VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Tekstwijziging

Als freelance-journalist heb ik een artikel aangeleverd bij de redactie, die vervolgens ingrijpende wijzigingen in mijn tekst heeft aangebracht. Mag dat zomaar? Wat kan ik doen als ongewenste wijzigingen worden aangebracht?

Zoals bij zo veel juridische vragen, ligt dat er een beetje aan. In beginsel heeft een schrijver het zogenaamde droit au respect; het recht om zich te verzetten tegen wijziging, misvorming, verminking of andere aantasting van zijn stuk. Maar dit recht is niet absoluut. 
Een artikel mag niet zomaar worden veranderd. Maar het verzet daartegen mag niet in strijd zijn met de redelijkheid. Bij een journalistiek stuk is deze redelijkheidstoets vaak eenvoudiger uit te voeren dan bij werken van kunst en fictie. Ingrijpende wijzigingen zijn niet toelaatbaar, maar tegen verbetering van taalfouten of inhoudelijke fouten of vervanging van verouderde cijfers door nieuwe, kan een journalist zich niet redelijkerwijs verzetten. 
Tegen een verandering van een tekst die zo ver gaat, dat er sprake is van verminking of vervorming daarvan, kan de auteur zich altijd verzetten. Hij moet dan wel aantonen, dat de misvorming nadeel zou kunnen toebrengen aan zijn eer of goede naam.
Merkt de journalist de wijziging op voordat het stuk is geplaatst, dan is het verstandig contact op te nemen met de hoofdredacteur en te trachten in overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Blijkt dit laatste niet mogelijk, dan kan de journalist zijn toestemming aan publicatie onthouden. In dat geval moet de afnemer wel betalen voor het geleverde stuk. Dit is overigens ook zo geregeld in de Algemene Voorwaarden van de sectie freelance journalisten van de NVJ en in veel redactiestatuten is een regeling over wijzigingen opgenomen. Is het stuk al geplaatst, dan kan soms rectificatie al dan niet met schadevergoeding worden gevraagd.
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1