VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Wie betaalt RSI?

Als redacteur heb ik al jarenlang ernstige RSI-klachten. Mijn werkplek is echter nooit aangepast. Inmiddels kan ik het werk niet meer uitvoeren. Ook thuis lijd ik schade en moet ik een huishoudelijke hulp inschakelen en speciale apparatuur aanschaffen. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen? 

Een werkgever dient zoveel mogelijk te voorkomen dat zijn werknemers RSI krijgen. Schiet de werkgever hierin te kort, dan is hij aansprakelijk voor een schadevergoeding. Dit heeft de kantonrechter in Middelburg uitgesproken in het eerste vonnis over RSI. De kantonrechter oordeelde dat Zee Elektronics, producent van transformators, onvoldoende oog had voor de arbeidsomstandigheden van zijn ex-werknemer. Hij verrichtte repeterend werk, hetgeen tot pijnklachten leidde. Er werd een WAO-uitkering toegekend; RSI werd als officiŽle diagnose gesteld.
De kantonrechter meende dat de werknemer voldoende feiten en omstandigheden had gesteld, waaruit blijkt dat hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft geleden. De werkgever heeft een zorgplicht ten opzichte van de werknemer. Hij moet dan ook bewijzen dat hij alles gedaan heeft, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, om te voorkomen dat de werknemer schade zou lijden. In dit geval kon de werkgever dat niet aannemelijk maken en werd daarom aansprakelijk geacht. In de procedure werd nog geen schadevergoeding toegekend. Eerst moet nog worden vastgesteld hoe hoog de schade is.
Juist omdat de werkgever een zorgplicht heeft, bestaat er niet zoiets als "eigen schuld" bij beroepsziektes. Het is dus mogelijk dat een werknemer met succes een schadevergoeding kan vorderen indien hij RSI heeft, ook wanneer RSI thuis is opgelopen door bijvoorbeeld het spelen van computerspelletjes. De voorwaarde is wel dat de werkgever tekort is gesloten in zijn zorgplicht. 
Overigens zijn al veel werkgevers zich bewust van het risico van schadeclaims en zijn veel werkplekken aangepast.
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1