zonder noemenswaardige inwerktijd de andere functie kan vervullen. De functie van redacteur is bijvoorbeeld niet inwisselbaar met die van secretaresse. Dat is duidelijk, maar is de functie van redacteur wel inwisselbaar met die van verslaggever? Beide betreft het journalistieke functies, waarbij doorgaans een niet al te lange inwerktijd nodig is om van de ene functie naar de andere over te stappen. Deze functies zouden dan ook als uitwisselbaar aangemerkt dienen te worden.

Door de juristen en advocaten van de NVJ is nu al diverse malen namens leden geprocedeerd, waarbij dit punt centraal stond. De trend bij CWI’s lijkt te zijn dat het enkel de werkgever is die bepaalt welke functies uitwisselbaar zijn en dat dit oordeel van de werkgever feitelijk niet wordt getoetst. Zelfs de functie van een bureauredacteur van het ene vaktijdschrift werd door een CWI niet als uitwisselbaar gezien met dezelfde functie binnen de onderneming voor een ander vaktijdschrift. Dit volkomen ten onrechte, omdat op die manier het principe van “last in-first out” gemakkelijk kan worden omzeild.


 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1